Ansöka om lån för företag

När du ansöker om lån eller kredit för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande förutsättningar för beviljande av lån och kredit. När vi fattar lånebeslut fäster vi uppmärksamhet vid bland annat affärsidén, finansieringssyftet och företagets ekonomiska läge.

Affärsidé, ekonomisk situation och finansieringssyfte kritiska faktorer

Vi vill stödja och hjälpa dig att genomföra din affärsidé och utveckla ditt företag. Vi måste dock veta mer om din affärsverksamhet och dina planer innan vi kan erbjuda ditt företag en hållbar finansieringslösning. Du kan betrakta oss som din affärspartner.

Låneansökan

Vad vi beaktar när vi bedömer din låneansökan
Företag och affärsidé

Vi måste känna till ditt företags riskprofil, affärsidé och bransch.

Vi bedömer framtidsutsikterna för din marknad och bransch.

Finansieringssyfte

Vi måste känna till syftet med finansieringen (t.ex. inköp av maskiner eller kontorsmöbler). 

En orsak till finansieringsbehovet kan vara betalning av löpande kostnader.

Ditt företags ekonomiska situation

Vi måste se till att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet.

Ditt företag ska ha råd med räntor och amorteringar.

Vi analyserar resultat- och balansräkningen när vi bedömer företagets lönsamhet. Vi går igenom fordringarna och skulderna samt inkomsterna och utgifterna nu och i framtiden.

Företagets ägare och ledning
Vi måste känna till företagets struktur, till exempel om företaget hör till en koncern och vem som äger och leder företaget.
Företagsborgen

Vi måste få borgen eller säkerhet för lånet för att minimera bägge parters risker.

Borgen kan bestå av en fastighet, ett lager eller en fordran (s.k. företagsinteckning).

Från ansökan till utbetalning

Innan du fyller i finansieringsansökan, kontrollera att ditt företags senaste bokslut är tillgängligt. Ifall det är frågan om ett nytt företag, ber vi dig skicka in företagets affärs- och budgetplan.  

Fyllning av ansökan tar cirka 10 till 20 minuter. Du kan inte spara ansökan under fyllningen, så se till att du har tillräckligt med tid att fylla i det.

 1. Du fyller i ansökan om finansiering. 
  • Du lämnar de uppgifter som vi behöver:
  • Affärsidé om det är fråga om ett nytt företag.
  • Information om företagets ägarförhållanden.
  • Beskrivning av företaget och följande års budget
  • Bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.
 2. Vi bedömer din ansökan.
 3. Vi fattar beslut, och om vi godkänner ansökan får du en finansieringsoffert av oss.
 4. Vi skickar avtalet till dig för underskrift.
 5. Efter att vi fått det undertecknade avtalet sätter vi in pengarna på ditt konto.

Efter att du har skickat din ansökan, logga in i Nordea Omaposti och skicka ett meddelande med rubriken ”Bilagorna till finansieringsansökan via de öppna sidorna” och bifoga det senaste bokslutet till meddelandet. 

Du hittar färdiga mallar för affärs- och budgetplaner här.

 

Hanteringen av din ansökan försnabbas om dokumenten skickas i samband med finansieringsansökan. Finansieringsbeslutet kan inte fattas utan de senaste ekonomiska uppgifterna (resultat- och balansräkning).

Nordea hjälper dig med ansökningsprocessen för företagslån

Ansökan om företagslån kan väcka många frågor. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med låneansökan.

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering