Leasing

Leasing innebär långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar. Leasing är ett bra alternativ när den utrustning som köps snabbt förlorar sitt värde och när ditt företag inte vill binda medel till att äga den.

Företagets fördelar med leasing

Leasing innebär långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar, såsom ICT- och kontorsutrustning, möbler samt produktions- och arbetsmaskiner och fordon.

 • Det objekt som finansieras står som säkerhet.
 • Binder inga kapital till ägande – ditt företag betalar endast för användningen av utrustningen.
 • Anläggningsbeståndet är alltid tidsenligt.
 • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen.
 • Balansextern ansvarsförbindelse (Obs. Koncerner med bokföring enligt IFRS följer dess principer vid leasing). 

Egenskaper

Efter leasingperioden erbjuder vi möjlighet till förmånlig fortsatt leasing, och ICT-utrustning omfattar även en köpoption.

 • Det belopp som finansieras är skattefritt anskaffningspris.
 • Månadshyran påverkas av eventuell större första hyresrat samt restvärden, som varierar beroende på typ av utrustning.
 • Leasingtiden är högst 5 år.
 • Hyrorna debiteras med en eller tre månaders mellanrum på förhand enligt annuitetsprincip.
 • Objektets leverans ska ha godkänts innan säljaren får betalningen.
 • Objektet måste vara försäkrat. Försäkringen kan också skötas via Nordea Finans

Leasing produkter

AssetMaster

AssetMaster är en kostnadseffektiv lösning för finansiering och administration av företagets anläggningsbestånd. Tjänsten kan kompletteras med försäkringar och tilläggstjänster för de olika skedena i utrustningens livscykel. Administrationstjänsten i realtid omfattar underhåll av anläggningsregistret och rapportering. Företagets alla lösa anläggningstillgångar kan finansieras. 

Företagets fördelar med AssetMaster

 • Förbättrar likviditeten eftersom kostnaderna för utrustningen kan fördelas över användningstiden.
 • Samlingsfakturering – bara fyra fakturor per år för hela anläggningsbeståndet.
 • Anläggningsregister i realtid per kostnadsställe.

Serviceleasing

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Service ingår i hyran. Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körda kilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Företaget kan finansiera såväl enskilda person- eller paketbilar som hela bilparken med serviceleasing. Fordonen ska vara nya. Nordea Finans intressebolag NF Fleet Oy ansvarar för Nordeas serviceleasingverksamhet.

Företagets fördelar med serviceleasing

 • En lätt och omfattande lösning för företagets bilfinansiering.
 • Bilen binder inget kapital, företaget betalar endast för användningen av bilen.
 • Ingen risk för värdeminskning på bilen.

Nordea Techfleet

Nordea Techfleet är en lösning för finansiering och administration av ICT- och hälsovårdsanläggningar under hela livscykeln. Anskaffningspriset för anläggningarna är endast en del av den totala kostnaden för hela livcykeln. De totala kostnaderna kan minskas med hjälp av effektiv administration – de kostnader som ofta inte syns i organisationens dagliga verksamhet kan skäras ned.

Nordea Techfleets fördelar till ditt företag

 • En systematisk anskaffningsprocess till vilken du smidigt kan ansluta leasingfinansiering för objekt
 • Ett webbläsarbaserat administrationssystem för beståndet som hjälper dig att följa och upprätthålla anläggningsbeståndet och administrera återlämning av anläggningarna
 • Finansieringen anpassas efter dina behov; vid utgången av leasingperioden kan du fortsätta leasingavtalet, lösa in eller återlämna objektet
 • Som en del av helhetsservicen ansvarar finansiären för återvinningen och eftermarknadsföringen av anläggningarna

Nordea Techfleet är särskilt avsedd för Nordeas kunder. NF Techfleet är ett samföretag som equigroup och Nordea Finans äger. Samföretaget erbjuder Nordeas kunder omfattande expertis i administration av tekniska anläggningars livcykel.

Vill du veta mer?

Kontakta oss