SEPA-direktdebiteringstjänst för betalare

Direktdebiteringstjänsten SEPA kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering för betalare består av två tjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och SEPA-direktdebitering mellan företag. Tjänsterna kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

Den grundläggande direktdebiteringstjänsten är avsedd för både privat- och företagskunder. Direktdebiteringstjänsten mellan företag är däremot avsedd endast för företag.

Betalaren ska underteckna ett tjänsteavtal med Nordea antingen i nätbanken (Betalningar/SEPA-direktdebitering/Ingå avtal) eller genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000. Tillsvidare är det möjligt att ingå avtal endast i nätbanken, inte i mobilbanken.

Endast ett brukskonto som har en kontoinnehavare kan användas som debiteringskonto. Kontot får inte ha kreditlimit och ingen annan får ha rätt att använda det.

Fördelar för användarna:

  • Ett enkelt sätt att betala inrikes- och utrikesbetalningar i tid och säkerställa att uppgifterna är rätt.
  • Det räcker med ett eurokonto för att betala för tjänster av både inhemska och utländska företag.
  • Både betalaren och betalningsmottagaren ska följa samma regler i alla betalningstransaktioner.
  • Återbetalning är också möjlig. 

Återbetalning och återkallelse av betalning

Du kan återkalla en begäran om SEPA-direktdebitering före förfallodagen i nätbanken eller genom att kontakta Nordea Kundtjänst. Du ska göra annulleringen senast kl. 12 bankdagen före förfallodagen. 

Du kan begära återbetalning inom åtta (8) veckor från att betalningen debiterats i nätbanken eller genom att kontakta Nordea Kundtjänst. En begäran om återbetalning av en SEPA-direktdebitering frigör ändå inte betalaren från betalningsansvaret. Den som gör begäran ska ta kontakt med faktureraren direkt.

Olovliga debiteringar

Om du misstänker att någon gjort en ogrundad SEPA-direktdebitering (t.ex. om en betalning debiterats två gånger, ingen fullmakt getts för betalningen eller om summan är fel), har du rätt att begära återbetalning inom tretton (13) månader efter debiteringsdagen. Nordeas cash management-rådgivare ger dig ytterligare information.

Fullmakt

När faktureraren erbjuder SEPA-direktdebitering som betalningssätt får betalaren en fullmakt som hen ska underteckna. Den undertecknade fullmakten ska sedan skickas tillbaka till faktureraren.

Europeiska betalningsrådetÖppnas i nytt fönster har fastställt vilka uppgifter som ska vara med i fullmakten. När du undertecknar fullmakten ger du faktureraren rätt att debitera betalningen på ditt företags konto. Debiteringskontot som anges i fullmakten måste vara samma konto som anslutits till Nordeas serviceavtal, och du ska ha rätt att använda kontot.

Faktureraren kan inte kontrollera huruvida kontonumret i fullmakten är korrekt eller om fullmaktsgivaren har rätt att använda kontot. Om du behöver göra ändringar i fullmakten ska du avtala om dessa direkt med faktureraren.

Priser

SpecifikationPris
Betalning av räkningar med SEPA-direktdebitering/st.0,90 €