Finansieringsansökan för företagskunder

  • 1 Så här fyller du i ansökan
  • 2 Uppgifter om krediten
  • 3 Uppgifter om den sökande
  • 4 Bekräftelsesida
  • 5 Tack!

Så här fyller du i ansökan

Om du redan är företagskund i Nordea och ansöker om finansiering på under 50 000 euro, logga in i nätbanken Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster för att fylla i finansieringsansökan.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

  • beskrivning av företaget och följande års budget
  • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea Omaposti.Öppnas i nytt fönster Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne. Ange ”Bilagor till ansökan om företagsfinansiering” som rubrik i meddelandet. 

 

Det tar ungefär 10–20 minuter att fylla i ansökan. Eftersom det inte går att spara ansökan och fortsätta senare är det viktigt att du har tid att fylla i ansökan på en gång.

 

Uppgifter om krediten

Med företagets ansvarspersoner menar vi de personer som har beslutsrätt i företaget, så som styrelseledamöter och ägare.

OBS. Vi finansierar inte företag som har betalningsanmärkningar. 

Uppgifter om den sökande

Ifall det är frågan om ett nytt företag, kan du välja den kategorin som du uppskattar att bäst motsvarar ditt företags omsättning under det första året.