Avbetalningens egenskaper

Användningen av finansiering regleras av lagen om avbetalningsköp. Finansiären har retentionsrätt till objektet under hela finansieringsperioden men ditt företag får göra avskrivningar i bokföringen som normalt. Räntan på avbetalningsraten är avdragsgill i beskattningen och momsavdrag kan genast göras på hela köpesumman. Ditt företag får automatiskt äganderätt till objektet efter att den sista raten har betalats.

 • Självfinansieringsandelen som krävs vid avbetalning kan bestå av både handpenning och bytesobjekt.
 • Finansieringstiden är högst 5 år.
 • Återbetalningen sker antingen som annuitet eller jämn amortering.
 • Leverans av det objekt som anskaffas med avbetalning ska ha godkänts innan säljaren får betalningen.
 • Objektet ska vara försäkrat.
 • Hela avbetalningsfinansieringen kan återbetalas utan tilläggskostnader mitt i avtalsperioden.
 • Inköpsfinansieringen påverkar inte ELY-centralernas investeringsstöd, dvs. företaget kan beviljas stöd också om investeringen finansieras med avbetalning. ELY-centralens investeringsstöd kan utnyttjas också då anskaffningen har gjorts med inköpsfinansiering.

Vad är avbetalning lämplig för?

Avbetalning innebär att köpepriset på anskaffningen betalas i flera delar efter att det objekt som anskaffats har bytt ägare. I de flesta fall betalar köparen månatligen en avtalad betalningsrat till ett konto i den bank som beviljat lån för avbetalning.

Avbetalning är en förnuftig lösning då ditt företag behöver finansiera en investering i månadsrater som passar företagets ekonomiska situation i stället för att göra en större engångsbetalning.

Lämpliga objekt för avbetalningsfinansiering är till exempel produktions- och arbetsmaskiner, transportmateriel och övrig utrustning som behövs i företagsverksamhet. Det objekt som anskaffas kan vara nytt eller begagnat. Avbetalning kräver inga separata säkerheter eftersom det objekt som anskaffas står som säkerhet för finansieringen.

Fördelar med avbetalning för ditt företag

Avbetalningsfinansiering är ett bra alternativ särskilt om företaget annars inte kunde göra en anskaffning som är viktig för affärsverksamheten.

Då kostnaderna för investeringen fördelas med hjälp av avbetalning på en längre period minskar riskerna med anskaffningen, även om räntorna och andra kostnader för avbetalningsfinansiering skulle höja de slutliga totala kostnaderna för investeringen en aning. På samma gång kan avbetalning göra det lättare för företaget att budgetera och planera finansieringen.

Till exempel företag inom tillverkningsindustrin kan med hjälp av avbetalning se till att de har tidsenlig produktionsmateriel. Detta är ytterst viktigt på dagens hårt konkurrerade marknader, särskilt om företagets verksamhet är exportbetonad. Ett maskinbestånd enligt den senaste tekniken förbättrar företagets konkurrenskraft och bidrar till att framgångsrikt utveckla affärsverksamheten på lång sikt.

Så här ansöker du om avbetalningsfinansiering

Som kund hos Nordea kan du ansöka om företagslån upp till 50 000 euro i nätbanken Nordea Business. Du kan också ansöka om avbetalningsfinansiering behändigt på nordea.fi med hjälp av finansieringsansökan. 

Glöm inte att skicka de nödvändiga bilagorna via Omaposti! Utan bilagorna kan vi inte handlägga din ansökan så försäkra dig om att du har följande information till hands:

 • information om företagets ägarförhållanden
 • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan
 • beskrivning av företaget och följande års budget
 • affärsplan (nya företag).

Du är kanske också intresserad av dessa ämnen som är relaterade till avbetalningsfinansiering

Överväger du ännu olika finansieringsmöjligheter? I vår guide får du ytterligare information om olika finansieringsalternativ för företag.

Söker du ett enkelt finansieringsalternativ utan säkerhet? Företagets Flexkredit är ett snabbt företagslån upp till 25 000 euro utan säkerhet. 

Företagets lånekalkylator är ett utmärkt hjälpmedel då du planerar hur stort lån du ska ta. Kom ihåg att vi gärna hjälper dig att hitta ett lämpligt finansieringsalternativ för ditt företag!

Vanliga frågor om avbetalning