Finansiering för etablering av företag och begynnande affärsverksamhet

Etablering av företag och ny affärsverksamhet kräver så gott som alltid kapital. Ditt kapitalbehov beror i hög grad på företagets verksamhet. 

Kom också ihåg att om företagandet är avsett att vara din enda inkomstkälla, så bör du ha tillräckligt med kapital för både företagsverksamheten och dina personliga utgifter. Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid innan företagets inkomster räcker till för din egen lön.  

Upprätta en detaljerad affärsplan

En omsorgsfullt upprättad affärsplan ger dig de bästa förutsättningarna för att ordna utomstående finansiering för företaget. En detaljerad affärsplan visar för finansinstitut och investerare att du har satt dig in i branschen, affärsverksamheten och marknaden.

Affärsplanen är en grund för tillväxt

Enligt en enkät av Washingtons universitet från 2014 lyckades 64 procent av de företagare som hade en affärsplan expandera verksamheten. Utan affärsplan var andelen 43 procent.

Fas 1 – förbered dig så väl som möjligt för etablering av företag genom att upprätta en affärsplan

Hur ser en bra affärsplan ut? 

En affärsplan ska vara tydligt, genomtänkt och realiserbar

Budgetering som en del av affärsplanen.
En budget ska vara realistisk och ge en tydlig bild av fasta och rörliga kostnader. Tänk ut tre möjliga scenarier: Det sämsta scenariot, det bästa scenariot och något mitt emellan dem.

Här finner du mallar för affärsplaner och budgetering. 

Hur påverkar etablering av företag din personliga ekonomi?
Diskutera med din bankrådgivare om eventuella säkerheter för företagslån och vilka risker företagandet kan medför för din personliga ekonomi.

Håll fasta kostnader i schack
Om man håller fasta kostnader (t.ex. löner, hyror och övriga avtal) i schack får ett nyetablerat företag bättre utgångspunkter för affärsverksamheten. 

Fas 2 – Ta reda på dina personliga skyldigheter

Använd oss som din sparrningspartner.

När man etablerar företag är det viktigt att beakta hur företagsverksamheten påverkar den personliga ekonomin och när man kan förvänta sig regelbundna inkomster. För oss som bank är det också viktigt till följd av riskhanteringen att utreda alla parter i processen innan vi beviljar lån. 

Som företagare är du så klart också själv exponerad för risker, eftersom dina beslut onekligen också påverkar din personliga ekonomi. Om du planerar att etablera ett företag rekommenderar vi att du kontaktar våra bankrådgivare i ett så tidigt skede som möjligt

Hur långt vill du gå?

Tänk efter hur mycket tid och pengar du vill satsa för att få företaget att blomstra. Det är också bra att tänka hur din närmaste krets reagerar på ditt nya projekt.

Tänk efter vad du vill uppnå genom affärsverksamheten på både kort och lång sikt. Har du särskilda ekonomiska mål? Vad innebär framgång för dig? 

Hur mycket pengar är du beredd att satsa i företaget?

När du ansöker om lån, kapital eller annan finansiering bedömer vi hur mycket du själv är beredd att satsa i ditt företag. Med andra ord om du tror på din affärsidé så mycket att du är beredd att satsa en stor summa i projektet.

Fas 3 – välj optimal finansieringsform för företaget

Du kan finansiera affärsverksamhet på många sätt. Alla finansieringsmodeller har sina starka och svaga sidor.

Det lämpligaste alternativet för dig och ditt företag beror på din bransch, de förväntningar som du har på företagets utveckling och dina ekonomiska möjligheter, bland annat ditt ekonomiska läge. 

Olika finansieringsmodeller

Här kan du ta del av sex finansieringsmodeller. Allmänt kan man konstatera att den lämpligaste finansieringsmodellen varierar med företagets fas i livscykeln. När företagsverksamheten börjar kan det till exempel vara relativt förmånligt att få familjemedlemmar, vänner och kolleger att investera i företaget. 

Med finansieringshjälp från den närmaste kretsen kan du komma i gång, men ofta är dess finansieringskapacitet inte tillräcklig för att realisera mer ambitiösa tillväxtplaner. Å andra sidan blir du tvungen att avstå från både innehav och bestämmande inflytande. Om du dock får en professionell investerare att bli intresserad av ditt företag får du i gengäld bättre möjligheter att sätta fart på företagets tillväxt på lång sikt. 

Banklån och krediter
Offentlig finansiering
Familjemedlemmar, vänner och kolleger
Massfinansiering
Professionella investerare
Snabblån

Banklån och krediter

Banker (såsom Nordea) och andra finansinstitut erbjuder företagare olika slags finansieringsprodukter, såsom kreditkort, kontokredit, företagslån och leasing.  

