Pålitlig

Med pantsättning av kontomedel visar du din avtalspart att du är en pålitlig samarbetspartner.

Förmånlig

Genom att pantsätta dina kontomedel betalar du endast en engångsavgift för pantsättningen.

Digital

Du behöver inte sända eller förvara papper.

Smidigt samarbete med pantsättning av kontomedel

Med pantsättning av kontomedlen i Nordea visar du din avtalspart att du är en pålitlig samarbetspartner. 

Du kan pantsätta kontomedlen digitalt i nätbanken Nordea Business. För att kunna pantsätta kontomedlen behöver banken ett undertecknat avtal mellan pantsättaren och panthavaren. Vid digital pantsättning sänder Nordea panthavaren en pantsättningsfil som pantsättningen kan hävas mot. Papper används inte i denna tjänst. 

Om ditt företag inte använder nätbanken Nordea Business kan du pantsätta kontomedlen genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa) vardagar kl. 9–16.30 Banken förbinder sig att inte använda sin rätt att kvitta medlen på kontot under den tid pantsättningen är i kraft. 

Är det bättre att pantsätta egna medel eller välja bankens garanti?

Om det är fråga om en stor säkerhet och du inte vill binda företagets tillgångar under garantitiden, rekommenderar vi bankgaranti som säkerhet för avtalstiden. Läs mer om bankgarantier.

När ska du pantsätta kontomedel?

Du kan använda detta digitala formulär då ditt företag behöver pantsätta kontomedel för följande ändamål: 

  • hyresgaranti
  • säkerhet under arbetstid
  • säkerhet under garantitid
  • trafiktillstånd av Traficom eller garanti av Konkurrens- och konsumentverket eller NTM-centralen

Avtalsparten ska vara finländsk.

Pantsättning
Frigörelse av pantsättning

Eget eller bankens kapital som säkerhet?

Bankgaranti och pantsättning av företagets kontomedel är alternativ för säkerhet i avtal. Jämför alternativen och välj den produkt som lämpar sig för din situation.

  • Bankgaranti
  • Pantsättning av kontomedel
  • Bankgaranti
  • Pantsättning av kontomedel
Bankgaranti Pantsättning av kontomedel
Egenskaper  
Digital ansökan i nätbanken
Digital ansökan i nätbanken
Binder företagets kontomedel
Binder företagets kontomedel
Upphör automatiskt [1]
Upphör automatiskt [1]
Säkerhet behövs
Säkerhet behövs
Prissättning  
Fast kostnad [2]
Fast kostnad [2]Uppläggningsavgift från 400 euroÖppningsavgift 100–300 euro
Årlig provision
Årlig provision Beräknas separat för varje kund
Övriga kostnader
Övriga kostnader Expeditionsavgift från 145 euro

1. Vi kommer separat överens om huruvida bankgarantin ska upphöra automatiskt. För att en pantsättning av kontomedel ska upphöra krävs alltid att panttagaren godkänner att medlen frigörs.

2. Ingen uppläggningsavgift tas ut för säkerheter som hänför sig till en bankgarantilimit.

Exempel på de vanligaste garantierna

Garanti under arbetstid

Garanti under arbetstiden kallas alltså även för entreprenadgaranti för byggtiden. Garanti under arbetstid säkerställer att det arbete eller den anskaffning som entreprenören och byggherren kommit överens om genomförs enligt avtalet. Garantin gäller till entreprenadtidens slut och garantisumman är en separat avtalad andel av entreprenadsumman eller anskaffningspriset.

Hyresgaranti

Hyresgarantin ges till hyresvärden som säkerhet för betalning av hyra samt övriga skyldigheter enligt hyresavtalet. Hyresgarantin är oftast en summa som motsvarar högst tre månaders hyra och som alltid avtalas separat för varje avtal.

Pantsätt företagets egna kontomedel som säkerhet för avtalstiden.

Panta kontomedel i nätbank

Gör pantsättningen Öppnas i nytt fönster