Personförsäkringen Nordea MyLife tryggar din och dina närståendes utkomst

Ta hand om de viktigaste – dina närstående och dig själv. Du kan välja försäkringsskydd som passar din livssituation antingen som en separat försäkring eller som en bredare skyddshelhet vid allvarlig sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmåga och dödsfall.

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst då livet förändras och det är dags att fokusera på att återhämta dig. Försäkringen ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. Du kan använda engångsersättningen som du vill till sådant som är viktigt för dig.

Läs mer om försäkring vid allvarlig sjukdom

Livförsäkring det vill säga dödsfallsskydd

En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn. Ersättningen kan hjälpa att återbetala lån, betala vardagliga utgifter eller arvsskatten.

Läs mer om livförsäkring

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Hjälper dig ekonomiskt om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmåga kan leda till att din inkomstnivå sjunker permanent till mindre än hälften av den tidigare nivån.

Läs mer om försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

JOm du blir arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen kan förlust av inkomster märkbart påverka din förmåga att återbetala lån. Försäkringen vid arbetslöshet och sjukledighet ansluts till ett lån och underlättar en svår situation.

Läs mer om försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Det lönar sig att teckna en personförsäkring hos Nordea?

 • Du får försäkringar och banktjänster enkelt på ett och samma ställe. Som Nordeakund får du omfattande personförsäkringar till konkurrenskraftiga priser.
 • Vi hjälper dig och betalar ut ersättningen snabbt. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot. 
 • Personförsäkringen Nordea MyLife är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion. Dra nytta av den avgiftsfria välmåendeförmånenÖppnas i nytt fönster och höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera. En unik förmån endast hos Nordea. 
 • Det är enkelt att teckna en försäkring. Du kan sköta allt från början till slut på nätet eller personligen med våra experter. Med hjälp av försäkringskalkylatornÖppnas i nytt fönster får du en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig. 
 • Ett ansvarsfullt försäkringsbolag ger dig trygghet. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett solvent, finländskt försäkringsbolag som har belönats för sin ansvarsfulla verksamhet.

Personförsäkring eller livförsäkring?

En personförsäkring och en livförsäkring är inte samma sak. En livförsäkring är ett skydd som ger närstående ekonomisk trygghet vid dödsfall. En personförsäkring såsom försäkring vid allvarlig sjukdom tryggar däremot även din egen ekonomi i olika livskriser.

Vad kostar försäkringen?

Nedan finns tre exempel på försäkringsskydd för olika livssituationer och priser på dem. Vänligen notera att priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, beloppet av försäkringsskyddet och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Du får ett förslag och priset på försäkringsskydd som passar dig genom att använda försäkringskalkylatornÖppnas i nytt fönster.  

Sandra, 43 år

Sandra bor med sin man Jonas och sina sällskapsdjur i sin lägenhet som de inte längre har mycket skuld att betala för.

Sandra valde följande skydd:

 • livförsäkring 80 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 40 000 €

40,80 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Kalle, 34 år

Kalle är inne i småbarnsåren med sin fru och två barn. Familjen har bostadslån.

Kalle valde följande skydd:

 • livförsäkring 100 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 35 000 €

25,79 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Peter, 27 år

Peter har arbetat i ett par år sedan utexamineringen och bor på hyra.

Peter valde följande skydd:

 • skydd vid allvarlig sjukdom 30 000 €
 • skydd vid permanent arbetsoförmåga 30 000 €

10,08 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Räkna ut priset på en MyLife-personförsäkring

Kolla vår rekommendation för dig och räkna ut priset med vår försäkringskalkylator.

Gå till försäkringskalkylatorn

Lämna en intresseanmälan

Vill du ha personlig rådgivning om personförsäkringar?

Lämna en intresseanmälan

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Ytterligare information om försäkringsskydd

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Villkor för välmåendeförmånen Nordea MyLife (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.  

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab.