Personförsäkring – ekonomiskt skydd för dig och dina närmaste

En personförsäkring ger dig och dina närmaste ekonomiskt tilläggsskydd då livet bjuder på överraskningar, t.ex. vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Varför teckna personförsäkring?

  • Du och dina närmaste får ekonomiskt tilläggsskydd då socialskyddet inte nödvändigtvis räcker till, t.ex. vid arbetslöshet, allvarlig sjukdom eller dödsfall.
  • Skyddet är särskilt viktigt om din familjs utkomst är beroende av dina inkomster, du har barn att försörja eller du ensam sörjer för din ekonomi.
  • Du kan ansluta den unika och avgiftsfria välmåendeförmånen till försäkringen. Du kan höja beloppet av ditt försäkringsskydd med hela 25 %.

Personförsäkringen MyLife

Utöver livförsäkringen får du skydd vid allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga – du kan välja försäkringsskydden och ersättningsbeloppen som passar dig.

Läs mer om MyLife och teckna på nätet

Försäkringar för barn

Barnförsäkringen tryggar snabb och högklassig vård av ditt barn i alla situationer.

Läs mer om Försäkringar för barn

Teckna MyLife på nätet

Räkna ut priset och teckna