Så här fyller du i ansökan

Om du redan är företagskund i Nordea logga in i nätbanken Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster för att fylla i finansieringsansökan upp till 500 000 euro.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

 • beskrivning av företaget och följande års budget
 • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea Omaposti.Öppnas i nytt fönster Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne. Ange ”Bilagor till ansökan om företagsfinansiering” som rubrik i meddelandet. 

Vad vi beaktar när vi bedömer din låneansökan

 • Företag och affärsidé

  Vi måste känna till ditt företags riskprofil, affärsidé och bransch. Vi bedömer framtidsutsikterna för din marknad och bransch.

 • Finansieringssyfte

  Vi måste känna till syftet med finansieringen (t.ex. inköp av maskiner eller kontorsmöbler). En orsak till finansieringsbehovet kan vara betalning av löpande kostnader.

 • Ekonomiska situation

  Vi analyserar resultat- och balansräkningen när vi bedömer företagets lönsamhet och säkerställer att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet.

 • Ägare och ledning

  Vi måste känna till företagets struktur, till exempel om företaget hör till en koncern och vem som äger och leder företaget.

 • Företagsborgen

  Vi måste få borgen eller säkerhet för lånet för att minimera bägge parters risker. Borgen kan bestå av en fastighet, ett lager eller en fordran (s.k. företagsinteckning).

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering