Företagsfinansiering – ansök om finansiering för ditt företag

Oavsett bransch och storlek behöver ett företag tidvis finansiering för att kunna fungera effektivt. Finansieringsbehovet är i regel störst då företaget grundas, men för att vara konkurrenskraftigt behövs investeringar också ofta senare i företagets livscykel. Då du överväger olika finansieringslösningar är det enklast för dig att kontakta Nordea.

Företagets Flexkredit

Med Företagets Flexkredit gör du företagets små investeringar och nödvändiga inköp upp till 25 000 euro.

Läs mer om Företagets Flexkredit

Företagslån

Med företagslån finansierar du behändigt olika investeringar eller till exempel en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor för företagslån avtalas alltid flexibelt efter ditt företags behov.

Läs mer om företagslån

Bankgarantier

Bankgaranti hjälper företaget att hantera risker vid finansiering. Använd bankgaranti till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser.

Läs mer om bankgarantier

Gröna företagslån

Låna klimatsmart av oss för att finansiera investeringar som minskar miljöpåverkan.

Läs mer om gröna företagslån

Valutakredit

Valutakredit är ett mångsidigt finansieringsalternativ. Det lämpar sig särskilt väl för företag med inkomster eller investeringar i valuta.

Läs mer om valutakredit

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet. Fakturabelåning omfattar tjänster för indrivning samt täckning av köparrisk med en kreditförsäkring. Tjänsten tillhandahålls av Nordea Finance.

Läs mer om fakturabelåning

Leasing

Leasing är ett bra alternativ när den utrustning som köps snabbt förlorar sitt värde och när ditt företag inte vill binda medel till att äga den. Tjänsten tillhandahålls av Nordea Finance.

Läs mer om leasing

Avbetalning

Avbetalning eller inköpsfinansiering lämpar sig för ditt företag vid anskaffning av objekt vars ekonomiska livstid är lång. Tjänsten tillhandahålls av Nordea Finance.

Läs mer om avbetalningen

Finansiering av försäljning

Vi erbjuder ditt företag olika alternativ för försäljningsfinansiering. Med försäljningsfinansiering avses i regel så kallat leverantörssamarbete via vilket du kan erbjuda dina kunder finansiering. Tjänsten tillhandahålls av Nordea Finance.

Läs mer om försäljningsfinansiering

First Card

Underlätta vardagen med företagskortet First Card. Tack vare smarta betalningar och enklare hantering sparar First Card din tid.

Läs mer om First Card

Bostadsbolagslån

Bostadsbolagslån är ett produktpaket som skräddarsytts för bostadsbolagens behov och som innehåller flexibla Renoveringskonto och Renoveringslån som lämpar sig för bostadsbolag.

Läs mer om bostadsbolagslåner

Kreditlimit på kontot

Ett betalningsrörelsekonto utgör grunden för företagets kassahantering. Till kontot kan du vid behov ansluta en kreditlimit efter företagets behov.

Läs mer om kreditlimit på kontot

Fyll i ansökan om finansiering

Vet du redan vilken finansieringsform ditt företag behöver? Fint! Du kan fylla i ansökan genast men kolla ännu att du har följande uppgifter nära till hands: 

  • Information om företagets ägarförhållanden
  • Bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan
  • Beskrivning av företaget och följande års budget
  • Affärsplan (nya företag)

Miten valitsen oikean rahoitusratkaisun?

Erilaisia yritysrahoituksen käyttötarkoituksia voi olla yhtä monta kuin yrityksiäkin. Yrityksen perustaminen vaatii usein suuria investointeja sekä muita merkittäviä rahoitusjärjestelyjä. Myös vakiintuneemmassa elinkaarivaiheessa olevat yritykset tarvitsevat niin ikään rahoitusta toimintansa sekä kilpailukykynsä ylläpitämiseen tai tehostamiseen. 

Usein kysyttyä yrityksen rahoituksesta

Ring oss

0200 2121