Finansiering av driftskapital

Svettas inte över firmans finansieringsbehov. Hos oss kan du få företagslån snabbt, upp till 25 000 euro utan säkerhet.

Företagets Flexkredit

En snabb företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet. Du får ett kreditbeslut efter att ha förhandlat med banken och pengarna finns på ditt konto redan följande bankdag.

Läs mer om företagets flexkredit

Företagslån

Med eurolån finansierar du behändigt investeringar som är nödvändiga för att bygga ut företagets lokaler, utveckla företagets verksamhet eller lansera annan affärsverksamhet.

Läs mer om Eurolån

Kreditlimit

Anslut kreditlimit till ditt betalningsrörelsekonto för att underlätta företagets kassahantering och jämna ut säsongväxlingar.

Läs mer om kreditlimit

First Card

Nordea First Card gör det smidigare för dig och ditt företag att hantera de dagliga utgifterna, oavsett verksamhet och storlek.

Läs mer om First Card

Företagets lån med räntekorridor

Genom att förse företagets lån med räntekorridor kan du estimera lånekostnaderna. Då vet du i förväg minimi- och maximinivåerna för referensräntan under en avtalad period.

Läs mer om företagets lån med räntekorridor

Räntetakslån

Skydda företagets lån med förmånligt räntetak mot uppgång i referensräntan.

Läs mer om räntetakslån

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet.

Läs mer om fakturabelåning