Hälsoutredning

Då du ansöker om en personförsäkring ställer vi frågor om ditt hälsotillstånd. På denna sida finns mer information om hur du ger hälsoutredningen och hur den behandlas i Nordea.

Vad är en hälsoutredning?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Hälsoutredning

När ska jag ge hälsoutredningen?

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du ska lämna en utredning över ditt hälsotillstånd på blanketten för begränsad eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan. Om det försäkringsskydd som du ansökt om inte kan beviljas utifrån en begränsad hälsoutredning ber vi dig fylla i den omfattande hälsoutredningen.

Behandling av omfattande hälsoutredning
Tilläggsutredningar för stora skyddsbelopp
Exceptionella omständigheter då försäkringen beviljas