Försäkringar

Trygghet och sinnesro i företagarens liv

MyLife

Skydd för dig, dina närstående och ditt företag. Nordea MyLife är en individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Läs mer om MyLife -personförsäkringen

Skadeförsäkring

Mångsidigt och omfattande försäkringsskydd för ditt företag. If är Nordeas samarbetspartner för skadeförsäkringar.

Läs mer om skadeförsäkring

Arbetspensionsförsäkringar

Hos Varma sköter du arbetspensionsärenden smidigt på det sätt som passar dig bäst.

Läs mer om arbetspensionsförsäkringar