Bouppteckning
Delägarutredning
Förteckning över dödsboets tillgångar och skulder
Leverans av bouppteckningsinstrumentet till banken

Bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet

För att reda ut arvingarna för bouppteckningen behövs en oavbruten släktutredning av den avlidne från och med 15 års ålder. Av bouppteckningsinstrumentet som upprättas i bouppteckningen ska framgå bland annat den avlidnes tillgångar och dödsboets skulder samt avdrag. Eventuella testamenten och äktenskapsförord ska läggas till i bouppteckningsinstrumentet.  

Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. En kopia av bouppteckningsinstrumentet och bilagorna ska skickas till Skatteförvaltningen inom en månad efter att bouppteckningen har förrättats. 

Till bouppteckningsinstrumentet ska man bifoga

  • ett eventuellt testamente och ett äktenskapsförord 
  • ett arvskiftesinstrument om arvskiftet redan har förrättats
  • ett avvittringsinstrument eller ett arvskiftesinstrument om den avlidnes make har dött tidigare och avvittring och arvskifte har förrättats mellan den avlidne och makens arvtagare.

Du hittar noggranna instruktioner för att upprätta ett bouppteckningsinstrument på webbplatsen skatt.fiÖppnas i nytt fönster.

Banken skickar uppgifter för bouppteckningsinstrumentet 

Vi skickar automatiskt uppgifter om den avlidnes konton och övriga tillgångar i Nordea till hens sista hemadress. Dessa uppgifter behövs för bouppteckningsinstrumentet. Saldointyget för den efterlevande maken ska separat beställas i Nordea Kundtjänst. Be vid behov om uppgifter också från andra banker där din närstående var kund.  

Om den avlidne ägde ett bankfack behöver du information om den egendom och de dokument som finns där. Du ska boka tid på kontoret för att inventera innehållet i bankfacket. Det kan du göra i vår kundtjänst

Vanliga frågor om bouppteckningen