Företagsfinansiering – ansök om finansiering för ditt företag

Oavsett bransch och storlek behöver ett företag tidvis finansiering för att kunna fungera effektivt. Finansieringsbehovet är i regel störst då företaget grundas, men för att vara konkurrenskraftigt behövs investeringar också ofta senare i företagets livscykel. Då du överväger olika finansieringslösningar är det enklast för dig att kontakta Nordea.

Hurdan finansiering lämpar sig för ditt företag?

Det finns lika många olika behov av företagsfinansiering som det finns företag. Merparten av företagen har dock ganska likadana finansieringsbehov, såsom att skaffa maskiner och utrustning, jämna ut säsongsfluktuationer eller hantera ekonomiska risker. Nordea erbjuder olika skräddarsydda alternativ för företagsfinansiering som passar just ditt företags behov.

I vilket skede i livscykeln är ditt företag?

Företaget kan behöva göra stora investeringar för att kunna starta affärsverksamheten eller fortsätta att vara konkurrenskraftigt. Anskaffningar kräver dock ofta betydande kapital, vilket kan utgöra ett hinder för i synnerhet företag som är i början av etableringen av sin affärsverksamhet. Nordea erbjuder också nystartade företag olika finansieringsalternativ, allt från krediter utan säkerhet till större lån.

Driftskapital

En av de mest typiska formerna av företagsfinansiering är finansiering av driftskapital. Nordea erbjuder exempelvis följande flexibla lösningar: konto med kredit, Företagets Flexkredit och lån.

Läs mer om finansiering av driftskapital

Investeringar

Investeringar hör traditionellt till företagets största enskilda utgifter och kräver ofta lånefinansiering. Nordea erbjuder praktiska och mångsidiga lösningar för finansiering av ditt företags investeringar.

Läs mer om finansiering av investeringar

Leasing

Leasing är ett bra alternativ när den utrustning som köps snabbt förlorar sitt värde och när ditt företag inte vill binda medel till att äga den.

Läs mer om leasing

Bankgarantier

Med hjälp av bankgarantier kan företaget hantera risker vid finansiering särskilt då det är fråga om stora projekt eller nya avtalspartner. Nordea tillhandahåller mångsidiga bankgarantitjänster.

Läs mer om bankgarantier

Finansiering av försäljning

Vi erbjuder ditt företag olika alternativ för försäljningsfinansiering. Med försäljningsfinansiering avses i regel så kallat leverantörssamarbete via vilket du kan erbjuda dina kunder finansiering.

Läs mer om försäljningsfinansiering

Finansiering vid etablering av företag eller effektivisering av affärsverksamheten

Att starta ett företag kräver ofta stora investeringar och andra betydande finansieringsarrangemang. Hur kan företaget till exempel garantera löneutbetalningen och att IT-infrastrukturen och annan utrustning fungerar smidigt då företaget först inleder affärsverksamheten? Det finns många olika aktörer på marknaden som tillhandahåller företagsfinansiering på mycket olika finansierings- och lånevillkor. Därför är det skäl att alltid sätta sig noggrant in i finansieringsvillkoren.

Bland Nordeas finansieringsalternativ för företag hittar du säkert en lämplig lösning på flexibla och förmånliga finansieringsvillkor. Behöver ditt företag lånefinansiering av engångsnatur för att göra investeringar eller långvarigare draghjälp i form av driftskapital eller försäljningsfinansiering? 

Även företag som är i ett mer etablerat skede i livscykeln behöver finansiering för att kunna vara konkurrenskraftiga och effektivisera sin verksamhet. Planerar ditt företag att förnya sin utrustning eller expandera verksamheten inom sin bransch eller till nya marknader?  

Hos oss hittar du finansieringsalternativ för företagets olika behov och skeden i livscykeln. Du kan lämna en kreditansökan genast på nätet eller kontakta oss om du behöver ett större lån eller leverantörspartner. Läs mer om finansieringsalternativen via länkarna nedan.

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansöka om finansiering