Företagsleasing – är leasing en lämplig lösning för ditt företag?

Med leasing avses långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar, såsom fordon eller kontorsmöbler. Företagsleasing är ett utmärkt alternativ särskilt då objekten eller anläggningarna som anskaffas snabbt förlorar sitt värde och då ditt företag inte vill binda kapital till att äga dem.

Fördelar för ditt företag

Leasing innebär långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar, såsom ICT- och kontorsutrustning, möbler samt produktions- och arbetsmaskiner och fordon.

 • Det objekt som finansieras står som säkerhet.
 • Binder inget kapital till ägande – ditt företag betalar endast för användningen av anläggningen.
 • Anläggningsbeståndet är alltid tidsenligt.
 • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen.
 • Balansextern ansvarsförbindelse (Obs. Koncerner med bokföring enligt IFRS följer dess principer vid företagsleasing).

Former av och egenskaper hos företagsleasing

Vid leasing kan du spara företagets säkerheter för andra ändamål eftersom det objekt som finansieras står som säkerhet. Efter leasingperioden erbjuder vi möjlighet till förmånlig fortsatt leasing, och ICT-utrustning omfattar även en köpoption.

 • Det belopp som finansieras är skattefritt anskaffningspris.
 • Månadshyran påverkas av eventuell större första hyresrat samt restvärden, som varierar beroende på typ av utrustning.
 • Leasingtiden är högst 5 år.
 • Hyrorna debiteras med en eller tre månaders mellanrum på förhand enligt annuitetsprincip.
 • Objektets leverans ska ha kvitterats innan säljaren får betalningen.
 • Objektet ska vara försäkrat.

Lämpar sig service- eller finansieringsleasing bättre för ditt företag?

Den största skillnaden mellan service- och finansieringsleasing är ansvaret för restvärdet och servicen av det fordon eller den anläggning som leasas. Vid finansieringsleasing ansvarar företaget för bägge medan avtal om serviceleasing omfattar servicen och restvärdet om man separat avtalat så. 

Bland leasingprodukterna nedan kan du kartlägga vilka lösningar som bäst lämpar sig för ditt företag. 

Serviceleasing

Serviceleasing

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon och tunga fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Till skillnad från finansieringsleasing ingår service i fordonets hyra vid serviceleasing. 

Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körda kilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Företaget kan finansiera såväl enskilda person- eller paketbilar som hela bilparken med serviceleasing. Fordonen ska dessutom vara nya. 

Företagets fördelar med serviceleasing
 • En lätt och omfattande lösning för företagets bilfinansiering
 • Bilen binder inget kapital, företaget betalar endast för användningen av bilen
 • Ingen risk för värdeminskning på bilen
 • Läs mer om bekymmersfri bilfinansiering för företag.
NF Techfleet
AssetMaster

Serviceleasing

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon och tunga fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Till skillnad från finansieringsleasing ingår service i fordonets hyra vid serviceleasing. 

Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körda kilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Företaget kan finansiera såväl enskilda person- eller paketbilar som hela bilparken med serviceleasing. Fordonen ska dessutom vara nya. 

Företagets fördelar med serviceleasing
 • En lätt och omfattande lösning för företagets bilfinansiering
 • Bilen binder inget kapital, företaget betalar endast för användningen av bilen
 • Ingen risk för värdeminskning på bilen
 • Läs mer om bekymmersfri bilfinansiering för företag.

NF Techfleet

NF Techfleet är en leasinglösning för finansiering och administration av ICT- och hälsovårdsanläggningar under hela livscykeln. Anskaffningspriset på anläggningarna är endast en del av den totala kostnaden under anläggningarnas livscykel. De totala kostnaderna kan minskas med hjälp av effektiv administration – de kostnader som ofta inte syns i organisationens dagliga verksamhet kan skäras ned.

Fördelar för ditt företag med NF Techfleet
 • En systematisk anskaffningsprocess till vilken du smidigt kan ansluta leasingfinansiering för objekt.
 • Ett webbläsarbaserat administrationssystem för beståndet som hjälper dig att följa och upprätthålla anläggningsbeståndet och administrera återlämning av anläggningarna.
 • Finansieringen anpassas efter dina behov; vid utgången av leasingperioden kan du fortsätta leasingavtalet, lösa in eller återlämna objektet.
 • Som en del av helhetsservicen ansvarar finansiären för återvinningen och eftermarknadsföringen av anläggningarna.

NF Techfleet är en lösning för företagsleasing som är avsedd särskilt för Nordeas kunder. NF Techfleet ingår i det internationella företaget Equigroup. Samföretaget erbjuder Nordeas kunder gedigen expertis i administration av tekniska anläggningars livscykel.

AssetMaster

AssetMaster är en leasinglimit som du kan använda för att anskaffa och finansiera lösa anläggningstillgångar. Villkoren för leasinglimiten avtalas i ett ramavtal och då behöver du inte ingå enskilda leasingavtal. I praktiken skickar säljaren en faktura över anskaffningen direkt till Nordea Finans och du godkänner finansieringen av objektet i nättjänsten. Hyresbetalningar frigör limit för nya anskaffningar. 

Fördelar för ditt företag med AssetMaster

 • En lätt och flexibel finansieringslösning för anskaffning av alla lösa anläggningstillgångar
  • Du kan göra anskaffningar hos vilken säljare som helst.
  • Finansieringsvillkoren avtalas i ett ramavtal men du kan göra olika val för varje anläggning. Du kan exempelvis avtala separat om leasingperioden, vilka objekt som kan anskaffas och vad händer när avtalet går ut.

 • Prissättningen är transparent eftersom räntan och avgifterna specificeras i ramavtalet

 • I nättjänsten kan du enkelt 

  • Godkänna nya anskaffningar

  • Få rapporter över anläggningsbeståndet

  • Lägga till och upprätthålla flera olika referensuppgifter per anläggning.

 • Förbättra företagets likviditet eftersom kostnaderna för utrustningen kan fördelas över användningstiden.

 • Mindre administration

  • Du behöver inte ingå enskilda leasingavtal då finansieringsvillkoren har avtalats i ramavtalet. 

  • Tack vare samlingsfakturan behöver du hantera fakturan över hela anläggningsbeståndet bara kvartalsvis.

  • Ett uppdaterat anläggningsregister finns automatiskt i nättjänsten.