Voksen kvinne ser ut av vinduet

Ge respons eller göra ett klagomål

Vi vill betjäna dig så bra som möjligt och din respons är viktig för oss. Här kan du ge din respons eller klaga. Vid behov kan du också kontakta Nordeas kundombudsman, externa besvärsinstanser eller rapportera en misstänkt förseelse.

Ge respons

Blanketten är avsedd för respons, om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Kundtjänst. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service och utvecklar våra produkter.

Till responsblankett

Göra ett klagomål

Nordea Kundtjänst behandlar ditt klagomål och svarar så snart som möjligt, senast inom 14 dagar.

Skicka ett klagomål

Besvärsinstans

Om du inte är nöjd med svaret från Nordea Kundtjänst kan du kontakta Nordea Kundombudsman eller en oberoende besvärsinstans.

Läs mer om besvärsinstans

Visselblåsning

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.

Läs mer om visselblåsning