AutoFX Hedging

Automatiserad valutasäkring hjälper dig att gardera ditt företag mot valutarisker enligt din valutastrategi.

Automatisera valutasäkringen utan att tappa kontrollen

Nordeas lösning AutoFX Hedging hjälper dig att hantera valutarisken systematiskt. I paketet ingår flera verktyg för riskhantering som du kan börja använda genast. Med hjälp av verktygen kan du minska risker med internationell affärsverksamhet. Du kommer enkelt igång med automationen och kan sätta upp egna regler för valutasäkringen – på så sätt behåller du full kontroll över processen.  

Hur fungerar AutoFX Hedging?

AutoFX Hedging är en modern molnplattform som är lätt att använda i webbläsaren. Den effektiviserar traditionell valutasäkring genom att automatisera beräkningen av valutarisker och gör hela valutasäkringsprocessen smidigare.  

Tack vare den automatiserade valutasäkringen kan du bli av med manuellt arbete som lätt kan gå fel. Automationen innebär dock inte att tekniken skulle ersätta dig eller minska din roll. Genom att automatisera administrativa uppgifter har du däremot mer tid över till strategiskt planeringsarbete som skapar mervärde. Du kan fokusera på att analysera företagets behov, skapa principer för hantering av valutarisker och bygga upp en välfungerande säkringsstrategi. Din uppgift är att sätta upp önskade regler i verktyget samt övervaka, bedöma och anpassa säkringsprocesser.  

Exempel på automatiserad process för valutahandel: 

  1. Identifiera ditt företags valutarisker och definiera principerna för riskhantering samt en säkringsstrategi. 
  2. Sätt upp principerna för riskhantering eller reglerna för säkring på plattformen AutoFX Hedging. Det behöver du göra bara en gång. 
  3. Hämta dina ordrar från systemet ERP med ett klick eller dra och släpp Excel-filen i systemet.  
  4. AutoFX Hedging kombinerar ordrar med öppna valutatransaktioner enligt dina principer och anger automatiskt vilka transaktioner som är bra att genomföra. 
  5. Därefter kan du genomföra transaktionerna på plattformen AutoFX Hedging med ett klick.  

Du behöver inte överföra uppgifter eller skicka e-postmeddelanden för att kunna handla eftersom alla godkännanden och all dokumentation sker direkt på plattformen AutoFX Hedging.  

Du kan använda enskilda ordrar, fakturor eller riktgivande kassaflödesprognoser som grund för valutasäkring på plattformen AutoFX Hedging. Välj 1-to-1 Hedging om du vill säkra enskilda ordrar eller fakturor eller Forecast Hedging om du enkelt vill uppdatera kassaflödesprognoser.    

  

Funktioner på plattformen AutoFX Hedging
De bästa fördelarna
Vem passar AutoFX Hedging?

Ta reda på hur du kan spara resurser med AutoFX Hedging.

Vårt team med valutaspecialister hjälper dig att automatisera ditt företags säkringsstrategi efter dina behov.