Fördelar med BSP-kontot

  • På ett BSP-konto sparar du behändigt och fördelaktigt för din första bostad.
  • Du får en skattefri inlåningsränta på 1 % på BSP-kontot.
  • Dessutom får du en tilläggsränta på 4 % för kontots öppningsår och de fem därpå följande åren förutsatt att villkoren för BSP-sparande uppfylls. 

När du använder dina sparmedel för att köpa en bostad och tar ett BSP-räntestödslån är räntan på lånet lägre än på andra motsvarande bostadslån. Dessutom betalar staten en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om räntan överstiger 3,8 %.

Du kan ta ett förmånligt BSP-lån i Nordea även om du har ditt BSP-konto i en annan bank.

Förutsättningar för BSP-sparande och fördelar

  • Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–44 år och inte tidigare har ägt 50 % av en bostad eller mer.  Dessutom ska man göra den första insättningen på BSP-kontot i 15-44 års ålder.
  • Om du gör insättningar i 15–17 års ålder ska dessa vara medel som du förvärvat genom ditt eget arbete. 
  • Du ska spara på BSP-kontot med minst tre månaders mellanrum under åtta kalenderkvartal.
  • Du ska sätta in minst 150 euro och högst 4 500 euro på en gång.
  • Du ska spara 10 % av bostadens värde för att få ett förmånligt BSP-lån. Räntan och tilläggsräntan på BSP-kontot räknas med i sparandelen.

Information om BSP-kontot och -sparande

Fastställande av räntan

På BSP-kontot betalas en inlåningsränta på 1 procent. Räntan betalas från insättningsdagen till uttagsdagen exklusive den senare dagen.

Fastställande av tilläggsräntan

På medlen på BSP-kontot betalas dessutom en tilläggsränta på 4 procent. Tilläggsräntan betalas från året då sparandet började och högst för de fem följande kalenderåren. 

Tilläggsränta krediteras för varje insättning fram till det första uttaget. Räntan kapitaliseras inte årligen. Tilläggsräntan betalas då kontoinnehavaren har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har uppgjorts eller byggnadsinspektionen har utfört slutsynen av den bostad som kontoinnehavaren byggt eller låtit bygga. Utbetalningen av tilläggsräntan kräver också att kunden tar BSP- eller bostadslån. 

Beskattning

Då BSP-villkoren uppfylls är räntan på insättningarna skattefri. Om BSP-kontot avbryts är inlåningsräntan på kontot källskattepliktig.

BSP-sparande

Efter att du har öppnat ett BSP-konto är det lätt att börja spara. Du kan börja spara på ett BSP-konto redan i ung ålder och flytta till ditt eget hem också med en snabb tidtabell. Den minsta spartiden för BSP-kontot är två år, men du kan spara också en längre period enligt en tidtabell som passar dig.

En minderårig sparare ska minst en gång per år lämna in en utredning om medlen som sparats på kontot till banken. Anmälan kan till exempel göras med Statskontorets blanket (15-17 -åriga BSP-deponenter: redogörelse av medels ursprung -blanketÖppnas i nytt fönster ) eller med Skatteförvaltningens deklaration av beskattningsbara inkomster. I Nordea Omaposti kan du skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelseÖppnas i nytt fönster.   

Du kan själv fastställa summan och du behöver inte sätta in pengar varje månad. Du ska spara 150–4 500 euro på BSP-kontot per kalenderkvartal. Kalenderkvartalen för insättningarna behöver inte följa på varandra men antalet insättningar ska vara minst åtta.

Ytterligare information

Mera information hittar du på Statskontorets webbplats om BSP-sparande och BSP-lånÖppnas i nytt fönster.

Priser