Företagets Flexkredit

En snabb företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet. Du får ett kreditbeslut efter att ha förhandlat med banken och pengarna finns på ditt konto redan följande bankdag.

Läs mer om företagets flexkredit

Företagslån

Med eurolån finansierar du behändigt investeringar som är nödvändiga för att bygga ut företagets lokaler, utveckla företagets verksamhet eller lansera annan affärsverksamhet.

Läs mer om Eurolån

Kreditlimit

Anslut kreditlimit till ditt betalningsrörelsekonto för att underlätta företagets kassahantering och jämna ut säsongväxlingar.

Läs mer om kreditlimit

First Card

Nordea First Card gör det smidigare för dig och ditt företag att hantera de dagliga utgifterna, oavsett verksamhet och storlek.

Läs mer om First Card

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit, där företagets kundfordringar står som säkerhet

Läs mer om fakturabelåning

Bankgarantier

Bankgaranti hjälper företaget att hantera risker vid finansiering. Använd bankgaranti till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser.

Läs mer om bankgarantier