Bostadslån

Investera i egen bostad, ansvarsfullt och flexibelt. Nu får du ett genomtänkt beslut till och med på en timme. Bostadslån från Nordea är ett alternativ som hänger med i livets svängar. Det planeras alltid utifrån dina behov och din ekonomiska situation. Lånetiden kan vara högst 35 år.

Bostadslånets grundläggande egenskaper

  • Du kan få lån för att köpa en bostad och för ombyggnad. Lånet kan motsvara cirka 75 % av bostadens pris och bostaden står som säkerhet för ditt lån.
  • Med EgenGaranti kan du skaffa en bostad till och med helt utan startkapital.
  • Med statsborgen kan du få tillägssäkerhet för ditt lån upp till 85 % av bostadens anskaffningspris.
  • Lånetiden kan vara högst 35 år. Om lånet har statsborgen kan lånetiden vara högst 25 år.
  • Du kan dra av en del av räntorna på dina lån för köp eller grundlig renovering av en egen bostad i din beskattning.
  • Du kan välja ett bostadslån med fast eller rörlig ränta, varvid räntan på ditt lån ändras i enlighet med ändringarna i den avtalade referensräntan. En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas. I bostadslåneavtalet avtalas att värdet på referensräntan alltid är minst noll. Läs mer om räntealternativen.
  • Räntor som hänför sig till köp eller ombyggnad av en egen bostad kan du dra av i beskattningen.

Jag vill bekräfta vår ansökan (sökande 2)

Fortsätt med att bekräfta bolåneansökan Öppnas i nytt fönster

Jag hann inte slutföra bolåneansökan

Fortsätt att fylla i ansökan Öppnas i nytt fönster

Vill du ändra amorteringen av ditt bostadslån?

Det är lätt att ändra ditt bostadslån i Nordea. Om du behöver ändra ditt lån kan du ansöka om ändringarna behändigt med dina bankkoder i nätbanken.

Genom att ändra betalningsplanen för lånet kan du anpassa egenskaperna i ditt lån om till exempel din livssituation har förändrats. Du kan ansöka om ändring av lånets förfallodag, beloppet av månadsraten, amorteringsmetoden, skötselkontot och referensräntan. 

Du kan också ansöka om FlexAmortering eller en amorteringsfri period.

 

Hur har du förberett dig på en eventuell höjning av lånets återbetalningsrat?

Gardera dig mot räntehöjningar och förbered dig på framtida ändringar.

Läs mer om ränteskydd

Klarar du oväntade utgifter?

Bestäm själv hur mycket du amorterar om du får oväntade utgifter under en månad.

Läs mer om FlexAmortering

Hurdant skydd behöver ditt hem och lösöre?

Eftersom det är få som alltid har tur är det smart att försäkra nya hemmet.

Läs mera om Hemförsäkring

Skaffa ett lånelöfte på förhand

Det är klokt att skaffa ett lånelöfte innan du börjar leta bostad så att du exakt vet en hurdan bostad du har råd med. Dessutom får du bättre utgångsläge som köpare. De bästa bostäderna går fort till salu, men genom att ha en färdig överenskommelse om lån kan du handla snabbt.

Du kan enkelt få ett preliminärt låneförslag. Av förslaget framgår preliminärt det högsta lånebeloppet, lånetiden och räntan. Låneförslaget binder varken dig eller banken, men det ger en uppfattning om vilken prisnivå som lämpar sig för dig.

För ett lånelöfte behöver vi en ännu mer detaljerad utredning av dina inkomster och utgifter, uppgifter om köpobjektet och om eventuell tilläggssäkerhet. Genom lånelöftet förbinder sig banken att finansiera ditt bostadsköp på avtalade villkor. Lönelöftet gäller i en månad och är enkelt för dig att förnya.

Exempel på lån och effektiv ränta

I stället för att betala hyra kan du också betala en egen bostad.

Läs mer

Säkerheter

Säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens värde.

Läs mer

Ränta och amorteringssätt

Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering och jämna rater som amorteringssätt för ditt bostadslån.

Läs mer

Normalpriser
De vanligaste avgifterna för bostadslån och konsumentkredit med säkerhet
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Uppläggningsavgift, Check-in kund *)200 €
Uppläggningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiftelsen gått i borgen för2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
FlexAmortering till ett lån. Att lägga till FlexAmortering till ett befintligt bostadslån kräver alltid att låneraterna debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet.**200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
Övergång till utskrift på papper (ändring i tidigare avtal om bruk av nätbanken för leverans av förhandsmeddelande, betalningsspecifikation eller faktura)25,00 €
Sändning av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 
Valutakredit

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster