Finansiering av driftskapital

Svettas inte över firmans finansieringsbehov. Hos oss kan du få företagslån snabbt, upp till 25 000 euro utan säkerhet.

Företagets Flexkredit

Företagets Flexkredit är en snabb och lätt företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet.

Läs mer om företagets flexkredit

Eurolån

Med eurolån finansierar du behändigt olika investeringar eller en expansion av företagsverksamheten.

Läs mer om Eurolån

Kreditlimit

Kreditlimiten är en kredit i limitform som ansluts till ett betalningsrörelsekonto.

Läs mer om kreditlimit

First Card

Nordea First Card gör det smidigare för dig och ditt företag att hantera de dagliga utgifterna, oavsett verksamhet och storlek.

Läs mer om First Card

Företagets lån med räntekorridor

Genom att förse företagets lån med räntekorridor kan du estimera lånekostnaderna. Då vet du i förväg minimi- och maximinivåerna för referensräntan under en avtalad period.

Läs mer om företagets lån med räntekorridor

Räntetakslån

Skydda företagets lån med förmånligt räntetak mot uppgång i referensräntan.

Läs mer om räntetakslån

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet.

Läs mer om fakturabelåning