Placera för företag

Du kan behändigt placera företagets tillgångar i nätbanken Nordea Business, Nordea Investor eller så kan du boka ett möte med din placeringsrådgivare. Kolla alternativen för att hitta en lämplig lösning för ditt företags tillgångar och placeringar.

Hur placera för företaget?

När du planerar att placera företagets tillgångar ska du först kartlägga hur mycket företaget kan placera. Om du vill fatta placeringsbesluten själv kan du ta del av våra produkter och börja placera redan idag. Om du vill fråga placeringsexperter om hur du ska placera företagets tillgångar, kan du lämna en intresseanmälan på den här sidan. På den här sidan hittar du anvisningar om hur du förvaltar företagets placeringar elektroniskt i nätbanken Nordea Business eller tjänsten Nordea Investor när och var som helst.

Så här kommer du igång

Så här kommer du igång

Du kan öppna placeringstjänster om företagets bolagsform är aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, registrerad förening eller bostadsaktiebolag. Företagare med firma placerar i eget namn i egenskap av privatkund.

Du måste öppna ett värdeandelskonto för företaget för att handla med börsnoterade produkter. Ifall det inte framgår av informationen om företagets sektor i handelsregistret att företaget tänker göra placeringar ska dess representant tillställa banken ett undertecknat styrelseprotokoll med beslut om öppnande av ett värdeandelskonto. Beroende på hur man tecknar företagets namn och vilken som är företagets bolagsform kan banken också kräva ett styrelseprotokoll för att öppna en fondportfölj (obs. protokollet krävs alltid av registrerade föreningar och bostadsaktiebolag). 

Representanten kan skicka protokollet till banken via Nordea Omaposti. För att handla med börsnoterade produkter måste företaget också ha en giltig LEI-kod. Läs mer om LEI-koden här.Öppnas i nytt fönster När ditt företag har beviljats en LEI-kod ring Nordea Business Centre 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa) för att öppna ett värdeandelskonto.

För fondandelar behöver du en fondportfölj som du kan öppna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa).

Fonder
Aktier
Övriga produkter
Hantera dina placeringar