Livförsäkring nu -50 % för de första 6 månaderna

Livförsäkring det vill säga dödsfallsskydd

En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn. Utnyttja kampanjrabatten -50 % för ett halvt år senast 17.6.2024. Som avgiftsfri tilläggsförmån får du 25 % högre ersättningsbelopp.

Läs mer om livförsäkring

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst då livet förändras och det är dags att fokusera på att återhämta dig. Försäkringen ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. Du kan använda engångsersättningen som du vill till sådant som är viktigt för dig.

Läs mer om försäkring vid allvarlig sjukdom

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Hjälper dig ekonomiskt om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmåga kan leda till att din inkomstnivå sjunker permanent till mindre än hälften av den tidigare nivån.

Läs mer om försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Om du blir arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen kan förlust av inkomster märkbart påverka din förmåga att återbetala lån. Försäkringen vid arbetslöshet och sjukledighet ansluts till ett lån och underlättar en svår situation.

Läs mer om försäkringen

Försäkring vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall

Trygga din utkomst vid permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dina närståendes utkomst vid dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen som ger grundläggande skydd kräver ingen hälsoutredning. Vi rekommenderar den här försäkringen om livförsäkringen och skyddet vid permanent arbetsoförmåga inte kan beviljas på grund av ditt hälsotillstånd.

Läs mer om försäkringen

Personförsäkring i Nordea, varför?

 • Du får försäkringar och banktjänster enkelt på ett och samma ställe.  Som Nordeakund får du även omfattande personförsäkringar efter dina behov. 
 • Du drar nytta av Nordeas kundförmåner. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.
 • Aktiva motionärer belönas! Genom att röra på dig aktivt kan du höja ditt försäkringsskydd med hela 25 %. Denna avgiftsfria och unika välmåendeförmån får du endast hos Nordea.
 • Tilläggsförmån för alla livförsäkringskunder. Du får avgiftsfritt 25 % högre ersättningsbelopp för dödsfallsskydd.
 • Vi hjälper dig och betalar ut ersättningen snabbt. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar efter att vi har tagit emot ansökan och bilagorna. 
 • Det är enkelt att teckna en försäkring. Du kan teckna en försäkring på det sätt du vill – från början till slut på nätet eller personligen med hjälp av våra specialister. Försäkringskalkylatorn ger dig en rekommendation om försäkringsskydd som passar just dig. 

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Kuluttaja testivoitto

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Vad kostar försäkringen?

Nedan finns tre exempel på försäkringsskydd för olika livssituationer och priser på dem. Vänligen notera att priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, beloppet av försäkringsskyddet och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Sandra, 43 år

Sandra bor med sin man Jonas och sina sällskapsdjur i sin lägenhet som de inte längre har mycket skuld att betala för. Sandra valde livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom.

 • Livförsäkring 80 000 € + 20 000 € som avgiftsfri tilläggsförmån
 • Skydd vid allvarlig sjukdom 40 000 €

40,91 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Kalle, 34 år

Kalle är inne i småbarnsåren med sin fru och två barn. Familjen har bostadslån. Kalle valde livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom.

 • Livförsäkring 100 000 € + 25 000 € som avgiftsfri tilläggsförmån
 • Skydd vid allvarlig sjukdom 35 000 €

25,86 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Peter, 27 år

Peter har arbetat i ett par år sedan utexamineringen och bor på hyra. Peter valde skydd vid allvarlig sjukdom och skydd vid permanent arbetsoförmåga.

 • Skydd vid allvarlig sjukdom 30 000 €
 • Skydd vid permanent arbetsoförmåga 30 000 €

9,33 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Varför lönar det sig att teckna en personförsäkring?
En unik MyLife-välmåendeförmån
Rabatter och förmåner
Försäkringsgivare

Varför lönar det sig att teckna en personförsäkring?

Personförsäkringen ger tilläggsskydd om utkomsten plötsligt sjunker temporärt eller permanent.

