Finansieringsansökan för företagskunder

  • 1 Så här fyller du i ansökan
  • 2 Uppgifter om krediten
  • 3 Uppgifter om den sökande
  • 4 Bekräftelsesida
  • 5 Tack!

Så här fyller du i ansökan

Om du redan är företagskund i Nordea logga in i nätbanken Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster för att fylla i finansieringsansökan upp till 500 000 euro.

Du kan fylla i ansökan också om du vill höja det befintliga lånebeloppet. Observera att vi debiterar avgifter enligt prislistan för omstrukturering av lån. Vi berättar mer när vi har handlagt ansökan.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi följande uppgifter:

  • beskrivning av företaget och följande års budget
  • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan.

Skicka de nödvändiga bilagorna via Nordea Omaposti.Öppnas i nytt fönster Du kan logga in i Nordea Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder för privatkunder. Välj i Omaposti ”nytt meddelande” och ”lån” som ämne. Ange ”Bilagor till ansökan om företagsfinansiering” som rubrik i meddelandet. 

 

Det tar ungefär 10–20 minuter att fylla i ansökan. Eftersom det inte går att spara ansökan och fortsätta senare är det viktigt att du har tid att fylla i ansökan på en gång.

 

Uppgifter om krediten

Med företagets ansvarspersoner menar vi de personer som har beslutsrätt i företaget, så som styrelseledamöter och ägare.

OBS. Vi finansierar inte företag som har betalningsanmärkningar. 

Observera att vi debiterar avgifter enligt prislistan för omstrukturering av lån. Vi berättar mer när vi har handlagt ansökan.
Om ditt företag redan har beviljats finansiering på till exempel 10 000 euro och du ansöker om tilläggsfinansiering på 25 000 euro, ska du ange 35 000 euro som belopp.
Obs! För bankgarantin ska du även underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgarantin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster via Omaposti
Obs! För bankgarantin ska du även underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgarantin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster via Omaposti
Obs! För bankgarantin ska du även underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgarantin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster via Omaposti
Obs! För bankgarantin ska du även underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgarantin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster via Omaposti
Obs! För bankgarantin ska du även underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgarantin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster via Omaposti
När du tar företagslån är det viktigt att försäkra ditt eget samt dina närståendes ekonomiskt skydd trots att något tråkigt skulle hända. Med vår hjälp hittar du rätt skydd för dig och ditt företag. 

Med Nordea MyLife personförsäkring försäkrar du ditt eget samt dina närståendes ekonomiskt skydd vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall. Med Ifs skadeförsäkringar du kan förbereda dig för oväntade händelser och olyckor som kan medföra ekonomiska förluster för verksamheten.

Uppgifter om den sökande

Ifall det är frågan om ett nytt företag, kan du välja den kategorin som du uppskattar att bäst motsvarar ditt företags omsättning under det första året. 
Läs om hantering av personuppgifter.