Avbetalning

Avbetalning eller inköpsfinansiering lämpar sig för ditt företag vid anskaffning av objekt vars ekonomiska livstid är lång. Vid utgången av avtalsperioden övergår objektet i företagets ägo.

Lämpliga objekt för avbetalningsfinansiering är till exempel produktions- och arbetsmaskiner, transportmateriel och övrig utrustning som behövs i företagsverksamhet. Objektet kan vara nytt eller begagnat.

Företagets fördelar med inköpsfinansiering

  • Det objekt som anskaffas står som säkerhet för finansieringen
  • Alltid modern productionsmateriel
  • ELY-centralernas investeringsstöd kan utnyttjas
  • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen

Egenskaper

Användningen av finansiering regleras av lagen om avbetalningsköp. Finansiären har retentionsrätt till objektet under hela finansieringsperioden men ditt företag får göra avskrivningar i bokföringen som normalt. Räntan på avbetalningsraten är avdragsgill i beskattningen och momsavdrag kan genast göras på hela köpesumman. Ditt företag får automatiskt äganderätt till objektet efter att den sista raten har betalats.

  • Självfinansieringsandelen kan bestå av både handpenning och bytesobjekt
  • Finansieringstiden högst 5 år
  • Återbetalning antingen som annuitet eller jämn amortering
  • Objektets leverans ska ha godkänts innan säljaren får betalningen
  • Objektet ska vara försäkrat
  • Finansieringen kan återbetalas utan tilläggskostnader mitt i avtalsperioden