Beloppet av bostadslånet beror på dina inkomster och utgifter

Dina månatliga inkomster och utgifter skapar en grund utifrån vilken den månatliga låneraten kan dimensioneras. Stora inkomster möjliggör en större månadsrat för lånet, men om utgifterna också är stora kan beloppet av det eventuella bostadslånet minska.

En generell rekommendation är att boendekostnaderna inte borde vara större än en tredjedel av de månatliga nettoinkomsterna. Boendekostnaderna omfattar låneamorteringar och till exempel bolagsvederlag samt vatten- och elavgifter. Utöver boendekostnader och övriga levnadskostnader är det bra om det månatligen finns pengar att spara till en reservfond för överraskande utgifter.

En förutsättning för att du ska kunna beviljas bostadslån är att du har egna sparmedel upptill minst 5 % av bostadens köpepris. Om du tar BSP-lån ska du ha egna sparmedel upptill 10 % av bostadspriset för att få alla förmåner för BSP-sparare. Beloppet av egna sparmedel beror på bostadens pris: i synnerhet i huvudstadsregionen kan bostäderna vara betydligt dyrare än i övriga Finland, och därmed är även beloppet av bostadslånet högre.

Var beredd på överraskningar

Det kan hända att räntorna på bostadslånen inte stiger markant inom de närmaste åren, men situationen kan ändras med tiden. Om räntorna steg flera procent skulle de kunna höja den månatliga betalningsraten med tiotals euro eller alternativt förlänga lånetiden markant. Du garderar dig bäst mot räntefluktuation genom att ansluta ränteskydd till ditt bostadslån.

Räntekorridoren och Räntetaket ger sinnesro till bolånekunder. Säkerheten för bostadslånet inverkar också på hur stort bostadslån du kan få. Bostaden som köps är i första hand säkerhet för lånet. Om värdet på bostaden inte är tillräckligt kan du köpa eller få tilläggssäkerhet till exempel med stöd av statsborgen. Läs mer om säkerheter för bostadslån här.

Livet kan även medföra arbetslöshet eller insjuknande vilket kan påverka din förmåga att återbetala lånet. Det är bra att förbereda sig på överraskande utgifter så bra som möjligt. Vi hjälper dig gärna att kartlägga din situation och eventuella riskfaktorer som påverkar beloppet av bostadslånet.

Inverkan av bostadssparmedel

En förutsättning för att du ska kunna beviljas bostadslån är att du har egna sparmedel upptill minst 10 % och som en förstagångsköpare 5 % av bostadens köpepris. De som tar BSP-lån ska har sparmedel som uppgår till 10 % av bostadens köpepris. Storleken på den procentuella andelen varierar beroende på bostadens storlek och läge: i synnerhet i huvudstadsregionen kan bostadspriserna vara betydligt dyrare än i övriga Finland, och därmed är även beloppet av bostadslånet högre.

Det slutliga beloppet av bostadslånet fastställs alltid i personliga låneförhandlingar, men med hjälp av bolånekalkylatorn får du behändigt en uppskattning av lånebeloppet och månadsraten. Du kan även ansöka om bostadslån på nätet eller kontakta oss för att fråga mer.