Bostadsbolagslån

Ett smart sätt att finansiera renovering. Bostadsbolagslån är ett produktpaket som skräddarsytts för bostadsbolagens behov och som innehåller flexibla Renoveringskonto och Renoveringslån som lämpar sig för bostadsbolag. Vi har tagit fram produkten i samverkan med disponenter.

Fördelarna för bostadsbolaget

En behändig helhetslösning för finansiering av reparationsbyggande; först används det flexibla och förmånliga Renoveringskontot, sedan Renoveringslån enligt bostadsbolagets behov. 

  • En enkel helhetslösning för finansiering av reparationsbyggande
  • Ett flexibelt och enkelt sätt att betala fakturor och delägarnas andelar samt beräkna finansieringsvederlag
  • Färdigt presentationsmaterial för bolagsstämmor och styrelsemöten
  • En färdig protokollmall underlättar disponentens arbete

Elektroniska tjänster för bostadsbolag

Genom att avtala med vårt kontor kan du beställa elektroniska tjänster som underlättar planeringen, uppföljningen, rapporteringen och bokslutet för ditt bostadsbolag. Saldointyg och specifikationer över ansvarsförbindelser och säkerheter får du enkelt och snabbt i nätbanken eller genom att hämta materialet i filöverföringen.

Egenskaper

Ett bostadsbolagslån består av Renoveringskonto under pågående renovering och Renoveringslån under lånetiden.

Heltäckande

Bostadsbolagslånet täcker bostadsbolagets finansieringsbehov under renoveringen och gör det lättare att planera och genomföra även mer krävande renoveringar. Dessutom möjliggör det en flexibel återbetalning av lånet.

Flexibel

Via Renoveringskontot löper betalningstrafiken flexibelt under renoveringen. Fakturorna betalas då de förfaller, och separata deluttag behövs inte. 

Bostadsbolaget betalar ränta endast på det utnyttjade beloppet av Renoveringskontot

I ett vanligt lån ökar det räntebärande kapitalet enligt uttagsplanen oavsett hur renoveringen framskrider. För Renoveringskontot debiteras ränta enligt de betalda renoveringskostnaderna. Du sparar alltså i ränteutgifter under renoveringstiden då du inte betalar ränta i onödan.

Delägarnas andelar

Det är enkelt att överföra delägarnas andelar av Renoveringslånet via Renoveringskontot och delägarna kan återbetala sin andel av bolagslånet. Efter att renoveringen slutförts ändras Renoveringskontot till Renoveringslån vars lånetid kan skräddarsys efter bostadsbolagets behov.