Ansök om amorteringsfrihet från företagslån eller ändring av låneamorteringen

Vi vill hjälpa och stötta våra kunder i både bättre och sämre tider. Om ditt företags återbetalningsförmåga är nedsatt, kan du ansöka om amorteringsfrihet eller ändring av låneamorteringen. Då du ansluter amorteringsfria månader till ditt företagslån betalar du bara räntan på och skötselkostnaderna för lånet. 

Det är smidigast att ansöka om amorteringsfrihet i Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster. Vänligen skicka in nedanstående ansökan senast 14 bankdagar före förfallodagen för låneamorteringen.

Vi kontaktar dig för att få ytterligare uppgifter. 

Låneändringar är avgitsbelagda.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

• bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster. Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne.

Ansökan handläggs snabbare ju tidigare du skickar dokumenten via Omaposti. Beslutet kan inte fattas utan de senaste ekonomiska uppgifterna (resultat- och balansräkning). 

Lånenumret hittar du i företagets nätbank eller i kreditavtalet. Företagets Flexkreditnummer hittar du i företagets mobilbank. Numret finns även i kreditavtalet.

Låneändringar är avgitsbelagda.