Banklån och krediter
Fördelar
Nackdelar
 • Du behåller innehavet och bestämmandeinflytandet i företaget.
 • Du behåller vinsten när du börjar förtjäna.

Tips: Bankerna erbjuder olika slags finansieringsformer. Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen i din situation.

 • Priset på företagslån och andra krediter består av räntor och avgifter.
 • Lån ska återbetalas.
 • Säkerhet ska ställas för lån. Som företagare måste du antagligen ställa personlig säkerhet, till exempel inteckna din bostad.

Offentlig finansiering

Det finns många aktörer hos vilka nya företagare och uppstartsföretag kan ansöka om stöd, stipendier, lån och garantier. 

Offentlig finansiering
Fördelar
Nackdelar
 • Det här är en säker finansieringsform som i allmänhet inte medför tunga ekonomiska skyldigheter.
 • Det signalerar trovärdighet för andra potentiella investerare och partner.

Tips: Vissa organisationer, såsom Finnvera, kan stödja dig på andra sätt än genom att skjuta in kapital, till exempel genom att garantera banklån.

 • Stöd förutsätter ofta att du måste uppfylla och dokumentera många krav.
 • Ansökningsprocessen kan vara komplicerad.
 • I vissa fall är stödet branschspecifikt.
 • Kostnaderna och villkoren för offentlig finansiering kan avvika avsevärt från banklån.

Familjemedlemmar, vänner och kolleger

Du kan låna pengar av ditt personliga nätverk. Du kan till exempel be dem att investera i ditt företag och bli affärspartner.

Familjemedlemmar, vänner och kolleger
Fördelar
Nackdelar
 • Det är fråga om människor som känner dig väl och vill hjälpa dig att nå framgång.
 • De förväntar sig inte nödvändigtvis en hög ränteavkastning. Även återbetalningstiden är i allmänhet mer flexibel jämfört med etablerade finansinstitut.
 • Om dina närstående vill investera i ditt företag förbättrar det din trovärdighet när du ansöker om ytterligare finansiering.
 • Det är inte lätt att stå i skuld till vänner och familjemedlemmar, och det kan belasta dina personliga relationer.

 

Tips: Upprätta ett skriftligt avtal med klara villkor så att alla vet vad det är fråga om. Det är ditt bästa skydd mot otrevliga tvister.

Massfinansiering

Med massfinansiering avses att många privatpersoner bidrar med en liten summa till finansieringen av ditt företag. Det kan vara fråga om donationer, mikrolån eller mottjänster. Exempel på mottjänster är förhandsbeställningar av vissa produkter eller innehav i ditt företag.

Massfinansiering
Fördelar
Nackdelar 
 • Du når en stor mängd potentiella investerare på en gång.
 • Med massfinansieringskampanjer kan du testa din affärsidé på marknaden, du får värdefull respons och skapar en kundkrets i ett tidigt skede.
 • Du får effektiv marknadsföring och uppmärksamhet för ditt företag.
 • Massfinansiering blir allt populärare och därför måste du skapa en kampanj som attraherar investerare för att skilja dig ur mängden.
 • Hanteringen av många småinvesterare kräver en hel del administration.
 • Massfinansieringskampanjer fungerar i allmänhet enligt principen allt eller inget: om finansieringsmålet inte nås kan hela projektet äventyras.
 • Ditt rykte står på spel: om affärsverksamheten inte fungerar kan detta försvåra senare massfinansieringskampanjer

Professionella investerare

På marknaden finns det en hel del professionella investerare och finansinstitut, såsom företagsänglar och venture capital-fonder, som kan investera i ditt företag mot innehav. 

Professionella investerare
Fördelar
Nackdelar
 • Du kan dra nytta av professionella investerares omfattande erfarenhet, stora nätverk och övriga resurser.
 • Du får bättre resurser för att utveckla och expandera ditt företag.
 • En investering är inte ett lån (investeraren bär risken), och därför behöver den inte återbetalas.
 • Investerare förväntar sig stor avkastning och kräver att du levererar den.
 • Dina motparter är tuffa och erfarna förhandlare, till exempel i fråga om innehav.
 • Du avstår från en del av företaget och vinsten.
 • Du förlorar din suveräna kontroll över företaget och måste beakta andras synpunkter.

Tips: Ett nytt och oerfaret företag kan ha svårt att få finansiering av professionella investerare. En professionell investerare vill först se tecken på framgång och positiva prognoser.

Snabblån

Snabblån är också ett alternativ på finansmarknaden. Räntorna på snabblån och lånevillkoren är dock i de flesta fall mycket ofördelaktiga för låntagare, varför vi rekommenderar dig att bekanta dig med villkoren för lånet noggrant innan du tar en.

Snabblån
Fördelar
Nackdelar
 • Snabbt och verkar lätt
 • Mycket höga räntor
 • Oflexibla villkor

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering