Visselblåsning

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Nordeas internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel och bedrägeri, men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmanar vi alla våra kunder, partners och egna medarbetare att alltid rapportera eventuella misstankar om bedrägeri eller oetiskt agerande.

Skapa rapport: https://report.whistleb.com/NordeaÖppnas i nytt fönster

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande. Rutinen ska inte användas för kundklagomål eller för sådant som rör enskilda tvister.

Om du vill framföra ett kundklagomål kan du göra det per telefon och med vår responsblankett.

Hur ska du rapportera?

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporterade misstankar ändå hanteras strikt konfidentiellt. Men du kan också välja att rapportera anonymt via vårt system som hanteras av en extern part. Systemet är helt skilt från Nordeas övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar ett meddelande.

Om du så önskar har du rätt att begära och få en fullständig förteckning över den information som finns sparad om ditt fall. Du har också rätt att, vid behov, begära att Nordea korrigerar ofullständig eller felaktig information.

Du kan rapportera på engelska, danska, finska, norska och svenska. En anmälan som görs på något annat språk kommer inte att behandlas.