Enkelt sparande med små belopp

Tomi Kallio är en nöjd ägare av en tvåa i ett höghus i Tusby. Kallio, som jobbar som bilmekaniker, har nyligen köpt sin första bostad.

I 18 års ålder ingick Kallio ett BSP-avtal med Nordea och började spara till sin första bostad.

– Det var min mamma som föreslog det. Hon har också gett mig andra goda råd om ekonomin, tackar Kallio.

Enligt Kallio var det ganska lätt att spara. Det gällde bara att komma ihåg att då och då sätta in pengar på BSP-kontot.

– De enskilda sparbeloppen var inte särskilt stora. Om jag inte hade sparat hade jag utan att märka det använt pengarna till något onödigt. Det rätt regelbundna sparandet inverkade inte mycket på vardagslivet.

BSP-konto är ett populärt sätt att spara till sin första bostad. År 2013 öppnades drygt 29 000 nya BSP-sparkonton i Finland.

Det tog tid att hitta rätt hem

Efter gymnasiet har Kallio arbetat så gott som hela tiden. Först jobbade Kallio som lagerarbetare men efter armén bland annat som brevbärare. Under studietiden kunde Kallio arbeta på sommaren. Så småningom började sparkapitalet öka, och då även arbetssituationen var bra blev det aktuellt att köpa en egen bostad i 25 års ålder. Det krävde sedan att man satte sig in i och bekantade sig med flera potentiella bostäder.

– Det fanns rätt dyra bostäder på marknaden, och de som var förmånligare var i dåligt skick eller slarvigt renoverade.

Till slut hittade Kallio en lämplig tvåa i Tusby som är ett bekant område för Kallio som är uppvuxen i Kervo. Enligt Kallio var det lätt och smidigt att sköta sina ärenden med banken. På det första besöket på bankkontoret redde man ut det högsta beloppet av BSP-lån som Kallio skulle kunna få utifrån sina BSP-besparingar. Sedan kunde bostadsaffären göras redan på det andra besöket.

Kallio uppmuntrar andra att börja spara så tidigt som möjligt.

– Då man börjar i tid är det lättare att samla ihop det belopp man behöver. Det är också klokt att noggrant överväga vilken bostad man tänker köpa.

Vad är BSP?

  • BSP är ett finskt system som grundar sig på lagen om bostadssparpremier. Syftet med det är att stödja unga som håller på att skaffa sin första bostad.
  • Från 1.1.2023 kan unga kunder i 15–44 års ålder öppna ett BSP-konto (observera att den övre åldersgränsen tidigare var 30 år och den lägre 18 år).
  • För att få BSP-lån måste du sätta in minst 150-4500 euro på BSP-kontot minst åtta gånger med tre månaders mellanrum. I praktiken innebär detta att du måste spara minst 50-1000 euro per månad under två år. 
  • Då du har ett sparkapital som utgör minst 10 procent av bostadens anskaffningspris, beviljar Nordea BSP-lånet och ett tilläggslån för den återstående summan.
  • Kunden kan få ett BSP-lån hos Nordea även om hens BSP-konto är i en annan bank.
  • Utöver sitt BSP-sparbelopp är rantan på BSP-lån för sin bostad alltid lägre än på andra lån som beviljas för anskaffning av första bostad. Dessutom beviljas lånet räntestöd för 10 år.
  • För BSP-lån beviljas också avgiftsfri statsborgen, varvid det utöver bostaden inte behövs annan säkerhet för lånet.

Artikeln publicerades 18.4.2016. 

Öppna BSP-konto via vårt kundtjänst

Öppna BSP-konto