Försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Det är tillräckligt jobbigt att vara arbetslös eller sjukledig under en längre tid även utan ekonomiska bekymmer. Med stöd av en försäkring kan du att se till att du månatligen kan amortera på ditt lån i tid även då dina inkomster tillfälligt minskar.

Trygghet vid återbetalning av lån

Hur skulle du klara av att amortera på bostadslånet och betala andra vardagliga utgifter om du blev arbetslös eller sjukledig?

Fördelar med en försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

 • En försäkring hjälper om du blir arbetslös eller sjukledig under en längre tid och du har lån som du måste återbetala. Betydelsen av försäkringen betonas ytterligare om återbetalningen av lånet är helt och hållet beroende på dina inkomster.
 • Även om socialskyddet i Finland är i toppklass kan dina inkomster minska radikalt om du blir sjuk eller arbetslös. Då du blir arbetslös kan du inte upprätthålla samma levnadsstandard som tidigare med den inkomstrelaterade dagpenningen.
 • Skydd vid arbetslöshet och sjukledighet (tillfällig arbetsoförmåga) beviljas alltid tillsammans och de ansluts till ett lån med säkerhet som beviljats av Nordea såsom ett bostadslån.
 • Du kan välja ett ersättningsbelopp på 200–1 600 euro i månaden och du kan använda det till att betala månatliga lånekostnader.
 • Din försäkringsersättning höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.

 Lämna en intresseanmälanÖppnas i nytt fönster så får du en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig.  

Visste du detta?

 • Under en lång sjukledighet kan dina inkomster minska till hälften av den tidigare nivån. 
 • 9 vardagar – tiden för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukledighet utöver dagen för insjuknandet. Därefter beror utkomsten på FPA:s sjukdagpenning om inte annat avtalats i kollektivavtalet. Om dina månadsinkomster t.ex. är 3 300 euro, är FPA:s sjukdagpenning bara 1 900 euro i månaden före skatt. 
 • Om du inte har rätt till det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet får du i genomsnitt 726 euro i månaden i form av den arbetslöshetsförmån som FPA betalar. Du betalar skatt på denna summa.

Källa: FPA

Försäkringsersättning

Vem får försäkringsersättningen och hur kan den användas?

 • Du kan ansöka om försäkringsersättning då du blir arbetslös av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker eller sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall, dvs. då du är tillfälligt arbetsoförmögen.
 • Försäkringen betalar den avtalade månadsersättningen som är 200–1 600 euro enligt beloppet som du valt. Månadsersättningen är avsedd för att täcka dina månatliga lånekostnader.
 • Din försäkringsersättning höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.
Hur mycket kostar försäkringen?
Villkor och produktmaterial

Vem får försäkringsersättningen och hur kan den användas?

 • Du kan ansöka om försäkringsersättning då du blir arbetslös av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker eller sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall, dvs. då du är tillfälligt arbetsoförmögen.
 • Försäkringen betalar den avtalade månadsersättningen som är 200–1 600 euro enligt beloppet som du valt. Månadsersättningen är avsedd för att täcka dina månatliga lånekostnader.
 • Din försäkringsersättning höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.

Vad kostar en försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt.

Lämna en intresseanmälanÖppnas i nytt fönster så ringer vi dig och ger en rekommendation om en försäkring som passar din livssituation.

Kundförmåner i försäkringarna

Som Premiumkund eller Private Banking-kund hos Nordea får du en fortlöpande rabatt på 20 % på försäkringens normalpris. . 

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Ytterligare information om försäkringsskydd

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Villkor för välmåendeförmånen Nordea MyLife (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.  

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab.