Bilagor till bokslutet

Nu kan du beställa de vanligaste intygen som du behöver för företagets bokslut behändigt av oss. Banken postar intygen till beställaren till den fasta adress till företaget som banken har kännedom om. Leveranstiden är 10 bankdagar.

Årsskiftets bokslutsmaterial som ska sändas har hopat sig. Det kan leda till fördröjningar vid sändningen av utskrifterna.