Par ser på laptop

Räkna ut priset på försäkringen

Hurdant försäkringsskydd behöver du? Hur mycket kostar försäkringen? Ge några korta bakgrundsuppgifter på dig själv och så får du en för dig passande rekommendation på försäkringsskydd. Snabbt och enkelt!

Den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion

  • En unik tilläggsförmån för dig som är kund hos Nordea – du rör på dig och vi höjer ditt försäkringsskydd.
  • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %.
  • En timme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 25 %.

Det lönar sig att teckna en livförsäkring hos Nordea

  • Vi hjälper dig och betalar ersättningen snabbt. Till och med 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar efter att vi tagit emot ansökan och bilagorna.
  • Vi har konkurrenskraftiga priser och du drar också nytta av Nordeas kundförmåner.

Teckna en livförsäkring på nätet på fem minuter

  • Teckna en försäkring snabbt och enkelt. Du kan fylla i både ansökan och lämna en hälsoutredning på nätet.
  • Med hjälp av vår kalkylator kan du välja ett enskilt försäkringsskydd eller bygga upp en helhet av olika skydd som passar din livssituation.

Mer information om Nordea MyLife

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Skydd vid allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmån som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2021. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.