BSP-konto

Då du sparar på ett BSP-konto får du bostadslån förmånligare. Du sparar minst 10 procent av bostadens pris och vi lånar dig resten. Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–39 år. Insättningarna av en 15–17-årig ska vara medel som förvärvats genom eget arbete.

Dina fördelar

  • Nordea betalar en årlig skattefri depositionsränta på 1 % på BSP-konton samt en tilläggsränta på 4 % för kontots öppningsår och de fem följande åren från 1.9.2009.
  • Engångsbeloppen behöver nödvändigtvis inte vara särskilt stora och du behöver inte spara på kontot varje månad.
  • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån.
  • Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om räntan överstiger 3,8 procent.
  • Du kan ta upp ett förmånligt BSP-lån i Nordea även om du har ditt BSP-konto i en annan bank 

Fastställande av räntan

På BSP-kontot betalas en inlåningsränta på 1 procent.             

Räntan betalas från insättningsdagen till uttagsdagen exklusive den senare dagen.

Fastställande av tilläggsräntan

På medlen på BSP-kontot betalas dessutom en tilläggsränta på 4 procent. 


Tilläggsräntan betalas från året då sparandet började och högst för de fem följande kalenderåren.

Tilläggsränta krediteras för varje insättning fram till det första uttaget. Räntan kapitaliseras inte årligen. Tilläggsräntan betalas då kontoinnehavaren har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har uppgjorts eller byggnadsinspektionen har utfört slutsynen av den bostad som kontoinnehavaren byggt eller låtit bygga. Utbetalningen av tilläggsräntan kräver också att kunden tar BSP- eller bostadslån. 

Beskattning

Då BSP-villkoren uppfylls är räntan på insättningarna skattefri. Om BSP-kontot avbryts är inlåningsräntan på kontot källskattepliktig.

BSP-sparande

Efter att du har öppnat ett BSP-konto är det lätt att börja spara. Du kan börja spara på ett BSP-konto redan i ung ålder och flytta till ditt eget hem också med en snabb tidtabell. Den minsta spartiden för BSP-kontot är två år, men du kan spara också en längre period enligt en tidtabell som passar dig.

En minderårig sparare ska minst en gång per år lämna in en utredning om medlen som sparats på kontot till banken. Anmälan kan till exempel göras med Statskontorets blanketÖppnas i nytt fönster eller med Skatteförvaltningens deklaration av beskattningsbara inkomster. I Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster kan du skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelse.

Du kan själv fastställa summan och du behöver inte sätta in pengar varje månad. Du ska spara 150–3 000 euro på BSP-kontot per kalenderkvartal. Kalenderkvartalen för insättningarna behöver inte följa på varandra men antalet insättningar ska vara minst åtta. 

Ytterligare information

StatskontoretÖppnas i nytt fönster

Priser