 • Insjuknande, arbetslöshet, arbetsoförmåga eller makens död medför oro och ofta även ekonomiska bekymmer. Med MyLife-personförsäkringen tryggar du din och dina närståendes ekonomi.
 • I Finland säkerställer socialskyddet endast nödvändig utkomst vid till exempel insjuknande eller arbetsoförmåga. Det kan vara en tråkig överraskning om inkomstnivån sjunker radikalt. Om du till exempel blir arbetsoförmögen kan din inkomstnivå sjunka permanent till hälften av den tidigare nivån
 • Personförsäkringen ger tilläggsskydd och flexibilitet i ekonomin i en svår situation. Tack vare försäkringen kan det vara lättare att betala vardagliga utgifter, låneamorteringar, begravningskostnader och arvskatt samt få snabb tillgång till vård.
 • Personförsäkringen är mycket viktig om du ensam sörjer för din utkomst eller ansvarar för din familjs ekonomi.   

Gå till försäkrignskalkylatorn och räkna ut priset.

Höj ditt försäkringsskydd med hela 25 % genom att motionera

MyLife-försäkring omfattar en unik och avgiftsfri välmåendeförmån som uppmuntrar dig att motionera regelbundet.

Att motionera är bra för hälsan och välmåendet. Nu ger motion även bättre försäkringsskydd! Välmåendeförmånen i MyLife-försäkringen belönar aktiva motionärer med ett högre försäkringsskydd.

MyLife-välmåendeförmån i ett nötskal

 • Då du rör på dig regelbundet höjer vi ditt försäkringsskydd. Motionen ska vara rask så att du blir andfådd och din puls stiger. Promenera, spring, motionera, dansa eller välj någon annan gren som passar just dig. 
 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 15 %. Med en timmes aktiv motion om dagen får du ett 25 % högre försäkringsskydd.
 • Höjningen av försäkringsskyddet fastställs utifrån dina motionsuppgifter. Hur länge och intensivt du motionerar konverteras till aktivitetspoäng vars medelvärde fastställer din aktivitetsnivå.
 • Du får tillgång till appen MyLife med vilken du följer upp hur motion påverkar ditt försäkringsskydd. Du delar dina aktivitetsdata till appen MyLife via appen Google Fitness. Närmare anvisningar får du då du tecknar en försäkring.
 • I appen MyLife får du också varierande förmåner på produkter som uppmuntrar dig till aktivitet. I appen kan du även ta del av olika innehåll om välmående. 
 • Det förhöjda ersättningsbeloppet kan gälla livförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga samt skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.
 • Höjningen av ersättningsbeloppet kan vara högst 100 000 euro per försäkringsskydd och försäkrad.

Rabatter och förmåner

Specialerbjudande: livförsäkring -50 % för de första sex månaderna


Tilläggsuppgifter om kampanjen


 • Rabatten gäller en ny livförsäkring som en privatkund har tecknat i en självbetjäningskanal eller via Nordeas servicenätverk.
 • Kampanjperiod: 26.3.–17.6.2024
 • Rabatt: 50 %
 • Rabattperiod: 6 månader
 • Annat att observera:
  • Nordeas kundförmåner gäller även under kampanjperioden. Om försäkringstagaren har rätt till kundrabatten, dras kundrabatten av från priset på försäkringen först och kampanjrabatten sedan. 
  • Exempel: Nordeas bolånekund tecknar livförsäkringen under kampanjperioden. Från priset på försäkringen dras först av förmånen för bolånekund på 15 % och sedan kampanjrabatten på 50 % för de sex första månaderna.
  • Man behöver inte vara kund hos Nordea Bank för att teckna försäkringen och få rabatten.
  • Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren avslutar en motsvarande försäkring i Nordea och tecknar i stället en ny försäkring.
  • Försäkringen beviljas i enlighet med Nordea Livförsäkrings normala anvisningar om kundval och riskbedömning.

 

Dessutom får du följande permanenta förmåner och rabatter:

 • Som Nordeakund får du rabatt på försäkringar. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Som Premium- eller PrivateBanking-kund får du 20 % rabatt.
 • Genom att motionera aktivt kan du höja skyddsbeloppet i personförsäkringenMyLife med15–25 %. Denna unika välmåendeförmån får du endast hos Nordea.
 • Du får automatiskt 25 % högre dödsfallsskydd, dvs. ersättningsbeloppet för livförsäkringen. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

Försäkringsgivare och ansvarsbegränsning

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. 

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. 

Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2024. Beskattningen kan ändras under avtalstiden. 

Räkna ut priset på en MyLife-personförsäkring

Kolla vår rekommendation för dig och räkna ut priset med vår försäkringskalkylator.

Gå till försäkringskalkylatorn