Säkerheter

Då ditt företag behöver finansiering ska du även ställa en säkerhet för företagets lån hos finansiären. Det finns olika slags säkerheter, och säkerheten för företagslån kan utgöras av antingen företagets eller en privatpersons egendom eller så kan tredje part, såsom Finnvera gå i borgen för lånet.

Vad kan stå som säkerhet för krediten?

Företagets framtidsutsikter och betalningsförmåga är de viktigaste grunderna för finansieringsbeslutet. Därtill behövs säkerhet i händelse av att kassaflödet inte räcker till för återbetalning av krediten. Utöver normala realsäkerheter (t.ex. fastighet eller inteckning) kan även företagsinteckning eller annan borgen stå som säkerhet för lånet. Finnveras borgen kan också täcka en betydande del av säkerhetskravet.

Saknar företagets projekt finansiering?

Vi erbjuder olika alternativ från företagskrediter till leasingfinansiering. Ta del av lösningarna hos Nordea Företagsfinansiering. Läs mer om vårt produktutbud och ansök om finansiering på nätet redan idag!

Borgen

Finnvera, Garantia och ARA ställer borgen för företagskrediter med vissa förutsättningar. Också företagets ägare, privatkunder eller ett annat företag kan ställa borgen. 

Nordea kan ställa bankgarantier för ditt företag till förmån för avtalsparten. Läs mer om bankgaranti för företag här.

Objektsäkerhet

I finansbolagsprodukter, såsom leasing, avbetalning och Fakturabelåning, står det finansierade objektet som säkerhet.

Utan säkerhet

Ibland kan krediten också beviljas utan säkerhet om företagets verksamhet är lönsam eller kreditbeloppet är på en lämplig nivå.

Pantsättning

 Föremål för pantsättningen kan vara bland annat
  • bostadsaktie
  • fastighet
  • affärsfastighet
  • företagsinteckning
  • deposition eller
  • aktier.