Besparingar

Ju tidigare du börjar spara, desto mindre behöver den enskilda sparsumman vara för att du ska nå ditt mål. Med åren samlar ditt kapital ränta på ränta.

Börja spara redan idag

Regelbundet sparande ger tryggare ekonomi, kräver varken stora inkomster eller startkapital och passar för dig som vill få ihop en reservkassa.

Nora - digital placeringsrådgivning

Det ska vara enkelt att spara. Vår digitala placeringsrådgivare Nora finns till för dig om du vill börja spara snabbt och enkelt.

Läs mer om Nora

Fondväljaren

Fondväljaren låter dig, baserat på dina val och prioriteringar, välja en av fem placeringsprofiler, som sedan genererar en matchande portfölj.

Läs mer om Fondväljaren

Fondsparande

Fonder passar för både sparare och placerare. Med fonder diversifierar du dina placeringar enkelt och kan börja med redan en liten summa.

Läs mer om fondsparande

Sparkonton

Bättre ränta på ditt sparbelopp. Hitta rätt konto för dina behov och börja spara enkelt.

Läs mer om sparkonton

Spara och placera hållbart

Hur du sparar och placerar kan påverka också annat än din ekonomi. Genom att placera i hållbara företag kan du påverka deras verksamhet.

Pensionssparande

Lugna pensionsår eller en aktiv tid för nya hobbyer? Börja spara nu!

Läs mer om pensionssparande

Bostadssparande

Det lönar sig att börja bostadsspara i tid. Du kan bostadsspara på många olika sätt – läs mer och hitta din sparform.

Läs mer om bostadssparande

Fondsparavtal

Spara automatiskt med hjälp av ett fondsparavtal. Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt kan redan små sparbelopp växa till en betydande summa.

Tips för sparande - spara regelbundet

  • Regelbundet sparande ger tryggare ekonomi,
  • kräver varken stora inkomster eller startkapital och
  • passar för dig som vill få ihop en reservkassa.

1. Välj en lämplig summa som du kan öka så småningom

Oftast är det bäst att lägga undan en viss summa alltid på lönedagen, eftersom då du inte ser de pengar som sparas saknar du dem inte heller.

Om du till exempel sparar:

2 € om dagen = 60 € om månaden = 720 € om året

5 € om dagen = 150 € om månaden = 1 800 € om året

2. Välj sparobjekt

  • För regelbundet sparande är till exempel fondsparande ett bra alternativ. Där är det minsta sparbeloppet 40 euro per månad.
  • Det är lätt att spara i Fonder för sparare eftersom en proffs följer marknaden och placeringsobjekten för din räkning. Bland sex Fonder för sparare hittar du lätt det bästa alternativet för dig.
  • För unga vuxna, 18–39 år, som sparar ihop startkapital för att köpa en egen bostad passar BSP-konton där den minsta månatliga sparsumman är 50 euro.
  • På kontot kan man även spara små summor. Också eSpargrisen kan hjälpa till.

3. Håll dig till din plan för sparandet - regelbundenhet dämpar fluktuationer

Eftersom det är omöjligt att prognostisera marknadsrörelserna är det också svårt att tajma dina placeringar perfekt.

När du sparar i flera rater och inte allting på en gång kan du minska risken med tajmningen.

När du placerar regelbundet kan du på lång sikt jämna ut inverkan av marknadsfluktuationer. Då behöver du heller inte bli orolig för marknadsrörelserna. 

Märkbar nytta med tidsmässig diversifiering i fonder

Nyttan med tidsmässig diversifiering blir störst då du placerar i objekt vars värde fluktuerar kraftigt. Sådana objekt är till exempel aktier.

När du regelbundet köper andelar i aktie- eller blandfonder sker en del av köpen ofrånkomligen när kurserna är höga. De regelbundna köpen säkerställer dock att en del av köpen också sker när kurserna är låga:

  • På lång sikt köper du alltid till marknadspris och vinner på prisutvecklingen på marknaden.
  • Det lönar sig att fortsätta spara regelbundet när marknaden sjunker.
  • Nedgången är en möjlighet eftersom du med samma månatliga summa får mer fondandelar.