Köparen har tre parallella processer i företagsförvärvet

Ur köparens synvinkel är det i allmänhet fråga om tre parallella processer som pågår:

  • de faktiska affärsförhandlingarna för att överföra äganderätten av affärsverksamheten
  • köparens finansieringsförhandlingar för att betala köpepriset
  • förberedelser för att ta över det förvärvade bolagets affärsverksamhet.

Förvärvsprojekt kräver mycket arbete, tid och resurser av alla parter. Företagsförvärv kan vara mycket olika till sin karaktär och därmed skiljer sig innehållet och själva processen mycket från projekt till projekt.

Affärsförhandlingar ur säljarens synvinkel
Affärsförhandlingar ur köparens synvinkel
Köparens finansieringsförhandlingar

Övertagande av den förvärvade affärsverksamheten och förberedelser inför integrationen

Hur bra förvärvet lyckas beror i slutändan på den verksamhet som företaget bedriver efter transaktionen. Ett lyckat förvärv har en tydlig affärslogik och verksamheten som förvärvas är i hög grad förenlig med och kompletterar köparens befintliga affärsverksamhet. Därför är det fördelaktigt att börja planera samordningen av affärsverksamheten, ledningen och personalen redan under affärsförhandlingarna. Sist och slutligen beror affärsverksamheten på människor och det är viktigt att kunna behålla kompetensen och nyckelpersonerna i det förvärvade företaget även efter förvärvet. Det är bra att bygga en atmosfär av förtroende och kommunicera processen till personalen när det är dags för det. Företagets ledning gör klokt i att ägna mycket tid åt integrationsprocessen på praktisk nivå men också från ledningens sida och satsa på det för att säkerställa framgång. De företag som har gjort flera förvärv börjar ofta etablera standardrutiner för integrationsprocessen.