Att förvärva ett företag

När du överväger företagsförvärv fastställ noggrant målen och kriterierna för målföretagets verksamhet och bransch. Expanderar du din nuvarande verksamhet inom samma sektor eller vill du expandera företagets position inom värdekedjan?

Läs våra tips för att förvärva ett företag.

Försäljning av företag

En framgångsrik försäljning av ett företag är ett resultat av långsiktigt värdeskapande under företagets livscykel. Det bästa rådet för ett företags ägare är att se till att företaget är i ett säljbart skick hela tiden.

Läs våra tips för försäljning av företag.

Finansiering av företagsförvärv

Finansiering av ett företagsförvärv består vanligtvis av flera element samt både eget och främmande kapital.

Läs våra tips för finansiering av företagsförvärv.

Processen för företagsförvärv

Ett företagsförvärv är ofta ett långsiktigt projekt vars preliminära förberedelser har påbörjats i god tid före själva affärsprocessen. Själva projektet består av flera olika processer varav några löper samtidigt.

Läs våra tips angående processen för företagsförvärv.

Företagets värde och värdering

Det finns tre allmänt kända metoder för att värdera ett företag.

Läs våra tips för företagets värdering.

Företagsförvärv som en del av företagets strategi

Tillväxt genom företagsförvärv

Ett företagsförvärv är ett ypperligt sätt att satsa på tillväxt eftersom investeringen kommer med fungerande affärsverksamhet och kompetens samt genererar kassaflöde omedelbart. Då man använder företagsförvärv för att genomföra tillväxtstrategin är det möjligt att snabbt öka marknadsandelen på hemmamarknaden eller expandera till en helt ny marknad. Vid expansion till nya marknader är det viktigt att känna till marknaden och kunderna, och i anslutning till företagsförvärv får man denna kännedom via företagets personal och kundförhållandena.

Företagsförvärv ger också en möjlighet att skaffa nya tekniska lösningar, lägga till nya produkter i utbudet och öka produktionskapaciteten. I vissa situationer är det möjligt att överföra produktionsrelaterade och tekniska synergifördelar också i den befintliga affärsverksamheten. I produktionsrelaterade eller administrativa aktiviteter är det ofta möjligt att effektivisera verksamheten genom att omorganisera processer och minska överlappningar som kan uppstå i samband med integration. Då är den kombinerade helheten bättre än de ursprungliga fördelarna i sig själva. Det är det som kallas synergifördelar.

Finansiärens perspektiv

Banken ser saker ur riskhanteringsperspektiv – det måste finnas en tydlig och trovärdig affärsplan. Vid bedömning av finansiering är det viktigt att fokusera sig på lönsamheten i kärnverksamheten och det kassaflöde den genererar. Vid expansionsinvesteringar beror återbetalningsförmågan och finansieringen av projektet oftast på hur den nuvarande verksamheten fungerar och hur lönsam den är. Det här gäller även företagsförvärv. Om kärnverksamheten är välbalanserad, lönsam och genererar stabilt kassaflöde kan bolaget återbetala sina skulder och investera i tillväxt. Kassaflödet, en rimlig skuldsättning och affärsplanen är de viktigaste faktorerna för att utvärdera företagets verksamhet. 

Vid företagsförvärv bedömer finansiären ännu närmare målbolagets kompetens, affärsverksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet, verksamheternas kompatibilitet och hur professionellt processen för företagsförvärvet kan genomföras och hur man kan hantera riskerna med förvärvet. Företag som växer bäst förvärvar små och medelstora företag i proportion till sin egen kapacitet och ökar kompetensen på marknaden och förkovrar sig i processen för företagsförvärv.