Spara små summor i vardagen

Det lönar sig att börja spara även om man inte har så stora inkomster eftersom tid är pengar och inte bör slösas bort.

Tanken bakom detta är effekten ränta på ränta som även kallats för världens åttonde underverk. Tack vare den ökar totalavkastningen på placeringarna ytterligare år för år. Ränta på ränta betyder att avkastningen läggs till på sparmedlen i takt med att de ökar – då får du ränta också på avkastningen. Med andra ord – även om du lade undan ett större belopp senare så hinner det inte växa lika mycket med ränta som ett mindre belopp som du placerat tidigare.

Börja månadsspara redan med ett litet belopp

Genom att se över dina egna konsumtionsvanor kan du hitta en möjlighet att spara. Brukar du till exempel köpa en kopp kaffe, tidning, godis eller något annat på väg till jobbet? Dessa små belopp kan slutligen uppgå till en rätt stor summa per månad. Eller spenderar du kanske stora belopp på streamingtjänster eller digitala spel? Köper du lätt saker som är på rea även om du inte behöver dem? 

Om du har möjlighet att spara ens en liten del av pengarna som du annars spenderar på onödiga saker i vardagen så får du ihop en hygglig sparsumma under årens lopp. Genom att spara regelbundet ökar du ständigt ditt kapital och kan dra nytta av ränta på ränta-effekten.

Ränta på ränta-effekten åskådliggör hur redan ett litet sparbelopp kan ge hög avkastning över tid. Då du sparar regelbundet och det placerade beloppet blir större så småningom, kan även den ränta (avkastning) som genereras öka. Då avkastningen ökar, förstärks även ränta på ränta-effekten. Tiden är spararens bästa vän. 

Se hur ditt sparande kan växa med tiden

Exemplet nedan antyder hurdant sparkapital du kan sträva efter genom att placera tio euro i månaden. Om du börjar spara med ett månatligt sparbelopp på 10 euro och placerar månatligen i en globalt diversifierad aktiefond i 20 år, har du under 20 år placerat 2 400 euro. Det kan ändå hända att ränta på ränta-effekten har ökat ditt kapital nästan lika mycket!

Säästämisen infograafi - Small

Nordea har kalkylerat att 90 procent av placeringarna görs i det blå området och att variationen kan vara stor. Kalkylen beaktar inte skatter eller andra utgifter. Den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Då man placerar i fonder kan värdet på innehavet stiga eller sjunka då marknadsläget förändras. Därför är det möjligt att värdet på det placerade beloppet minskar, och du får tillbaka en summa som är mindre än det placerade beloppet.

  • En tia är inte något litet belopp då man fortsätter att spara regelbundet i flera år. Du kan börja månadsspara med redan tio euro per månad i Nordea.

3 tips för nya månadssparare

  1. Tänkte du spara på konto? På lång sikt avkastar dina pengar i allmänhet mer i fonder jämfört med att de ligger på ditt konto med nollränta där inflationen dagligen minskar på deras värde. 
  2. Vill du inte binda dig till någonting? Det behöver du inte heller göra. Månadssparande i en fond binder varken dig eller dina pengar. Vi överför automatiskt vilket belopp du än bestämmer dig för att spara från ditt konto till den fond du valt. I mobil- och nätbanken kan du när som helst kolla hur ditt sparkapital har utvecklats. 
  3. Om livet överraskar kan du lätt ändra dina sparbelopp. Du kan höja ditt månatliga sparbelopp, ta ut en del av eller hela sparkapitalet eller sluta spara vid behov. Du får pengarna på ditt konto inom några dagar. Då situationen igen blir fördelaktigare för dig kan du fortsätta att spara.

Börja spara idag?

Vi är här för dig när du vill sätta sina pengar i arbete och börja spara för dina framtida drömmar.