Affärsplan och budget

Från drömmar till det konkreta

Pengar styr världen – och också din affärsverksamhet. Om penningflödet plötsligt sinar, gäller samma tillväxten på din affärsverksamhet. Vi vet att din affärsidé är viktig för dig och att du kommer jobba hårt för att nå framgång. Utöver passion är det viktigt att du är realistisk. Fastän du är ensam i företaget och en affärsplan kan kännas onödig är det ändå en bra idé att ha en. Den hjälper dig att fokusera och är till stor hjälp om du tänker kontakta en bank eller en investerare. Därför rekommenderar vi att du har en nedskriven affärsplan och en budget.

Genom att planera lyfter din idé!

En affärsplan i 8 steg

Är det inte så att det mesta i livet måste planeras? Därför är det också viktigt att ha en affärsplan om man tänker starta eget. Oberoende av storleken på ditt företag bör du göra upp en plan som beaktar nuläget, vad du strävar efter och hur ditt företag ser ut om sex månader, ett år eller fem år. Det kanske inte är det första du tänker på när du startar företag – men i framtiden kommer det att visa sig att den tid du lade ner på en affärsplan var väl använd tid. 

Med en trovärdig affärsplan är det större sannolikhet att någon annan vill investera pengar eller tid i din verksamhet.

Det finns hundratals sätt att utarbeta en affärsplan. Vi har skrivit en exempel guide i åtta steg som innehåller de viktigaste elementen du måste ha koll på. För varje steg i modellen har vi listat de viktigaste frågorna du måste ha ett svar på. När du har en affärsplan, och har gjort en SWOT-analys, är du redo att ta nästa steg.

Steg 1: Sammanfattning

Din affärsplan i ett nötskal: uppdrag, vision och syfte. En sammanfattning på en eller två sidor – som ofta är enklare att skriva när du slutfört de övriga 7 stegen. Kom ihåg att drömma lite, fundera på framtiden och tänka stort.

Steg 2: Beskrivning av verksamheten

Detta är ryggraden i din plan. Beskriv vad som gör ditt företag unikt, vilka behov på marknaden ditt företag fyller och hur. Och på vilka grunder kommer ditt företag att göra vinst och bli en framgång?

Steg 3: Målgrupp och marknad

Vem är dina kunder? Var finns din marknad? Säljer du till konsumenter eller till företag? Är ditt företag lokalt eller har du möjligheter att utvidga globalt? Var så detaljerad och konkret som möjligt i beskrivningen av din målgrupp och marknad.

Steg 4: Konkurrens

Oavsett om du är först ut med en affärsidé eller går in i en redan existerande marknad kommer du att möta konkurrens. När du har gjort din SWOT-analys kan du använda den som inspiration för att beskriva styrkor och svagheter och identifiera dina konkurrensfördelar.

Steg 5: Verksamhet

Beskriv ditt företags administrativa del: Hur arbetar ni? Var finns kontoret? Har ni personal eller använder ni er av frilansare? Vilken utrustning behövs och hur ser underhållet ut av den? Varje tänkbar kostnad relaterad till ditt företag är relevant när du beskriver verksamheten.

Steg 6: Ledning

Har du hand om allt själv? Har du rådgivare, en styrelse eller personal? Är vänner eller familj med och hjälper dig? Beskriv hur de som är involverade i ditt företag bidrar. Vad är deras erfarenhet och kompetensnivå? Hur ser hierarkin och ledarskapet ut i företaget?

Steg 7: Försäljning och marknadsföring

Beskriv hur du ska marknadsföra ditt företag. En hurdan strategi tänker du dig? Vilka kanaler är lämpliga för att nå din målgrupp och marknaden? Du kan använda sociala medier för att nå din målgrupp eller nå dina potentiella kunder via kampanjsidor eller e-post. Du behöver inte vara någon marknadsföringsspecialist, men du måste kunna påvisa att du vet hur du når och bygger ut din marknad. Den grundläggande målsättningen med en marknadsföringsstrategi är att kunna öka försäljningen och därmed också vinsten. 

