Placeringkorgarnas värden och tilläggsuppgifter

I tjänsten Placeringskorgarnas värden hittar du mer information om placeringskorgarna som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller. Du ser utvecklingen av placeringskorgarnas värden under olika perioder samt information om innehållet i placeringskorgarna. Portföljförvaltarens kommentar publiceras om de flesta korgar med jämna mellanrum. Mer information hittar du också i placeringskorgarnas stadgar. Du ser placeringskorgarna som du kan anknyta till ditt avtal i tjänsten Försäkringar genom att välja ”Ändra fördelningen av sparkapitalet” eller ”Placeringsplan”.

Läs också mer om fonder som kan väljas till placeringsförsäkringar.