Lån utan säkerhet

Du behöver inte ställa säkerhet för lånet, såsom en bostad eller insättningar

Flexibla ändringar

Du kan självständigt höja krediten eller ansöka om amorteringsfrihet

Bra kundförmåner

Bolåne- och Premiumkunder får en lägre marginal

Flexkredit – ett lån utan säkerhet för många behov

Ett lån utan säkerhet innebär att du inte behöver ställa en särskild säkerhet för lånet. Du kan ansöka om lån utan säkerhet för större enskilda anskaffningar eller för flera mindre utgifter. Generellt sett har lån och konsumtionskrediter utan säkerhet den fördelen att du kan ansöka om lån direkt på nätet och skräddarsy det efter dina behov och din ekonomi.

Du kan ansöka om Flexkredit från 2 000 euro upp till 50 000 euro med en återbetalningstid på 1–8 år. 

Du kan enkelt ändra betalningsplanen för Flexkredit i nät- och mobilbanken. Du kan exempelvis ta två amorteringsfria månader om året.

Så här ändrar du din Flexkredit.

Det finns också ett alternativ med säkerhet

Om du har möjlighet att ställa säkerhet, såsom en bostad eller annan egendom som kan utgöra säkerhet, kan du också överväga lån med säkerhet. Ett lån med säkerhet lämpar sig i synnerhet för större anskaffningar på över 15 000 euro.

Läs mer om lån med säkerhet

Så här ansöker du om lån utan säkerhet ensam eller tillsammans med någon annan

Det är enkelt att fylla i ansökan om Flexkredit i nät- eller mobilbanken.

Ansökan om Flexkredit handläggs snabbt. Vanligtvis får du svar på din kreditansökan med detsamma, och senast inom några dagar. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter.

När du ansöker om Flexkredit tillsammans med någon annan, kontaktar vi alltid även den andra sökanden. 

Vem kan ansöka om och få Flexkredit?

Du kan ansöka om Flexkredit om du

  • är kund i Nordea och har Nordeas bankkoder
  • har fyllt 18 år
  • har regelbundna inkomster
  • inte har några betalningsstörningar och
  • är stadigvarande bosatt i Finland.

Ränta och pris på Flexkredit

Räntan på Flexkredit utgörs av en marginal och referensränta som är 3 månaders euriborränta. Marginalen är 2,9–8,9 % beroende på om du ingår i något av våra förmånsprogram.

Du ser priset på Flexkredit på din ansökan om den. Innan du skickar oss en kreditansökan ser du specificerade kostnader för Flexkredit. Att fylla i ansökan binder dig inte till att skicka den.

PremiumkunderBolånekunderAndra kunder hos Nordea
Räntemarginal2,90 %5,90 %8,90 %
Referensränta3 mån. euribor3 mån. euribor3 mån. euribor
Uppläggningsavgift0,00 €0,00 €0,00 €
Effektiv ränta, exempelkalkylExempelkalkyl för PremiumkunderExempelkalkyl för bolånekunderExempelkalkyl för andra kunder

Kalkyler för krediter som tagits ut efter 1.9.2019.

Kontoavgiften är högst 12,50 € i månaden. Vi tar inte ut avgifter för uppläggning eller höjning av krediten eller ändringar i betalningsplanen.

Se hela prislistan för Flexkredit

Kolla ditt pris

Du ser priset på Flexkredit på din ansökan om den.

Gå till ansökan Öppnas i nytt fönster

Är du ännu inte kund i Nordea?

Fyll i ansökan på nätet och bli kund hos oss.

Bli kund på nätet

Vanliga frågor om Flexkredit

Priser
Priser före 1.9.2019
Villkor
Konsumentkredit
Exempelkalkyl

Flexkredit – Räntor och priser

Vanliga avgifter för konsumentkrediter som tagits ut efter 1.9.2019.

Referensränta 3 mån. euribor (när kreditförhållandet börjar fastställs referensräntans värde enligt värdet den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknats).

Kreditmarginalen är 2,9–8,9 % utifrån totalengagemanget (marginalerna gäller från 16.1.2020).

Räntor och priser
SpecifikationPris

Marginal för Flexkredit, normalpris

Marginal för Flexkredit, bolånekunder

Marginal för Flexkredit, Premiumkunder

8,90 %

5,90 %

2,90 %

Uppläggningsavgift0,00 €
Avgift för höjning av kredit
0,00 € 
Kontoavgift0,01% per päivä laskettuna myönnetyn luoton määrästä, enintään 12,50 € kuukaudessa
Avgift för skriftliga utredningar17 € / alkava tunti
Verifikat- och faktureringskopior/st.
10,00 €
Ändring av förfallodagen, om fakturan redan har bildats0,00 €
Ändring av betalningsplan
0,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Räntan och priser på Flexkredit

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades.)

Räntan och priser före 1.9.2019
SpecifikationPris
Öppningsavgift, kreditbelopp 2.000 - 5.000 €125,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp 5.001 - 12.000 €175,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 12.000 €200,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 25.000 €300,00 €
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 €
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 €
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering7,00 €
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit100,00 €
Förlängning av betalninstid, över 14 dagar5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Villkor för Flexkredit

Flexkredit beviljas enligt normala villkor för beviljande av kredit. Vi beviljar dig Flexkredit till exempel om du är minst 18 år, bor permanent i Finland, har regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.

Läs närmare i:

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man i denna blankett använt de eurobelopp som är typiska för denna kredittyp. 

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.  

Detaljerad information om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster

Pris och exempelkalkyl

Exempelkalkyl för lån lyfta efter 1.9.2019.

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 8,9 %. Med en nominell ränta på 12,81 % och en lånetid på 83 månader är den effektiva räntan 17 % (1/2024) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 13 172,25 euro och antalet betalningsrater 83. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För bolånekunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 5,9 %. Med en nominell ränta på 9,81 % och en lånetid på 73 månader är den effektiva räntan 13,8 % (1/2024) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 11 590,31 euro och antalet betalningsrater 73. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För Premium-kunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 2,9 %. Med en nominell ränta på 6,81% och en lånetid på 66 månader är den effektiva räntan 10,6% (1/2024) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 10 446,66 euro och antalet betalningsrater 66. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors, enligt normala kreditvillkor.

Du är kanske också intresserad av

Utnyttja fördelar med Flexkredit!

Gå till ansökan Öppnas i nytt fönster