Fast valutakurs

Att göra affärer utomlands innebär att du måste hantera valutarisken. Förändringar i valutakursen kan slå direkt mot ditt resultat. Dessutom försvårar förändringarna även budgeteringen och planeringen.  Nu finns det nya lättare sätt att hantera dessa risker. 

Du kan avtala om en fast valutakurs som automatiskt används till alla de betalningar som du gör, inom den överenskomna tidsramen. Den fasta valutakursen kan:
  • Minska din valutarisk
  • Underlättar planering och budgetering
  • Behålla betalningsprocessen oförändrad.

För vem passar fast valutakurs?

I utlandshandel är det ofta klokt att använda din handelspartners hemvaluta, oavsett om det handlar om import eller export. Den resulterande valutahandeln kan du göra med Nordea. Låt till exempel din svenska kund betala i svenska kronor, och Nordea växlar kronorna till euro. Fördelarna med detta kan vara följande:

  • Du underlättar din handelspartners processer
  • Kundnöjdheten ökar
  • Du kan spara på kostnaderna

När du tar valutarisken på dig, ska du överväga att skydda dig mot den.

Hur fungerar fast valutakurs?

Fast valutakurs kan hjälpa dig med valutarisken genom att fastställa eurovärdet av dina kommande valutabetalningar.

Vi kan erbjuda dig en fast valutakurs för upp till två år, utan att din betalningsprocess förändras. Till exempel, om du betalar i dollar från ditt eurokonto, kan vi komma överens om en fast valutakurs för alla dina kommande dollarbetalningar som sker inom den överenskomna tiden. Du fortsätter att betala via eurokontot precis som förr.

När vi kommer överens om avtalet, binder du dig till att köpa eller sälja den mängd valuta som du själv har valt. Om vi avtalar om fast valutakurs för 500 000 USD på ett år, ska du använda hela summan inom ett år.

Riskerna

Fast valutakurs är ett finansiellt derivat. Du ska vara medveten om och förstå dess potentiella risker. Avtalet om fast valutakurs är bindande, oavsett vad som händer med valutakurserna och de kommersiella avtal som du avser att skydda. 

Mer information kan du hitta i faktabladet i www.nordea.fi/kid.