Prova Fondväljaren

Fondväljaren är för dig som har koll på din egen risknivå. Med Fondväljaren bygger du lätt upp en diversifierad fondportfölj.

Bekanta dig med Fondväljaren

Våra experter hjälper dig

På Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig. Boka tid för placeringsrådgivning här.

Boka tid för placegingrådgivning

*Tips för val av avkastningsprocent

Vår kalkylator för ränta-på-ränta hjälper dig att få en uppfattning om hur avkastningen bildas.

  • Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under en procent. Till exempel bruks- och sparkonton ger nästan ingen avkastning.
  • Avkastningen kan öka till 2–4 procent med genomsnittlig risk, exempelvis om du placerar i blandfonder. 
  • Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent.

Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringar. Du gör klokt i att placera i olika tillgångsslag, till exempel i både aktier och ränteinstrument och diversifiera dina innehav mellan olika sektorer, länder och regioner.

*Beakta att vi inte kan garantera att den avkastningsprocent som du valt i sparkalkylatorn förverkligas även om du väljer en placeringsstrategi enligt avkastningsprocenten. Syftet med sparkalkylatorn är att åskådliggöra och beskriva hur avkastningen utvecklas med olika belopp, spartider och avkastningsprocent. Värdet och/eller avkastningen på fondandelar, aktier eller andra placerings- eller sparprodukter kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Hur fungerar placeringskalkylatorn?

Du kan prova justera fyra siffror i kalkylatorn:

  • Startsumman eliär engångsplaceringen du planerar göra. Ifall du bara vill månadsspara, kan du ställa denna till 0.
  • Spartidäästöaika i år.
  • Förväntad avkastning/år
  • Sparsumma/månad - prova hur den månatliga summan inverkar