Fondplacerare får med en placering tillgång till flera placeringsobjekt. Med hjälp av diversifieringen minskar risken med placeringarna. Fondernas medel sprids på olika marknader och sektorer, så de ger tillgång till många olika placeringsobjekt. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

  • Portföljförvaltaren följer upp marknaden: när aktiekurserna väntas gå ned ökas ränteplaceringarnas andel och vice versa.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Egenskaper

Placeringsprofil
Avkastning och risk

Priser

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder NyttÖppnas i nytt fönster.