Vi hjälper dig att hitta finansiering som motsvarar fasen i ditt företags livscykel

Fasen i företagets livscykel har stor betydelse i fastställandet av typen av företagsfinansiering. Eftersom etablering av företag i allmänhet kräver en stor engångsinsats, vänder sig grundarna ofta till ett utomstående finansinstitut såsom en bank. Företag kan också behöva finansiering för att säkerställa en fortlöpande utveckling av affärsverksamheten eller till exempel för investeringar i ny materiel eller IT-infrastruktur. 

Vi hjälper dig att hitta det lämpligaste finansieringsalternativet med tanke på ditt företags specifika behov. Möjliga finansieringsalternativ är bland annat företagslån, leasing och massfinansiering. 

Etablering av företag och affärsplan – vad gäller det att veta?

Etablering av företag och inledning av affärsverksamheten medför alltid en hel del nytt! Information om företagsfinansiering före etablering av företag och strax därefter.

Läs här hur du kommer i gång

Likviditet & kassaflöde – vad avses med dem och varför spelar de en roll?

Har du problem med att få ekonomin i balans utanför säsongen? Betalar kunderna inte i tid?

Läs här vad du kan göra i problematiska situationer

Behöver du maskiner eller bilar?

En hurdan finansiering passar bäst för ditt företags inköp? Är det leasing, avbetalning eller kanske något annat?

Läs här i hurdana situationer leasing är den optimala lösningen för ditt företag

Så här ansöker du om lån för ditt företag

När vi beviljar finansiering beaktar vi bland annat betalningsförmåga och affärsidé. Ta del av Nordeas kriterier för företagslån via denna länk.

Läs mer om att ansöka om finansiering

Vi hjälper dig att hitta en optimal lösning

Kartläggning av olika företagsfinansieringsalternativ kan verka jobbigt. Det finns otaliga alternativ och finansinstitut, och därför kan valet av ett optimalt alternativ kräva en hel del tid och energi. I synnerhet när det gäller nya företag kan det vara svårt att veta vilket finansieringsalternativ som är det optimala med tanke på det aktuella läget. 

Dessutom är konkurrensen hård på marknaden för företagsfinansiering, vilket innebär att den attraherar flera aktörer som kan erbjuda tjänster till mycket varierande priser. När man måste välja både finansiär och finansieringsform kan beslutsfattandet bli ännu mer komplicerat. 

Våra guider hjälper dig att kartlägga olika företagsfinansieringsalternativ

Om du planerar att etablera ett företag eller har ett nytt företag rekommenderar vi att du tar del av vår guide: Bra att veta om finansiering för nya företag. Du får en klar bild av vad du behöver och vad som är bra att veta innan du kontaktar banker och investerare. Du får också information om olika finansieringsformers starka och svaga sidor.

Vill du veta mer om möjligheten att leasa bilar och maskiner? Ta del av vår artikel Ny maskin eller företagsbil? Utred om leasing eller köp är det bästa alternativet för dig.

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering