Bankmuseet

Nordeas bankmuseum är beläget i Föreningsbankens gamla bankhus, Alexandersgatan 36 B, Helsingfors. Byggnaden ritades av arkitekt, professor Gustaf Nyström och blev klar 1898. Byggnadens fasad är dekorerad med 11 reliefer av bildhuggaren Walter Runeberg. Byggnaden tjänstgjorde som bankkontor till 1936. Bild: Kasakka Media

Bankmuseet är beläget i det gamla valvet. Begränsad tillgänglighet för rörelsehandikappade.

Öppna dörrar i bankmuseet torsdagen den 6 juli 2023 kl. 15-17. Välkommen!

Alexandersgatan 36B, Helsingfors.

Öppna dörrar den första torsdagen varje månad.

Öppet för grupper (10-20 deltagare) vardagar enligt överenskommelse.

Bokningar för gruppbesök på Nordea Bankmuseum sköts av ISS Palvelut:

Tel: 020 5156100 (vardagar mellan 8-16)  8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut

E-post: opastusvaraukset @ fi.issworld.com

 

Basutställning

På museet visas en kulturhistoriskt värdefull bankinteriör ritad av arkitektbyrån Gesellius, Lindgren & Saarinen från 1904. Utställningen visar en del av banksalen och direktörens rum. Dessutom finns här många föremål som använts i olika affärsbanker.

Den historiska utställning som ingår i museets permanenta samling handlar om affärsbanksverksamheten i Finland sedan Föreningsbanken i Finland grundades  år 1862. Utställningen fokuserar på kunden och banktjänster för kunden.

På museet visas föremål från alla 25 affärsbanker som ingår i Nordeas släktträd: aktiebrev, bankböcker, sparbössor och andra föremål eller apparater som använts i bankerna. Här finns också sällsynta sedlar som Föreningsbanken i Finland gav ut 1866 och 1882.

I museets samlingar ingår också en multimediepresentation om bankteknikens utveckling och bankkontor före Nordeas tid. Dessutom visas tv-reklam av Nordeas föregångare från och med 1960-talet.

Närmaste bank 0m

Nordeas föregångare i Finland var pionjärer för en ny from av bankverksamhet som följdes noggrant också på övriga håll i världen. Ideologiskt sett fick Nordeas nätbank sin början när TELESYP lanserades 1979. Rötterna för dagens mobila tjänster sträcker sig ända till 1980-talet. Då utvecklade Föreningsbanken den första telefonbanken med en vision om banktjänster som är oberoende av tid och plats.

Automaterna för kontantuttag och betalningar var centrala i banktjänsternas omvälvning. Med hjälp av automaterna lärde sig kunderna att använda självbetjäning och uppskatta lättillgängliga tjänster. Nätbanken och de mobila tjänsterna kunde å sin sida utvecklas tack vare den nya tekniken och Internet. "Solo" blev ett begrepp som också de andra bankernas kunder började använda när de talade om nätbanker. 

Vid ingången av det nya millenniet var Nordeas Solo erkänd ute i världen och antalet användare steg i markant. År 2004 använde redan mer än fyra miljoner kunder Nordeas nätbank, och mätt i betalningar var den störst i världen. Topplaceringen är ett bevis på Nordeas pionjärskap och bankens tidiga satsning på utveckling av moderna tjänster.

Temautställning: Hållbarhet i Nordea

Hållbarhet är en viktig del av Nordeas affärsstrategi. I över 200 år har vi spelat en viktig roll för att stötta och främja de nordiska ländernas ekonomi.

Samhällsansvar genom att främja företagsamhet och ekonomiska kunskaper var viktig drivkrafter  då banker grundades. Även idag fokuserar Nordeas hållbara verksamhet på att främja ekonomiska kunskaper och företagsamhet.

Med ekonomiska kunskaper kan du bidra till hållbar utveckling i världen.

Nordea föds

Nordea föds

Nordeas historia i Finland börjar när Finlands första affärsbank, Föreningsbanken i Finland grundas. Senaten beviljade banken koncession 21.5.1862, och banken inledde verksamheten i juli samma år.

SYP_Kuopion_konttori_v1897_218x158[1]

BildFöreningsbanken, Kuopio, 1897.

Nordea släktträd i Finland omfattar 25 affärsbanker. Släktträd består dessutom av följande huvudgrenar: Kansallis-Osake-Pankki, Helsingfors Aktiebank och STS-pankkiÖppnas i nytt fönster. Även landets första sparbank utgör en del av Nordeas historia, eftersom Föreningsbanken övertog Åbo sparbanks kontor i samband med förvärvet av Finlands Sparbank 1993. Därigenom sträcker sig Nordeas historia i Finland ända tillbaka till 1822.

Föreningsbanken i Finland och Kansallis-Osake-Pankki fusionerades 1995. Den nya banken fick namnet Merita. Snart följde ytterligare en fusion. Merita gick ihop med svenska Nordbanken 1998, vilket gav upphov till koncernen MeritaNordbanken.

MeritaNordbanken 13101997

Bild: Fusionsavtalet mellan Merita och Nordbanken undertecknas 13.10.1997. Foto: Ilkka Leino.

Namnet Nordea lanserades i slutet av 2001. Då hade även danska Unibank och norska Christiania Bank og Kreditkasse införlivats i koncernen.

Nordeas föregångarbanker i Skandinavien omfattar några av de äldsta bankerna i Norden såsom Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn (Danmark 1820), Wermlandsbanken (Sverige 1832) och Christiania Kreditkasse (Norge 1848).

Föreningsbanken i Finland
Kansallis-Osake-Pankki
Helsingfors Aktiebank
Släktträd
Ytterligare information om Nordeas historia

Museiföremål

Bankmuseets samling belyser affärsbanksverksamhetens historia i Finland från 1860-talet fram till i dag. Samlingen ger en bra bild av hur arbetsredskapen utvecklats under årens lopp.

Föremålen i samlingen kommer från Nordeas finländska föregångarbanker. De äldsta föremålen härstammar från tiden då banken grundades. Det finns föremål från alla föregångarbanker runt om i Finland. En del föremål är arbetsredskap och bruksföremål som bankerna köpt och en del är affärsgåvor. Men här finns också en del föremål som donerats till museet.

Samlingen utökas inte systematiskt. Endast föremål som använts i banken och bankens gåvoföremål med känd bakgrund tas emot som donationer. 

Shekin varmennin
Odhner snurra
Bild: Skyddsmaskin för checker.Bild: Odhner, nr 216.

Fotoarkiv

Nordeas gamla foton har skannats och finns till påseende i fotoregistret i Centralarkivet för Finlands näringsliv (ELKA). I registret finns foton av Nordeas finländska föregångarbanker från slutet av 1800-talet till 1990-talet. Det finns circa 8500 foton.

Du kan se bilderna i ELKAÖppnas i nytt fönster. (Tjänsten är på finska.)

Hjälp:

  • Välj HAKU i första sidan.
  • I fältet Vapaateksti skriv ett sökord t.ex. KOP, SYP eller HOP.
  • Välj gärna också ort (Paikka) och tid (Rajavuodet).
  • Välj Kuva och tryck på Haku. 

Läs också Elkas anvisningar för registret.

Se också:

Läs mer om Nordeas historia och bankmuseet på nordea.comÖppnas i nytt fönster -sidor och på bankmuseets wikipediaÖppnas i nytt fönster-sida (på finska).

Andra intressanta länkar: