Fonder

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut om förvaltningen av ditt företags tillgångar

Fonder Nytt Öppnas i nytt fönster

I tjänsten Fonder Nytt beskrivs fondernas kurser, egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk.

Läs mer om Fonder Nytt -tjänsten Öppnas i nytt fönster

Olika typer av fonder

Räntefonder Öppnas i nytt fönster

Räntefonder kan användas för att undvika stora värdefluktuationer i placeringarna.

Läs mer om räntefonder Öppnas i nytt fönster

Blandfonder Öppnas i nytt fönster

Placering på både ränte- och aktiemarknaden. De passar ditt företag om målet är ett färdigt diversifierat och smidigt alternativ för långsiktiga placeringar.

Bekanta dig med blandfonder Öppnas i nytt fönster

Aktiefonder Öppnas i nytt fönster

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Läs mer om aktiefonder Öppnas i nytt fönster