MyLife personförsäkring till företagare

Skydd för dig, dina närstående och ditt företag. Nordea MyLife är en individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Läs mer om företagarens MyLife -personförsäkring

Skadeförsäkring

Mångsidigt och omfattande försäkringsskydd för ditt företag. If är Nordeas samarbetspartner för skadeförsäkringar.

Läs mer om skadeförsäkring

FöPL-försäkring

Hos oss kan du enkelt på nätet teckna en FöPL-försäkring som beviljas av vår samarbetspartner Varma.

Läs mer om FöPL-försäkring

ArPL-försäkring

Med ArPL-försäkringen säkrar du dina arbetstagares pensionsskydd

Läs mer om ArPL-försäkring

Företagets pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring är ett utmärkt verktyg för att utvidga företagarens eget pensionsskydd och belöna arbetstagarna i företaget.

Läs mer om företagets pensionsförsäkring