Hälsoutredning

På den här sidan kan du fylla i en elektronisk hälsoutredning. Här får du också mer information om hälsoutredningen och hur den behandlas i Nordea.

Tips på hur du fyller i hälsoutredningen på nätet

  1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster med appen Nordea ID eller kodkalkylator. Du kan också logga in med andra bankers koder eller mobilcertifikat.  
  2. Du hittar din påbörjade ansökan om MyLife under Pågående uppdrag på förstasidan i tjänsten Försäkringar. 
  3. Om du har flera påbörjade ansökningar, välj den som du vill fylla i och tryck på Öppna.
  4. Därefter ser du en sammanfattning av de försäkringsskydd du valt. Kontrollera de valda skydden i försäkringsansökan och fortsätt att fylla i hälsoutredningen. 
  5. Efter att du har fyllt i hälsoutredningen kan du bekräfta försäkringsansökan med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Observera att det inte går att bekräfta ansökan med kodkortet på papper. Om du ännu inte använder appen Nordea ID kan du ladda ner den enligt anvisningen. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. 

  • Om du vill ändra din ansökan ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18. 
  • Om du behöver hjälp med att fylla i hälsoutredningen kan du kontakta kundtjänsten hos Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab på 0200 22320 (lna/msa). Vi betjänar dig från måndag till torsdag kl. 8.30–16.30 och på fredag kl. 10-16.30.

Du kan fylla i den elektroniska hälsoutredningen inom 30 dagar från det att du lämnade ansökan.

Fyll i hälsoutredningen på nätet

Logga in i nättjänsten Försäkringar med dina bankkoder.

Fyll i hälsoutredningen - klicka här Öppnas i nytt fönster
Hälsoutredning

Vad är hälsoutredningen och när ska jag ge den?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du kan lämna en utredning över ditt hälsotillstånd elektroniskt i nättjänsten Försäkringar eller på blanketten för kort eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan.

Behandling av hälsoutredning
Tilläggsutredningar för stora skyddsbelopp
Exceptionella omständigheter då försäkringen beviljas

Vad är hälsoutredningen och när ska jag ge den?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du kan lämna en utredning över ditt hälsotillstånd elektroniskt i nättjänsten Försäkringar eller på blanketten för kort eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan.