Räkna ut priset på försäkringen

Hurdant försäkringsskydd behöver du? Hur mycket kostar försäkringen? Ge några korta bakgrundsuppgifter på dig själv och så får du en för dig passande rekommendation på försäkringsskydd. Snabbt och enkelt!

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 857 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 109 KB)Öppnas i nytt fönster. Kolla också faktablad: Skydd vid permanent arbetsoförmåga (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster och Skydd vid allvarlig sjukdom (pdf, 148 KB)Öppnas i nytt fönster. Närmare uppgifter om tjänsten MyLife Go hittar du i reglerna (pdf, 216 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 och fråga mer. 

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab erbjuder MyLife Go som kan anslutas till Nordea MyLife. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 1.10.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Fjuul produceras av Fjuul Vision Oy (FO-nummer 2576529-6). Fjuul Vision Oy ansvarar för ärenden som gäller användningen av appen Fjuul. Du kan kontakta företaget per e-post: moc.luujf@troppus.