Så här ändrar du din Flexkredit

 • Du kan själv ändra amorteringsprocent, amorteringsfria månader och förfallodag för din kredit. Du kan ändra alla tre egenskaper på en gång eller bara den du väljer.
 • Ändringarna är avgiftsfria.
 • Observera att de amorteringsfria månaderna inte kan följa på varandra. Den minsta amorteringen är 2 % i månaden.
 • Du kan ändra en Flexkredit med solidariskt ansvar genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Ändringar i mobilbanken

 1. Öppna mobilbanken och tryck på "översikt" nertill på skärmen.
 2. Välj "lån och krediter"
 3. Välj Flexkrediten vars inställningar du vill ändra.
 4. Tryck på Ansök om ändring.
 5. Nu kan du ändra amorteringsprocent*, amorteringsfria månader och förfallodag för din kredit. 
 6. Efter att du har gjort önskade ändringar, tryck på Bekräfta och ange din pinkod i appen Nordea ID.
 7. Ändringarna har nu bekräftats. 

Se till att du har uppdaterat din mobilbank till den nyaste versionen för att kunna använda alla nya funktioner.

Så här gör du ändringar i nätbanken

 1. Logga in i nätbanken.
 2. Välj Ekonomi och Lån.
 3. Välj den Flexkredit vars inställningar du vill ändra.
 4. Klicka på Hantera lån.
 5. Välj i menyn den ändring som du vill göra. Du kan namnge ditt lån eller ändra betalningsdagen, de amorteringsfria månaderna, beloppet av betalningsraten eller höja din befintliga Flexkredit.
 6. Efter att du har gjort önskade ändringar klicka på Bekräfta och ange din pinkod i appen Nordea ID.
 7. Dina ändringar har nu bekräftats och ansökan om höjning har övergått till handläggning.