Vi erbjuder många förmåner för lantbruksföretagare

 • I egenskap av lantbruksföretagare kan du dra nytta av bankens fördelsprogram.
 • Det innebär konkurrenskraftiga priser på alla tjänster i anknytning till dagliga penningärenden, såsom konton, kort och nätbanken.
 • Tillsammans hittar vi de bästa finansieringslösningarna för dina investeringar.
 • Du kan utnyttja våra mångsidiga och flexibla försäkrings- och placeringsprodukter.
 • Vi ger råd vid frågor om generationsväxling och ansökningar om specialkrediter. Kom till vårt kontor och diskutera.

Nordea erbjuder också full service för skogsägare. För skogsvård och eventuell virkeshandel erbjuder Nordea Skog rikkligt med information och olika förmåner via sina samarbetspartners.

Hjälp vid generationsväxling

En generationsväxling i ett lantbruksföretag hör till de stora besluten i livet, såväl för den som överlåter verksamheten som för den som tar över. Därför lönar det sig att välja de bästa aktörerna för planering och genomförande. Nordeas experter står till ditt förfogande.

Den som tar över verksamheten
Den som överlåter verksamheten

Den som tar över verksamheten

 • Vi hjälper att utreda den rätta köpeskillingen med tanke på kontinuiteten.
 • Vi hjälper med planeringen av generationsväxlingen i samråd med olika rådgivande organisationer (ProAgria och Kassamestarit).
 • Vi erbjuder konkurrenskraftig finansiering och heltäckande banktjänster som svarar mot gårdsbruksföretagets behov.

Den som överlåter verksamheten

 • Vi hjälper med praktiska arrangemang i anknytning till generationsväxlingen i samråd med rådgivande organisationer (ProAgria och Kassamestarit).
 • Vi erbjuder konkurrenskraftiga spar- och placeringstjänster för att trygga pensionsdagarna.

Finansiering av investeringar

När du planerar att utveckla din verksamhet och behöver finansiering för olika investeringar, hjälper Nordeas experter dig att hitta de lämpligaste lösningarna.

Som kund hos Nordea har du tillgång till en stark europeisk banks erfarenhet av det kraftigast utvecklade lantbruket i vår världsdel.

Räntestödslån
Företagslån
Avbetalningsfinansiering och leasing

Räntestödslån

I objekt som uppfyller villkoren för strukturstöd för jordbruk är det möjligt att få räntestödslån, där den ränta som kvarstår för kunden är mycket förmånlig.

Kunden betalar en fast ränta på 1 procent på sitt räntestödslån så länge räntestödet som beviljats för lånet räcker till.

Avbetalningsfinansiering och leasing

I beskattningen fungerar avbetalningsfinansiering som ett normalt banklån - vid leasingfinansiering är alla kostnader direkt avdragsgilla i beskattningen.

Marknadsriskerna har ökat till samma nivå som skörderisken

Riskerna till följd av fluktuationer i marknadspriserna har under de senaste åren ökat markant och de har till och med blivit större än skörderisken. När företagsverksamheten expanderar, ökar även riskerna i anknytning till prisutvecklingen på produktionsinsatserna och produkterna. Gårdar som utvecklar sin verksamhet kan även ha betydande ränte- och valutarisker.

Hos Nordea är det lätt att hantera marknadsriskerna. Kontakta oss så hjälper våra experter dig att hitta de lämpligaste lösningarna för just ditt företag.

Ränteskydd
Valutasäkring

Ränteskydd

Har du funderat över:

 • Hurdan räntenivå klarar ditt lantbruksföretag av utan att lönsamheten lider?

Det finns många alternativ för att skydda sig mot ränterisken och bland dem hittar du också ett som lämpar sig för dina behov. Läs närmare om Nordeas ränteskyddsproducterÖppnas i nytt fönster.

Valutasäkring

Har du funderat över:

 • Finns det ett samband mellan prisutvecklingen på din produkt eller någon central produktionsinsats och valutakursutvecklingen?

Produkter med stark anknytning till förändringarna i valutakurserna är bland annat bränsle och proteinfoder. Valutakurserna har en betydande inverkan också på prisutvecklingen av spannmål och svinkött som hör till de centrala exportprodukterna i EU.

Nordea erbjuder flera olika alternativ som skydd mot valutariskerÖppnas i nytt fönster. Läs mer!

SLC:n medlemsförmåner

Bekanta dig med Nordeas förmåner till SLC:s medlemmar

Vi tror att vi snabbt kan erbjuda dig mångsidig och professionell hjälp och stöd i skötseln av dina bankärenden. SLC:s medlemmar som är lantbruksföretagare får egna kontaktpersoner som de kan kontakta i sina bankärenden i Nordea. Dessutom betjänas företagare av Nordea Business Centre tfn 0200 2525Öppnas i nytt fönster vardagar kl. 9–16.30. 

Välkommen att ta en titt på kontoret för att diskutera hur vi kan stödja verksamheten på din lantgård.