Företagets Flexkredit

Företagets Flexkredit är en snabb och lätt företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet. Flexkrediten lämpar sig för företagets finansieringsbehov, såsom för att finansiera överraskande anskaffningar, jämna ut säsongfluktuationer eller utnyttja kontantrabatter. Om du är kund hos Nordea behöver du inte besöka kontoret utan vi kan avtala om krediten per telefon.

Fördelar för ditt företag

  • Snabbt – vi kan ge kreditbeslutet efter förhandlingen och pengarna finns på företagets konto följande bankdag.
  • Lätt – krediten kan också beviljas utan säkerhet.
  • Smidigt – kunder hos Nordea behöver inte besöka kontoret utan vi kan avtala om krediten per telefon.
  • Flexibelt – två amorteringsfria månader per år ingår i krediten, och företaget kan avtala om 1–6 amorteringsfria månader i början av lånetiden.

Behändig finansieringsform för små och medelstora företag

Företagets Flexkredit lämpar sig för akuta behov av driftskapital och mindre investeringar upp till 25 000 euro, till exempel för att

  • Utvidga företagsverksamhet.
  • Göra nödvändiga anskaffningar.
  • Utnyttja kontantrabatter.
  • Betala överraskande utgifter.
  • Jämna ut säsongväxlingar.

Mer fakta Företagets Flexkredit

Med Företagets Flexkredit gör du företagets små investeringar och nödvändiga inköp upp till 25 000 euro. Du kan välja en lånetid på 1–36 månader.

Två amorteringsfria månader ingår i krediten och du kan använda dem genast eller senare. Månaderna får dock inte följa på varandra. Utöver dem kan du avtala om 1–6 amorteringsfria månader i början av lånetiden. Krediten kan även återbetalas i förtid utan extra kostnader.

Flexkredit kan beviljas när företagets kreditupplysningar är i ordning och kreditförmågan är tillräcklig.

Ansök om Flexkredit

Fyll i ansökan på nätet