Kom ihåg att en marknadsföringsstrategi inkluderar både kort- och långsiktiga planer som tillsammans hjälper att nå dina målsättningar.

Steg 8: Ekonomisk översikt

Det här är inte din budget. Det är ett dokument av de finansiella transaktionerna inom ditt företag, det vill säga nuvarande eller framtida finansieringar och investeringar samt din nuvarande finansiella status. Beskriv vilka investeringar du behöver finansiering för och hur utgifter och intäkter är i balans i slutet av varje månad. När du gör den ekonomiska översikten, ta ett år i taget och beskriv utvecklingen i din ekonomi över tid – om möjligt.

VIKTIGT! Ingen plan ska någonsin vara huggen i sten. Marknader och trender ändras ständigt. Var flexibel. Ha alltid plan B till hands. Och se till att plan B inte är baserad på samma premisser som var orsaken till att Plan A misslyckades. Med andra ord kan din idé fortfarande vara bra, men du måste kanske ompröva din målgrupp, distributionssystemet eller tillverkningsprocessen. Eller kanske behöver du en affärspartner i stället för att göra allt ensam?

Tumregler för en företagsbudget

 1. Om du är ditt företag bör du inkludera din privatekonomi.
 2. Se till att dubbla posten med diverse utgifter för att förutse eventuella överraskningar.
 3. Halvera beräknade inkomster för de sex första månaderna – bättre att ta det säkra före det osäkra.
 4. Om du vill och har möjlighet lönar det sig att söka startpeng. Det måste göras före du grundar själva företaget.
 5. Inkludera eventuella varor i lager, aktier och säkerheter i budgeten.
 6. Inkludera utgifter för vatten, uppvärmning eller el i budgeten.
 7. Inkludera transport-, packnings- och distributionskostnader om de är en del av din affärsverksamhet.
 8. Anställ en revisor för att gå igenom detaljerna och resultatet av din budget om du tvivlar på något.

Gör upp en budget

Gör det enklare för dig själv genom att använda vår mall när du gör upp din budget. I mallen kan du lägga till ytterligare intäkter eller kostnader som är relevanta för ditt företag. Innehållet i din budget beror alltid på typen och storleken av din affärsverksamhet. Budgetmallen är ett utmärkt verktyg för att hålla reda på och följa upp ditt företags resultat och kostnader. Kom ihåg att uppdatera den om din ekonomiska situation ändras. Mallen består av tre olika budgetar:

 • I den månatliga budgeten skriver du dina intäkter och kostnader per månad. Genom att subtrahera varje månads kostnader från varje månads intäkter får du ditt företags likviditet för varje månad, och ser hur mycket lön du kan betala åt dig själv. Om du har börjat nyligen har du inga historiska intäktssiffror att referera till, därför måste du göra bästa möjliga gissning gällande hur mycket intäkter du förväntar dig. Kom också ihåg att lägga till alla kostnader – både fasta driftskostnader (t.ex. hyra, försäkring, löneutbetalningar etc.) och rörliga kostnader som är direkt relaterade till intäkterna (t.ex. material, förpackningar, frakt etc.). Att regelbundet se över denna budget hjälper dig att avgöra om ditt företag är på rätt spår.
 • En årlig budget – innefattar de faktiska utgifterna (fasta och rörliga) och intäkterna för ett helt år. Använd föregående års budget för att göra prognoser för det kommande året. Den årliga budgeten är den totala översikten av ditt företag, från intäkter till kostnader, och även den budget som din affärsrådgivare i banken kommer att fokusera på när han/hon hjälper dig med ditt företag.
 • Balansräkningen – sammanfattar ditt företags tillgångar, kapital och skulder vid en viss tidpunkt. Det visar investerare hur mycket ditt företag äger eller hur mycket skulder företaget har och hur mycket aktieägare har investerat. Tillgångar är mätbara saker av värde, eget kapital täcker aktieägarnas kapital och kvarhållen vinst och skuld är vad ditt företag är skyldigt i form av skatter, skulder och löner. Kom ihåg att tillgångar alltid måste vara lika med eget kapital plus skulder.