Förmedlingen av gireringar har försnabbats

Mottagarna får pengarna i regel under samma bankdag.

Förändringen gäller alla gireringar i euro mellan Nordeas kunder och från Nordea till andra penningsinstitut i Finland och Europa som har bekräftats före kl. 14 finsk tid (EET).

Fördelar för privatkunder

  • Mottagaren får pengarna under samma bankdag.
  • Betalningar som görs på veckoslut förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.

Att gireringarna blir snabbare kräver inga åtgärder av kunderna och medför inte heller några ändringar i användningen av och villkoren för de nuvarande tjänsterna.

Girering

Du kan göra gireringar och betalningar i mobilbanken, nätbanken eller på kontoret.

Du behöver mottagarens kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Priset är alltid detsamma som för en betalning inom Finland.

Fördelar:

  • Gireringen förmedlas lika snabbt till en europeisk bank som till en bank i Finland.
  • Du betalar gireringar på samma sätt oberoende av om de förmedlas inom Finland eller till något annat land i Europa.
  • Förmånlig prissättning, samma som för betalningar i Finland.
  • Gireringens belopp överförs till mottagarens konto till fullt belopp.

Självbetjäning i mobil- och nätbanken

Vid gireringar mellan kunder som har konto i Nordea Finland överförs pengarna från avsändaren till mottagaren samma kalenderdag, också under veckoslut och söckenhelger.

Nordea förmedlar gireringar och betalningar till en annan bank i Finland eller Europa samma bankdag eller till följande bankdag. Betalningen förmedlas till mottagarens bank samma dag, om den har gjorts i nätbanken eller i mobilbanken före kl. 14.00 finsk tid (EET). Betalningar som gjorts senare förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.

Tänk på att betalningar förmedlas till andra banker endast bankdagar. Betalningar som gjorts på veckoslut eller söckenhelger förmedlas till andra banker först följande bankdag.

Normalpriser
Priser i kontortjänst