Varför placera för företag?

Du som äger och driver företag behöver fundera på hur företagets kapital ska hanteras. Kortsiktigt handlar det om att få kontroll över likviditeten samt att skapa en buffert så att företaget klarar sig igenom oförutsedda händelser. På längre sikt kan det finnas behov av investeringar för att företaget ska kunna växa och öka sin lönsamhet. Och när företaget har samlat vinstmedel som inte behövs i verksamheten är det bra att tänka till kring hur det permanenta överskottet ska placeras. Kanske du som ägare ska spara till din pension eller göra upp en plan kring expansion eller förvärv.

Kolla våra investeringsprodukter

Oavsett om du planerar för kortvarig investering eller långsiktig investering, hittar du precis rätt investeringsprodukter hos oss.

Spara Öppnas i nytt fönster

Genom att spara kan du samla ihop en reservkassa för ditt företag eller förbereda dig på kommande investeringar. Det ger ditt företag även ekonomisk trygghet. I nätbanken Nordea Business börjar du enkelt månadsspara till företaget. I andra ärenden får du hjälp av våra placeringsexperter.

Börja spara till ditt företag Öppnas i nytt fönster

Placera Öppnas i nytt fönster

Det finns många alternativ till att placera företagets tillgångar, allt från aktier till fonder och placeringsförsäkringar. Om du redan har nödvändig kompetens för att börja placera, se anvisningarna om hur du öppnar placeringstjänster. Om du vill diskutera en placeringslösning som skräddarsys för just dig hjälper våra experter dig och ditt företag.

Börja placera företagets tillgångar Öppnas i nytt fönster

Kassahantering Öppnas i nytt fönster

Hur mycket likviditet ditt företag behöver beror på den sektor som företaget är verksamt i. Det är också viktigt att beakta företagets risker då du planerar kassahanteringen. Våra experter hjälper dig att hitta en balans mellan den lämpliga likviditeten och det placerade kapitalet.

Diskutera kassahantering med oss Öppnas i nytt fönster