Bli företagskund hos Nordea

Om ditt företag behöver finansiering utöver andra banktjänster, fyll i en finansieringsansökan och skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster. I det här fallet behandlar vi öppnandet av kundskapet i samband med finansieringsansökan och ingen andra ansökan behövs.  Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne. Ange ”Bilagor till ansökan om företagsfinansiering” som rubrik i meddelandet.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

 • affärsplan och budgetkalkyl om det är fråga om ett nytt företag. Färdiga modeller för affärs- och budgetplaner finns här.
 • information om företagets ägarförhållanden
 • beskrivning av företaget och följande års budget
 • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Befintlig företagskund

Om du redan är företagskund i Nordea ansöker du om finansiering direkt i nätbanken Nordea Business upp till 500 000 euro.

I Nordea Business skickar du alla nödvändiga bilagorna direkt med ansökan. Vi kontaktar dig efter vi har handlat din ansökan. 

Enklast är att ansöka om finansiering direkt i Nordea Business nätbank:

 • snabbare behandling
 • bilagor direkt till ansökan
 • låna upp till 500 000 euro
 • fyll i ansökan snabbt och enkelt också på mobil

Vad vi beaktar när vi bedömer din låneansökan

 • Företag och affärsidé

  Vi måste känna till ditt företags riskprofil, affärsidé och bransch. Vi bedömer framtidsutsikterna för din marknad och bransch.

 • Finansieringssyfte

  Vi måste känna till syftet med finansieringen (t.ex. inköp av maskiner eller kontorsmöbler). En orsak till finansieringsbehovet kan vara betalning av löpande kostnader.

 • Ekonomiska situation

  Vi analyserar resultat- och balansräkningen när vi bedömer företagets lönsamhet och säkerställer att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet.

 • Ägare och ledning

  Vi måste känna till företagets struktur, till exempel om företaget hör till en koncern och vem som äger och leder företaget.

 • Företagsborgen

  Vi måste få borgen eller säkerhet för lånet för att minimera bägge parters risker. Borgen kan bestå av en fastighet, ett lager eller en fordran (s.k. företagsinteckning).