Företagsfinansiering – ansök om finansiering för ditt företag

Oavsett bransch och storlek behöver ett företag tidvis finansiering för att kunna fungera effektivt. Finansieringsbehovet är i regel störst då företaget grundas, men för att vara konkurrenskraftigt behövs investeringar också ofta senare i företagets livscykel. Då du överväger olika finansieringslösningar är det enklast för dig att kontakta Nordea.

Fyll i ansökan om finansiering

Vet du redan vilken finansieringsform ditt företag behöver? Fint! Du kan fylla i ansökan genast men kolla ännu att du har följande uppgifter nära till hands: 

  • Information om företagets ägarförhållanden
  • Bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan
  • Beskrivning av företaget och följande års budget
  • Affärsplan (nya företag)

Hitta det lämpligaste finansieringsalternativet för ditt företag

Det finns lika många olika behov av företagsfinansiering som det finns företag. Att starta ett företag kräver ofta stora investeringar och andra betydande finansieringsarrangemang. Även företag som är i ett mer etablerat skede i livscykeln behöver finansiering för att kunna vara konkurrenskraftiga och effektivisera sin verksamhet. 

Nordea erbjuder olika skräddarsydda alternativ för företagsfinansiering som passar just ditt företags behov. 

Företagets Flexkredit

Med Företagets Flexkredit gör du företagets små investeringar och nödvändiga inköp upp till 25 000 euro.

Läs mer om Företagets Flexkredit

Företagslån

Eurolån är ett företagslån med vilket du behändigt finansierar olika investeringar eller till exempel en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor för eurolån avtalas alltid flexibelt efter ditt företags behov.

Läs mer om företagslån

Kreditlimit på kontot

Ett betalningsrörelsekonto utgör grunden för företagets kassahantering. Till kontot kan du vid behov ansluta en kreditlimit efter företagets behov.

Läs mer om kreditlimit på kontot

Bankgarantier

Bankgaranti hjälper företaget att hantera risker vid finansiering. Använd bankgaranti till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser.

Läs mer om bankgarantier

Företagets Räntetakslån

En ränteuppgång kan ha en betydande inverkan på lånets räntekostnader. Företagets Räntetakslån ger ett förmånligt skydd mot uppgång i referensräntorna, enligt den avtalade räntetaksprocenten.

Läs mer om Företagets Räntetakslån

Företagets lån med räntekorridor

Genom att förse företagets lån med räntekorridor kan du estimera lånekostnaderna. Då vet du i förväg minimi- och maximinivåerna för referensräntan under en avtalad period.

Läs mer om företagets lån med räntekorridor

Säkerheter

Företagets framtidsutsikter och betalningsförmåga är de viktigaste grunderna för finansieringsbeslutet. Därtill behövs säkerhet i händelse av att kassaflödet inte räcker till för återbetalning av krediten.

Läs mer om säkerheter

Valutakredit

Valutakredit är ett mångsidigt finansieringsalternativ. Det lämpar sig särskilt väl för företag med inkomster eller investeringar i valuta.

Läs mer om valutakredit

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet. Fakturabelåning omfattar tjänster för indrivning samt täckning av köparrisk med en kreditförsäkring.

Läs mer om fakturabelåning

Leasing

Leasing är ett bra alternativ när den utrustning som köps snabbt förlorar sitt värde och när ditt företag inte vill binda medel till att äga den.

Läs mer om leasing

Nordea Bilfinansiering

Nordea Bilfinansiering är ett enkelt sätt att finansiera nya och begagnade objekt som ska registreras. A1-finansiering lämpar sig för finansiering av till exempel bilar, båtar, husbilar eller -vagnar.

Läs mer om Nordea Bilfinansiering

Maskiner och utrustning

Nordea Finans tillhandahåller omfattande finansieringslösningar för försäljning av transportmateriel, maskiner och utrustning samt verktyg med vilka du ökar försäljningen på ett lönsamt sätt.

Läs mer om finansiering av maskiner och utrustning

Avbetalning

Avbetalning eller inköpsfinansiering lämpar sig för ditt företag vid anskaffning av objekt vars ekonomiska livstid är lång.

Läs mer om avbetalningen

Kort- och konsumentkrediter

Du kan inverka positivt på kundens köpbeslut genom att i samband med köpet erbjuda en lämplig produkt och tillräcklig betalningstid.

Läs mer om kort- och konsumentkrediter

First Card

Underlätta vardagen med företagskortet First Card. Tack vare smarta betalningar och enklare hantering sparar First Card din tid.

Läs mer om First Card

Bostadsbolagslån

Bostadsbolagslån är ett produktpaket som skräddarsytts för bostadsbolagens behov och som innehåller flexibla Renoveringskonto och Renoveringslån som lämpar sig för bostadsbolag.

Läs mer om bostadsbolagslåner

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering