Ansöka om lån för företag

När du ansöker om lån eller kredit för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande förutsättningar för beviljande av lån och kredit. När vi fattar lånebeslut fäster vi uppmärksamhet vid bland annat affärsidén, finansieringssyftet och företagets ekonomiska läge.

Affärsidé, ekonomisk situation och finansieringssyfte kritiska faktorer

Vi vill stödja och hjälpa dig att genomföra din affärsidé och utveckla ditt företag. Vi måste dock veta mer om din affärsverksamhet och dina planer innan vi kan erbjuda ditt företag en hållbar finansieringslösning. Du kan betrakta oss som din affärspartner.

Låneansökan

Vad vi beaktar när vi bedömer din låneansökan
Företag och affärsidé

Vi måste känna till ditt företags riskprofil, affärsidé och bransch.

Vi bedömer framtidsutsikterna för din marknad och bransch.

Finansieringssyfte

Vi måste känna till syftet med finansieringen (t.ex. inköp av maskiner eller kontorsmöbler). 

En orsak till finansieringsbehovet kan vara betalning av löpande kostnader.

Ditt företags ekonomiska situation

Vi måste se till att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet.

Ditt företag ska ha råd med räntor och amorteringar.

Vi analyserar resultat- och balansräkningen när vi bedömer företagets lönsamhet. Vi går igenom fordringarna och skulderna samt inkomsterna och utgifterna nu och i framtiden.

Företagets ägare och ledning
Vi måste känna till företagets struktur, till exempel om företaget hör till en koncern och vem som äger och leder företaget.
Företagsborgen

Vi måste få borgen eller säkerhet för lånet för att minimera bägge parters risker.

Borgen kan bestå av en fastighet, ett lager eller en fordran (s.k. företagsinteckning).

Så här fyller du i ansökan

Om du redan är företagskund i Nordea och ansöker om finansiering på under 50 000 euro, logga in i nätbanken Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster för att fylla i finansieringsansökan.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

  • beskrivning av företaget och följande års budget
  • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea Omaposti.Öppnas i nytt fönster Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne. Ange ”Bilagor till ansökan om företagsfinansiering” som rubrik i meddelandet. 

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering