I vilka situationer är ett gemensamt bostadslån en förnuftigare lösning än individuella lån?

Ett gemensamt bostadslån är oftast det förmånligare alternativet: tilläggslån innebär alltid bland annat ytterligare månatliga kostnader, ett gemensamt lån bara kostnader för ett lån. Ett gemensamt bostadslån är ofta det bästa alternativet om partnerna har en liknande situation vad gäller bostadsbesparingar, inkomstnivå och betalningsförmåga. Å andra sidan kan man mycket väl ta bostadslån till exempel tillsammans med sina föräldrar. Med tanke på att undvika eventuella tvister är det lättaste alternativet att ta individuella bostadslån.

När är det klokt att ta separata bostadslån?

Om bara den ena av paret som tänker ta bostadslån har sparat på ett BSP-konto ska bostadslånen tas separat. Detta gäller också om föräldrarna till en ung bostadsköpare vill gå i borgen bara för sitt eget barns bostadslån. Separata bostadslån är ett förnuftigt alternativ också om partnernas bostadssparmedel är olika stora: den som har mindre bostadssparmedel kan också ta ett mindre lån. 

Ett gemensamt bostadslån för ett par

Ett gemensamt bostadslån är ett vanligt alternativ för äktapar och sambor. 

Om paret har tecknat ett gemensamt bostadslån men paret skiljer sig orsakar ett gemensamt bostadslån inte mer problem än separata lån. Den ena av låntagarna kan åta sig att betala den återstående delen av lånet och köpa ut den andra låntagaren, eller om ingendera parten vill stanna kvar i bostaden, kan resten av skulden vanligtvis kvitteras genom att sälja bostaden.

Gemensamt bostadslån enkelt

Det är klokt att göra upp en detaljerad betalningsplan för ett gemensamt bostadslån för att undvika oklarheter. Det kan vara bra att öppna ett gemensamt konto dit båda kontoinnehavarna månatligen lägger in pengar. Då ser båda i kontouppgifterna huruvida lånet har betalats avtalsenligt. Det kan orsaka problem om parterna har separata konton och den ena låntagaren får betalningssvårigheter som hen försöker dölja.

Ett gemensamt bostadslån gör det möjligt för paret att sinsemellan bestämma fördelningen av månadsamorteringarna, förutsatt att den totala amorteringen på bostadslånet betalas enligt den avtalade tidtabellen. Detta orsakar oftast inga problem eftersom resten av låneamorteringarna kan betalas genom försäljning av bostaden om paret skiljer sig. Vi hjälper dig gärna att hitta ett bostadslån som passar dig.

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst