Trygghet vid återbetalning av lån

  • En försäkring hjälper om du blir arbetslös eller sjukledig under en längre tid och du har lån som du måste återbetala. Betydelsen av försäkringen betonas ytterligare om återbetalningen av lånet är helt och hållet beroende på dina inkomster.
  • Även om socialskyddet i Finland är i toppklass kan dina inkomster minska radikalt om du blir sjuk eller arbetslös. Då du blir arbetslös kan du inte upprätthålla samma levnadsstandard som tidigare med den inkomstrelaterade dagpenningen.
  • Skydd vid arbetslöshet och sjukledighet (tillfällig arbetsoförmåga) beviljas alltid tillsammans och de ansluts till ett lån med säkerhet som beviljats av Nordea såsom ett bostadslån.
  • Du kan välja ett ersättningsbelopp på 200–1 600 euro i månaden och du kan använda det till att betala månatliga lånekostnader.
  • Din försäkringsersättning höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.

 Lämna en intresseanmälanÖppnas i nytt fönster så får du en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig.  

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Kuluttaja testivoitto

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Försäkringsersättning
Hur mycket kostar försäkringen?
Villkor och produktmaterial

Vem får försäkringsersättningen och hur kan den användas?

  • Du kan ansöka om försäkringsersättning då du blir arbetslös av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker eller sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall, dvs. då du är tillfälligt arbetsoförmögen.
  • Försäkringen betalar den avtalade månadsersättningen som är 200–1 600 euro enligt beloppet som du valt. Månadsersättningen är avsedd för att täcka dina månatliga lånekostnader.
  • Din försäkringsersättning höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.

Vad kostar en försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt.

Lämna en intresseanmälanÖppnas i nytt fönster så ringer vi dig och ger en rekommendation om en försäkring som passar din livssituation.

Kundförmåner i försäkringarna

Som Premiumkund eller Private Banking-kund hos Nordea får du en fortlöpande rabatt på 20 % på försäkringens normalpris. . 

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Försäkringen vid allvarlig sjukdom beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8) antingen via ombudet Nordea Bank Abp eller genom en egen försäljningskanal. 

De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Försäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Försäkring vid sjukledighet och arbetslöshet - FAQ

Intresserad av försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet?

Lämna en intresseanmälan. Vi ger rekommendation för försäkringar som passar dig.

Lämna en intresseanmälan