Vi hjälper med att hantera kassaflödet och likviditeten

Företagets kassatillgångar varierar i allmänhet till följd av interna orsaker (t.ex. investeringar, strategiska ändringar) och externa orsaker (t.ex. konjunkturer, betalningsproblem hos kunder). Två termer är väsentligt relaterade till förberedelser inför dessa variationer och hur man fixar dem: likviditet och kassaflöde. Vad avses egentligen med likviditet och kassaflöde och hur kan man hantera dem?

Vad är likviditet?

Med likviditet (på engelska liquidity) avses kort och gott betalningsförmåga och -beredskap, dvs. företagets förmåga att återbetala sina kortfristiga skulder. Likviditet syftar ofta också på företagets förmåga att konvertera fasta tillgångar till pengar. En sund likviditet är en av de viktigaste tillväxtförutsättningarna för företag. I denna artikel hittar du konkreta exempel på hur du kan förbättra ditt företags likviditet.

Och vad är kassaflöde?

Med kassaflöde avses kontanter som strömmar in i och ut ur företaget, dvs. ”flöde”. Till skillnad från likviditeten ger kassaflödet dock inte i sig en tillförlitlig bild av företagets betalningsberedskap.

Fyra råd för hur likviditeten och kassaflödet kan förbättras

1. Bra affärsrutiner förbättrar likviditeten

Se över ditt företags dagliga rutiner, till exempel faktureringen och betalningen av fakturor. Utnyttjar du betalningsvillkoren effektivt? Har du en bra övergripande bild?

Följ regelbundet med budgeten och kolla dina faktiska utgifter. Finns det något söm tömmer kassan som du inte har beaktat? Kan du göra dig av med vissa extra utgifter?

När ditt företags dagliga affärsrutiner är i skick ska du hålla fast vid dem.

Då får du en övergripande bild av betalningsflödena och det faktiska läget för kassan.

2. Fakturera så snabbt som möjligt

Skicka fakturorna snabbt så får du betalningarna snabbare. Du kan vid behov fakturera oftare än en gång i månaden. 

3. Diskutera med dina leverantörer

Gå igenom dina avtal med leverantörer. Har du behov av längre betalningstider? 

4. Skapa automatiserade processer

Om det går åt mindre tid för administration har du mer tid över för aktiviteter som ökar företagets värde.

Genom att digitalisera faktureringen säkerställer du att fakturor och påminnelser skickas snabbt. Du får också en bättre övergripande bild av betalningarna.

Så här minskar du känsligheten för säsongsvariationer

Säsongsvariationer handlar ofta om mycket annat än enbart uttryckliga säsongsprodukter (t.ex. julgranar och solglasögon). De flesta branscher har specifika säsongsvariationer – i fråga om såväl deras cykler och storlek. 

Vissa företag kan ha stora månatliga variationer, men i allmänhet är det fråga om variationer enligt årstid eller säsong. Vädret, semesterperioderna och olika toppsäsonger påverkar ofta företagets verksamhet antingen direkt eller indirekt, även om du nödvändigtvis inte tänkt på effekten av dem. Variationernas inverkan på ditt företag kan vara mycket stor, i synnerhet om du inte förberett dig på dem. Är du medveten om de säsongsvariationer som påverkar ditt företag? Och har du i så fall förberett dig på dem?

Skapa en klar övergripande bild av din budget

 • Om du ännu inte har en budget rekommenderar vi att du utarbetar en genast.
 • En budget ska ge en så realistisk bild som möjligt: om du förväntar dig att vissa månader ger en viss procentuell andel av dina årliga inkomster ska du inte dividera den årliga omsättningen med tolv för att få en genomsnittlig månadsinkomst. 

 • Budgetera inkomsterna för de månader som du förväntar dig att de ska flyta in för att prognostisera variationernas inverkan så väl som möjligt.

Följ med likviditeten

 • Utred säsongsvariationerna för ditt företag och deras effekt.
 • Om utgifterna (t.ex. fakturor, löner, hyror) är större än inkomsterna ska du utreda hur stor skillnaden är i euro – överstiger summan företagets tillgängliga kapital under svagare perioder?
 • Om den periodiska skillnaden i företagets likviditet och kassaflöde är stor kan du försöka anpassa företagets kapacitet enligt säsongsefterfrågan (t.ex. genom att minska produktionen under sommarmånaderna). 

Sköt om dina relationer med leverantörer

 • Försök förhandla om längre betalningstider eller avbetalning när det gäller större summor.
 • om ihåg att du är dina leverantörers kund – i vissa fall kan bra leverantörsrelationer hjälpa dig att få bättre betalningsvillkor i tajta situationer. 
 • Kom dock också ihåg att du alltid måste komma överens om avvikande betalningsvillkor på förhand.

Skaffa en ekonomisk buffert i form av banklån eller -kredit

 • Säsongs- och konjunkturvariationer är en naturlig del av affärsverksamheten, liksom det periodiska behovet av extra finansiering till följd av dem.
 • Med kreditkort för företag får du lätt extra likviditet när det behövs. Läs mer om kreditkort för företag här.
 • Även kreditlimit ger extra likviditet under perioder när inkomsterna varierar. Läs mer om kreditlimit här.
 • Om du har behov av större summor rekommenderar vi att du ansöker om företagslån som kan fungera som en stark ekonomisk buffert.

Betalar kunderna inte i tid?

Betalar kunderna sina räkningar för sent och måste de påminnas upprepade gånger innan de betalar dem? Försenade betalningar försämrar likviditeten, men i allmänhet endast kortvarigt. Om dina kunder hela tiden betalar för sent begränsar det ditt företags möjligheter och verksamhet samt gör ditt företag mer ekonomiskt sårbart. Som tur kan man göra mycket för att förbättra läget.

Diskutera med dina kunder

Om du har bra relationer med kunderna kan du vid behov diskutera betalningstider och -villkor med dem.

Dina förfallodagar kan till exempel vara mycket olämpliga kunder, och då kan ni genom diskussioner nå en lösning som passar bägge parter bättre.

Använd automatisk fakturering och följ med betalningar och förfallodagar

Vid automatisk fakturering kan du vara säker på att fakturor och påminnelser skickas i tid. Du får också meddelanden om obetalda fakturor. En obetald faktura kan vara ett tecken på att kunden har ekonomiska problem, men det kan också bero på mänskligt misstag eller slarv.

Fastställ din kreditpolitik

Har ditt företag en skriftlig kreditpolitik? Fastställ tydliga ramar och regler för betalningsvillkor för nya kunder. En skriftlig kreditpolitik gör det lättare att utreda eventuella tvister.

Bevilja kunder som betalar i tid rabatt

Var proaktiv och belöna kunder som betalar i tid.

Belöningen kan bestå av kontantrabatt eller till exempel en symbolisk gåva.

Ta ut dröjsmålsränta på försenade betalningar

Allmän praxis är att lägga till månatlig dröjsmålsränta på 1–2 procent på försenade betalningar. Ta reda på en lämplig dröjsmålsräntenivå för din bransch, ditt företag och dina kundgrupper.

Mellan företagen kan ränta på sena betalningar överenskommas (eller fastställas på fakturan), men med konsumenterna måste ränta för sen betalning överensstämma med räntelagen.

Har du utländska kunder?

Om du har utländska kunder kan du använda remburser, importinkasso eller bankgarantier. Dessa arrangemang möjliggör att kunden betalar på förhand, men du får pengarna först efter att köparen fått varorna. På detta sätt undviker både köparen och säljaren risken.