Översikter och material för placeringskorgar

Information om placeringskorgar

Ändringar i Allokeringskorgarnas stadgar 10.3.2021

Vi har gjort följande ändringar i Allokeringskorgarnas stadgar:

  • Vi kompletterar korgarna på så sätt att de utöver ränte- och aktieplaceringar även omfattar alternativa placeringsobjekt.
  • Vi kompletterar stadgarna med en beskrivning av hur hållbarhetsrisker beaktas vid placeringskorgarnas placeringsverksamhet.
  • Vi tar bort den punkt i stadgarna enligt vilken de träder i kraft 30 dygn efter att de har publicerats på vår webbplats nordea.fi.

Med hjälp av alternativa placeringsobjekt erbjuder vi kunderna allt bättre diversifiering och mångsidigare placeringsmöjligheter. Vi tar in alternativa placeringsobjekt genom att minska vikten i ränteinstrument. De alternativa placeringsobjekten gör att den förväntade avkastningen på och risken med Allokeringskorgarna ökar en aning.

Beaktandet av hållbarhetsrisker vid korgens placeringsverksamhet grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Förordningen träder i kraft 10.3.2021.

Med stöd av ändringen som gäller ikraftträdandet av stadgarna harmoniserar vi stadgarna för placeringskorgarna som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller. I fortsättningen träder stadgeändringarna i kraft den dag då stadgarna publiceras på Nordeas webbplats, dvs. enligt samma praxis som för övriga placeringskorgar som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller.

Ändringarna i Allokeringskorgarnas stadgar träder i kraft 10.3.2021. Ändringen kräver inga åtgärder av våra kunder.

Allokeringskorgarnas stadgar, gäller tills vidare från 10.3.2021
(pdf, 115 KB)Öppnas i nytt fönster

Månadsöversikter

Placeringsöversikterna för Avkastningskorgar och andra placeringskorgar ser du på sidan Placeringkorgarnas värden.  Öppna Placeringskorgarnas värden