Hälsoutredning

På den här sidan kan du fylla i en elektronisk hälsoutredning. Här får du också mer information om hälsoutredningen och hur den behandlas i Nordea.

Tips på hur du fyller i hälsoutredningen på nätet

  1. Logga in i nättjänsten Försäkringar med Nordeas kodapp eller kodkalkylator. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster 
  2. Du hittar din påbörjade ansökan om MyLife under Pågående uppdrag på förstasidan i tjänsten Försäkringar. 
  3. Om du har flera påbörjade ansökningar, välj den som du vill fylla i och tryck på Öppna.
  4. Därefter ser du en sammanfattning av de försäkringsskydd du valt. Kontrollera de valda skydden i försäkringsansökan och fortsätt att fylla i hälsoutredningen. 
  5. Då du har fyllt i hälsoutredningen kan du bekräfta din försäkringsansökan med kodkalkylatorn eller kodappen som du laddar ner på en mobil enhet.

Observera att det inte går att bekräfta ansökan med kodkortet på papper. Om du ännu inte använder kodappen kan du ladda ner den enligt anvisningen nedan. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. 

Öppna anvisningen

Om du vill ändra din ansökan ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18. 

Om du behöver hjälp med att fylla i hälsoutredningen kan du kontakta kundtjänsten hos Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab på 0200 22320 (lna/msa). Vi betjänar dig från måndag till torsdag kl. 8.30–16.30 och på fredag kl. 10-16.30.

Du kan fylla i den elektroniska hälsoutredningen inom 30 dagar från det att du lämnade ansökan.

Fyll i hälsoutredningen på nätet

Logga in i nättjänsten Försäkringar med dina bankkoder.

Fyll i hälsoutredningen - klicka här Öppnas i nytt fönster
Hälsoutredning

Vad är hälsoutredningen och när ska jag ge den?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du kan lämna en utredning över ditt hälsotillstånd elektroniskt i nättjänsten Försäkringar eller på blanketten för kort eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan.

Behandling av hälsoutredning
Tilläggsutredningar för stora skyddsbelopp
Exceptionella omständigheter då försäkringen beviljas

Vad är hälsoutredningen och när ska jag ge den?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du kan lämna en utredning över ditt hälsotillstånd elektroniskt i nättjänsten Försäkringar eller på blanketten för kort eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan.