Fonder

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut om förvaltningen av ditt företags tillgångar.

Fondtyper

Fonderna kan utifrån placeringsobjekten delas in i tre kategorier: räntefonder, blandfonder och aktiefonder. Ta del av olika fonders egenskaper och välj ett alternativ som passar ditt företag.

Räntefonder

Räntefonder kan användas för att undvika stora värdefluktuationer i placeringarna.

Läs mer om räntefonder

Blandfonder

Placering på både ränte- och aktiemarknaden. De passar ditt företag om målet är ett färdigt diversifierat och smidigt alternativ för långsiktiga placeringar.

Bekanta dig med blandfonder

Aktiefonder

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Läs mer om aktiefonder

Fördelarna med regelbundet sparande

Kursfluktuationer hör till placerande och sparande. Eftersom det är omöjligt att prognostisera marknadsrörelserna är det också svårt att tajma placeringarna perfekt.

Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt är du hela tiden närvarande på marknaden. Det gör att inverkan av marknadsfluktuationer jämnas ut på lång sikt, och du behöver inte heller bli orolig för marknadsrörelserna.

Gör det enkelt att spara – automatisera transaktionerna

Ingå ett avtal med oss så överför vi regelbundet ett önskat belopp från ditt konto och sparar det. Du kan spara regelbundet till exempel på en viss dag månatligen eller med längre mellanrum.

Fonder med högre förväntad avkastning och risk lämpar sig bra för långsiktigt sparande. Den fond som passar dig bäst beror på din riskvilja och ditt avkastningsmål. Vi hjälper dig hitta en lämplig fond.

Om Fondsparavtal

Med hjälp av ett fondsparavtal sparar du regelbundet. Det tryggar ekonomin, kräver inga stora inkomster eller stort startkapital och lämpar sig för placerare som vill bygga på en reservkassa.

  • du kan även spara små summor
  • ränta på ränta får ditt kapital att växa
  • regelbundet sparande dämpar fluktuationer

Fonder Nytt

I tjänsten Fonder Nytt beskrivs fondernas kurser, egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk.

Läs mer om Fonder Nytt -tjänsten

Kapitalförvaltningslösningar

Placeringar med full service som ger dig tid att sköta andra viktiga ärenden för ditt företag.

Bekanta dig med våra kapitalförvaltningslösningar