Automatisera valutasäkringen utan att tappa kontrollen

Nordeas lösning AutoFX Hedging hjälper dig att hantera valutarisken systematiskt. I paketet ingår flera verktyg för riskhantering som du kan börja använda genast. Med hjälp av verktygen kan du minska risker med internationell affärsverksamhet. Du kommer enkelt igång med automationen och kan sätta upp egna regler för valutasäkringen – på så sätt behåller du full kontroll över processen.  

Hur fungerar AutoFX Hedging?
Funktioner på plattformen AutoFX Hedging
De bästa fördelarna
Vem passar AutoFX Hedging?