Two women working together large

Finansiering av driftskapital

Svettas inte över firmans finansieringsbehov. Hos oss kan du få företagslån snabbt, upp till 25 000 euro utan säkerhet.

Företagets Flexkredit Öppnas i nytt fönster

Företagets Flexkredit är en snabb och lätt företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet.

Läs mer om företagets flexkredit Öppnas i nytt fönster

Eurolån Öppnas i nytt fönster

Med eurolån finansierar du behändigt olika investeringar eller en expansion av företagsverksamheten.

Läs mer om Eurolån Öppnas i nytt fönster

Kreditlimit Öppnas i nytt fönster

Kreditlimiten är en kredit i limitform som ansluts till ett betalningsrörelsekonto.

Läs mer om kreditlimit Öppnas i nytt fönster

First Card Öppnas i nytt fönster

Nordea First Card gör det smidigare för dig och ditt företag att hantera de dagliga utgifterna, oavsett verksamhet och storlek.

Läs mer om First Card Öppnas i nytt fönster

Företagets lån med räntekorridor Öppnas i nytt fönster

Genom att förse företagets lån med räntekorridor kan du estimera lånekostnaderna. Då vet du i förväg minimi- och maximinivåerna för referensräntan under en avtalad period.

Läs mer om företagets lån med räntekorridor Öppnas i nytt fönster

Räntetakslån Öppnas i nytt fönster

Skydda företagets lån med förmånligt räntetak mot uppgång i referensräntan.

Läs mer om räntetakslån Öppnas i nytt fönster

Fakturabelåning Öppnas i nytt fönster

Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet.

Läs mer om fakturabelåning Öppnas i nytt fönster