Fördelar för ditt företag

Leasing innebär långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar, såsom ICT- och kontorsutrustning, möbler samt produktions- och arbetsmaskiner och fordon.

 • Det objekt som finansieras står som säkerhet.
 • Binder inget kapital till ägande – ditt företag betalar endast för användningen av anläggningen.
 • Anläggningsbeståndet är alltid tidsenligt.
 • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen.
 • Balansextern ansvarsförbindelse (Obs. Koncerner med bokföring enligt IFRS följer dess principer vid företagsleasing).

Former av och egenskaper hos företagsleasing

Vid leasing kan du spara företagets säkerheter för andra ändamål eftersom det objekt som finansieras står som säkerhet. Efter leasingperioden erbjuder vi möjlighet till förmånlig fortsatt leasing, och ICT-utrustning omfattar även en köpoption.

 • Det belopp som finansieras är skattefritt anskaffningspris.
 • Månadshyran påverkas av eventuell större första hyresrat samt restvärden, som varierar beroende på typ av utrustning.
 • Leasingtiden är högst 5 år.
 • Hyrorna debiteras med en eller tre månaders mellanrum på förhand enligt annuitetsprincip.
 • Objektets leverans ska ha kvitterats innan säljaren får betalningen.
 • Objektet ska vara försäkrat.

Lämpar sig service- eller finansieringsleasing bättre för ditt företag?

Den största skillnaden mellan service- och finansieringsleasing är ansvaret för restvärdet och servicen av det fordon eller den anläggning som leasas. Vid finansieringsleasing ansvarar företaget för bägge medan avtal om serviceleasing omfattar servicen och restvärdet om man separat avtalat så. 

Bland leasingprodukterna nedan kan du kartlägga vilka lösningar som bäst lämpar sig för ditt företag. 

Serviceleasing

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon och tunga fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Till skillnad från finansieringsleasing ingår service i fordonets hyra vid serviceleasing. 

Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körda kilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Företaget kan finansiera såväl enskilda person- eller paketbilar som hela bilparken med serviceleasing. Fordonen ska dessutom vara nya. 

AssetMaster

AssetMaster är en leasinglimit som du kan använda för att anskaffa och finansiera lösa anläggningstillgångar. Villkoren för leasinglimiten avtalas i ett ramavtal och då behöver du inte ingå enskilda leasingavtal. 

I praktiken skickar säljaren en faktura över anskaffningen direkt till Nordea Finans och du godkänner finansieringen av objektet i nättjänsten. Hyresbetalningar frigör limit för nya anskaffningar.