Marknadens flexiblaste bostadslån

  • FlexAmortering är en unik förmån som ingår i alla våra bostadslån med rörlig ränta – du kan själv minska månadsraten på nätet när du vill. 
  • Ta bostadslån med en lämplig lånetid för dig – upp till 30 år. 
  • Dra nytta av vårt mångsidiga tjänsteutbud – som bolånekund får du prisförmåner för många andra produkter, såsom renoveringslån, konsumentkrediter och försäkringar.
  • Vi erbjuder våra bolånekunder avgiftsfri placeringsrådgivning och ett omfattande vardagspaket som innehåller bland annat kreditkort, konton och mobilbanken.

Läs mer om Nordeas förmåner för bolånekunder

Ansökan om bostadslån – så här framskrider processen

Det är enkelt att ansöka om bostadslån på nätet. Att ansöka om lån binder dig inte att ta lån. Om du ännu inte är kund i Nordea kan du enkelt ansöka om lån också med andra finska bankers bankkoder.

1. Låneansökan

Arrows icon - 640x360

Fyll i bolåneansökan på nätet. För att fylla i ansökan behöver du bara bankkoder av någon bank som är verksam i Finland. Det är klokt att fylla i ansökan noggrant.

Att skicka låneansökan binder dig inte att ta lån hos oss.

Ansök om bostadslånÖppnas i nytt fönster 

4. Bostadsaffären

Piggybank 640x360

När du har hittat ett nytt hem, fått ett lånelöfte av oss och lagt ett anbud på bostaden som säljarna godkänt, är det dags att avtala om bostadsaffären. Bostadsaffären kan genomföras på bankkontoret men även digitalt. 

Läs mer om digitala bostadsaffärer

Är du kund hos en annan bank?
Bolånebelopp och amorteringar
Kostnader och priser för bostadslån
Villkor för bostadslån

Som kund i en annan bank än Nordea konkurrensutsätter du ditt lån enkelt hos oss.

  1. Fyll i en låneansökan på nätet. I ansökan ska du ange bl.a. dina månadsinkomster, besparingar, lån och säkerheter samt uppgifterna om bostaden. 
  2. Skicka låneansökan till oss. Vi kontaktar dig inom 1–2 dagar. 
  3. Vid behov bokar vi tid till låneförhandlingar med dig på ett onlinemöte eller per telefon.
  4. Efter låneförhandlingarna kan du få ett lånelöfte, dvs. en låneoffert.

    Läs mer om hur du konkurrensutsätter lån

Följ anvisningarna nedan så att vi kan handlägga din bolåneansökan snabbare.


Om du inte är kund i Nordea behöver vi ditt löneintyg för de tre senaste månaderna för att vi ska kunna handlägga din bolåneansökan. Om du ansöker om lån exempelvis tillsammans med din make, behöver vi bådas löneintyg, kontotransaktioner och låneuppgifter. Löneintyget får du av din arbetsgivare.

Efter att du har lämnat bolåneansökan kan du sända löneintygen och övriga dokument genom att logga in i Nordea Omaposti med din egen banks bankkoder. I Omaposti ska du välja ”Lån” och skriva in Bostadslån/löneintyg” som tema och bifoga dokumenten till meddelandet från din dator.

Ränta på bostadslån och andra kostnader

De största kostnaderna för bostadslånet är den avtalade marginalen på lånet samt den valda referensräntan, såsom 12 månaders euriborränta. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med exempelvis uppläggningen eller betalningen av bostadslånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Exempel på bostadslån och effektiv ränta

Exempel på lånekalkyl: Du tar ett lån på 150 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,20 % (04/2024). Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 582 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på lån som Nordea erbjuder. Observera att kalkylen på bostadslånet ovan är ett riktgivande exempel som inte nödvändigtvis motsvarar den effektiva räntan på det lån som beviljas. I prislistan nedan kan du kolla avgifterna och priserna för våra bostadslån.

Läs mer om räntan på bostadslånet

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån

SpecifikationPris

Uppläggningsavgift*

0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
(För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling När en kredithandling sänds till en annan bank för att få borgen eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje försändelse (inkl. 24 % moms) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Försändelse av säkerhet till en annan bank 30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

SpecifikationPris
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Information om bostadslån

Nu får du 50 % rabatt på livförsäkringar för ett halvt år, erbjudandet gäller till 17.6

Teckna en livförsäkring för att skydda dina närståendes ekonomi. Som bolånekund får du en fortlöpande rabatt på 15 % på en ny försäkring. Dessutom får du nu 50 % rabatt för ett halvt år.

Läs mer och beräkna priset

Stuglån

Drömmer du om en avkopplande sommarsemester i lugn och ro? Det är bara stugan som saknas. Ansök om lämplig kredit för att även förverkliga dina stugdrömmar.

Läs mer om stuglån

Behöver du fixa lite i ditt nya hem?

Nytt kök eller badrum? Kolla alternativ för renoveringslån

Ansök om renoveringslån