Nordea Kundtjänst

På den här sidan hittar du tips på hur du sköter dina ärenden enkelt i olika situationer. Du sköter enkelt dina bankärenden digitalt och våra rådgivare hjälper dig utan tidsbokning via chatten, i sociala medier och per telefon då du behöver personlig rådgivning.

När inverkar ränteuppgången på ditt bostadslån?

De flesta finländare har 12 månaders euriborränta som referensränta för sitt bostadslån. Den är en rörlig ränta och värdet på den fastställs för ett år åt gången.

Räntan på ditt lån ändras på räntejusteringsdagen. Värdet på referensräntan fastställs till nivån som rådde två bankdagar före räntejusteringsdagen. 

Var ser jag räntejusteringsdagen för mitt lån?

I mobilbanken ser du den under Översikt > Lån och krediter > välj lånet > Detaljer > Ränteperioden slutar.

I nätbanken: Välj fliken Ekonomi > Lån > välj lånet > Låneinformation > Ränteperioden slutar.

Hur mycket ändras min månadsrat?

Då räntorna stiger finns det många faktorer som påverkar förändringen av månadsraten och ränteutgifterna, såsom återstående lånebelopp, lånetid och amorteringssätt. Du kan även beräkna din månadsrat med hjälp av vår bolånekalkylator

Läs vanliga frågor om ränteuppgång

Tips på olika ärenden

Dagliga bankärenden

Mobilbanken

Sköt dina bankärenden i mobilbanken Nordea Mobile. Ladda ner mobilbanken på din smarttelefon eller surfplatta i appbutiken och logga tryggt in i tjänsten med bankkoderna.

Läs mer om mobilbanken

Nätbanken

I nätbanken sköter du alla dina bankärenden behändigt på ett och samma ställe, och det enda du behöver är internetuppkoppling. Logga in i nätbanken med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn. 

Ta del av Nordeas nätbanken

Inloggningen i den gamla nätbanken har ändrats - logga in i den nya nätbanken nästa gång

Den nya nätbanken har en ny layout men många samma funktioner som förut. Du loggar in i den nya nätbanken med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn. 

Du kan logga in i den gamla nätbanken bara med kodkortet.

Måste jag boka tid?
Kort
Konton och betalningar
Dödsboets bankärenden
Identifiering
Lån och krediter
Bostadslån
Ny kund
Sparande och placeringar

Nordea Kundtjänst betjänar dig också utan tidsbokning:

Ring oss i mobilbanken*

  • Då du ringer på fliken Hjälp i mobilbanken är du redan identifierad.  
  • Vi har öppet mån–fre kl. 8–18 (under veckosluten betjänar vi dig i dagliga ärenden på finska kl. 10–16).

Exceptionella öppettider i kundtjänsten

Vår kundtjänst betjänar dig i bank- och försäkringsärenden med följande exceptionella öppettider år 2023.

* För samtalet debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Nordea debiterar ingen serviceavgift för ditt samtal.

Svar på frågor om bankärenden