Kontrollera varuflödet med hjälp av rembursvillkor

Importremburs innebär att Nordea förbinder sig till att betala säljaren förutsatt att säljaren lägger fram de handlingar som krävs enligt rembursvillkoren och att de övriga villkoren för rembursen uppfylls. 

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när en utländsk säljare kräver en säkerhet innan produktionen av en vara inleds.

Driv i exporthandeln

Använd exportremburs om de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser kräver det. Rembursen ger också möjlighet till finansiering av betalningstiden.

 

Importremburs
Exportremburs
Standby-remburs

Importremburs

Som köpare ger du Nordea ett uppdrag om att öppna remburs*. Då rembursen öppnas förbinder sig Nordea att förmedla betalningen till säljaren förutsatt att rembursvillkoren uppfylls. Rembursvillkoren fastställs utgående från det köpeavtal som du har ingått med säljaren.

Via tjänsten Trade Finance GlobalÖppnas i nytt fönster kan du skicka rembursuppdraget elektroniskt och få information om dina importremburser.

*Att öppna remburs kräver ett kreditbeslut.

Exportremburs

Hemtagning av kundfordringar förknippas med risker. Även om köparen vanligtvis skulle fullgöra sina betalningsskyldigheter kan osäkra ekonomiska och politiska förhållanden bidra till att köparens likviditet och betalningsförmåga försvagas. Rembursen hjälper dig minska riskerna med utländska köpare och du kan också finansiera betalningstiden med den.

Vi rekommenderar remburs också vid en första kontakt med en ny kund eller om betalningen gäller stora belopp för köparen eller ditt företag. Remburs används också ofta när varorna är specialtillverkade eller om det är fråga om en leverans av projektnatur där betalningen görs i takt med att leveranserna eller arbetet framskrider. 

Via tjänsten Trade Finance Global får du bland annat meddelande om en remburs som betalats till ditt företag elektroniskt.

Fördelar för ditt företag

  • Du kan vara säker på att få betalning efter leveransen.
  • Du kan få finansiering för dina fordringar med betaltid under vissa förutsättningar.
  • Vid en obekräftad exportremburs förbinder sig köparens bank till betalning mot handlingar i enlighet med rembursvillkoren, och köparrisken kan undvikas.
  • Du kan hantera risken med köparens bank och land med en exportremburs som Nordea bekräftat.
  • Alla remburser öppnas enligt de internationella rembursreglerna UCP 600.

Läs mer och ta del av broschyrerna på webbplatsen Nordea.com (endast på engelska)Öppnas i nytt fönster