Hantera din valutarisk

Att göra affärer utomlands innebär att du måste hantera valutarisk. Förändringar i valutakurser kan inverka direkt på ditt resultat. Dessutom försvårar förändringar även budgetering och planering.

Med det Flexibla valutaskyddet fastställs växelkursen i förväg för en viss tid. Valutakursen för kommande betalningar är därför känd på förhand. 

Det Flexibla valutaskyddet kan:

  • Minska din valutarisk
  • Underlätta planering av ekonomin
  • Förbättra affärsverksamhetens förutsägbarhet.

Varför växla hemma och Flexibelt valutaskydd?

I utlandshandel är det ofta klokt att använda din handelspartners hemvaluta, oavsett om det handlar om import eller export. Den resulterande valutahandeln kan du göra med Nordea. Låt till exempel din svenska kund betala i svenska kronor, och Nordea växlar kronorna till euro. Fördelarna med detta kan vara följande:

  • Du underlättar din handelspartners processer
  • Kundnöjdheten ökar
  • Du kan spara på kostnaderna

Det lönar sig att överväga att skydda den valutarisk som uppkommer då lokal valuta används, till exempel med ett Flexibelt valutaskydd.

Hur fungerar Flexibelt valutaskydd?

Flexibelt valutaskydd kan hjälpa dig hantera valutarisk genom att fastställa eurobeloppet för dina kommande valutabetalningar för upp till två år. Till exempel, om du betalar i dollar kan vi komma överens om en fast valutakurs för dina kommande dollarbetalningar som sker inom den överenskomna tidsperioden. 

Då vi avtalar om Flexibelt valutaskydd, binder du dig till att köpa eller sälja en viss mängd valuta framtill en viss förfallodag. Du kan själv bestämma beloppet och längden på avtalet. Om vi till exempel avtalar om Flexibelt valutaskydd för 200 000 USD för ett år bör du använda hela summan inom ett år. Du kan dock använda produkten när som helst och i så många rater  du vill under avtalsperioden.

Riskerna

Flexibelt valutaskydd är ett finansiellt derivat. Du bör vara medveten om och förstå dess eventuella risker. Avtalet om Flexibelt valutaskydd är bindande, oavsett vad som händer med valutakurserna och de kommersiella avtal som du avser skydda. 

Ett avtal som inte använts kan förorsaka kursförlust eller –vinst. 

Mer information kan du hitta i faktabladetÖppnas i nytt fönster