Hur placera för företaget?

När du planerar att placera företagets tillgångar ska du först kartlägga hur mycket företaget kan placera. Om du vill fatta placeringsbesluten själv kan du ta del av våra produkter och börja placera redan idag. Om du vill fråga placeringsexperter om hur du ska placera företagets tillgångar, kan du lämna en intresseanmälan på den här sidan. På den här sidan hittar du anvisningar om hur du förvaltar företagets placeringar elektroniskt i nätbanken Nordea Business eller tjänsten Nordea Investor när och var som helst.

Så här kommer du igång
Fonder
Aktier
Övriga produkter
Hantera dina placeringar