Personförsäkringar - Försäkra och påverka

Att teckna en försäkring kräver inte mycket, men den kan ha en stor inverkan på ditt och dina närståendes liv. Var förberedd så att du i lugn och ro kan leva i nuet!

En försäkring ger sinnesro och ekonomiskt skydd

Trygghetskänslan utgör grunden för välfärden. Känslan grundar sig i närstående människor, tillräcklig utkomst, hälsa och tron på att livet inte kommer att spåra ur. Det är dock mycket svårt att förutse vad som kommer att hända i livet och risker kan realiseras av ren slump. 

En personförsäkring ger tilläggsskydd för det du inte kan förutspå här i livet. Här i Finland ger socialskyddet alla grundskydd. Med en personförsäkring kan du lätt komplettera skyddet så att det motsvarar din och dina närståendes livssituation. På så sätt kan du trygga utkomsten i händelse av arbetsoförmåga, sjukdom eller dödsfall.  

I den hektiska vardagen kan det kännas inaktuellt att gardera sig mot tråkiga händelser och ekonomiska risker – livförsäkringsfrågor förblir ofta på stadiet ”sen när jag har tid”. Därför är det viktigt för var och en av oss att stanna upp och fundera på hur den egna och familjens ekonomi skulle klara av t.ex. en allvarlig sjukdom eller den ena makens död.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Personförsäkringen MyLife

Utöver livförsäkringen får du skydd vid allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga – du kan välja försäkringsskydden och ersättningsbeloppen som passar dig.

Läs mer och köp på webben

MyLife Go

Anslut tjänsten MyLife Go till din försäkring. Genom att motionera kan du höja beloppet av ditt försäkringsskydd med upp till 25 %.

Läs mer om MyLife Go

Börja använda MyLife Go

Dra mer nytta av din försäkring. Aktivera MyLife Go!

Läs mer

Det lagstadgade skyddet räcker ofta inte

Här i Finland ger socialskyddet alla grundskydd. Men många vet inte hur stort det egna lagstadgade skyddet är t.ex. vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga. 

Allvarlig sjukdom kan påverka inkomstnivån betydligt om sjukdomen leder till att man lämnar arbetslivet tillfälligt eller permanent. Arbetsgivaren betalar ofta full lön för bara en eller två månader av sjukledigheten varefter man får klara sig med FPA:s sjukdagpenning. Om dina månatliga bruttoinkomster är t.ex. 3 300 euro skulle sjukdagpenningen vara bara 1 900 euro i månaden före skatt.

Vem som helst kan drabbas av allvarlig sjukdom

I synnerhet unga vuxna har ofta en känsla av att vara osårbara. Många tänker att allvarliga sjukdomar bara hör till ålderdomen. Visserligen stiger sjukdomsrisken med åldern, men tyvärr kan man insjukna redan som ung. 

Till exempel drabbas ungefär var tredje finländare av cancer i något skede av livet. Årligen diagnostiseras i genomsnitt 600 personer i åldern 18–35 med cancer. Lyckligtvis tillfrisknar unga vuxna ofta, men en lång sjukledighet kan rubba deras ekonomi ordentligt. 

Ingen är odödlig

Mer än 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall. Sannolikhet för att avlida i förtid är visserligen relativt liten, men om det sker är det en chock för de närstående och familjens ekonomi. 

Det ekonomiska ansvaret är ofta störst i åldern 25–50 då man kan ha bostadslån och barnfamiljens vardagliga utgifter att betala. Under de hektiska småbarnsåren kommer man inte alltid att tänka på hur familjens ekonomi skulle hålla om en av makarna skulle avlida.

Ju förr desto bättre

Krämporna ökar naturligtvis med åldern och samtidigt ökar risken för t.ex. allvarlig sjukdom.  Därför gäller minnesregel ”ju förr desto bättre” i personförsäkringsfrågor. När olyckan varit framme är det för sent att försäkra sig. Med åldern kan man också få hälsoproblem som kan göra det svårare att få försäkring.

Tilläggsskyddet av en personförsäkring behövs ofta senast när man grundar familj, köper ett hem eller får tillökning i familjen.

Teckna försäkringen på nätet

Räkna priset och teckna försäkringen